Sake

Sake

Przeszukano 118 948 464 wypowiedzi na 1 505 forach

przepis na ?ycie 3 - pozostałe wpisy

Soruj: wg trafności wg daty

Re: Przepisy kuchni staropolskiej II

- dL S / ę ' W n ? a . łe ko . stki ~reszta sieka dosyć grubo. Następnie i dni ac . n Jf ez y °liwy, octu, tłuczonego pieprzu i odpowie- hr i L0S - C S ° ? * akze cokolwiek śmietany lub mleką, a w na?eż U ycie

Czy policjant miał prawo strzelać?

u˝yciu broni palnej przez policjantów § 6. Do obowiàzków przeΠo˝onego, o którym mowa w § 5 ust. 3, nale˝y: 1) zbadanie, czy u˝ycie broni palnej lub podj´cie czynnoÊci okreÊlonych w § 3 nastàpiΠo zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami; 2) niezwΠoczne

Re: Świąteczne przepisy kulinarme III

ycie i p łu kanie. P rzy w ypatroszeniu przecina się ptaka na całej jeg o długości. W yjm ując palcem z szyi w szystką treść, potem robi poprzeczne cięcie, dobyw a powoli w nętrzności i chw yta p ra w ą ręką za żo łąd ek , podnosząc g o aż pod sam otw ór. N astęp n ie ujm uje się g o lew ą ręką za

Re: Przepisy kuchni staropolskiej II

ycie i p łu kanie. P rzy w ypatroszeniu przecina się ptaka na całej jeg o długości. W yjm ując palcem z szyi w szystką treść, potem robi poprzeczne cięcie, dobyw a powoli w nętrzności i chw yta p ra w ą ręką za żo łąd ek , podnosząc g o aż pod sam otw ór. N astęp n ie ujm uje się g o lew ą ręką za

Re: Miej oczy szeroko otwarte- Film dokumentalny

> ycie,nie mogli tam,gdzie mogli biali.I co?Wygaduje to ktos Ameryce?Na przepisy > mozna klac,ze glupie,ale niestety trzeba je przestrzegac.Drzymala przeszedl do > historii jako walczacy o polskosc.A naprawde zostal ze swoim wozem przegoniony, > bo nie mial pozwolenia na

Re: a co to sa "niewyjasnione okolicznosci" ???

na czas na zapowiedziane uroczystosci w Katyniu - jako, ze nie ma > mozliwosci przewiezienia 100 osob - w tym VIP i osob starszych z samolotu na pl > ycie lotniska w Smolensku - w ciagu 15 minut > > 2. wylecial z Warszawy bez wymaganej prognozy pogody na lotnisku w Smolensku

Re: pytanie do UKE: zmiana cenniku i regulaminu w

zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych. 3. TP doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej zmiany w Cenniku lub doręcza Abonentowi zmieniony cennik z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed

Re: Takie nieśmiałe pytanie, bo się zaplątałam-up

: www.mt.gov.pl/article/transport_drogowy/kierowcy/prawo_jazdy/projekty/projekty_ustaw/article.php/id_item_tree/be598044126f4d6bb51fdb46032066f9/id_art/99a8fc469c888d7947ccc3b8339fe9c7 "Art. 137. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. z tym, e przepisy: 1) art. 90 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 93, art. 104 ust. 1 pkt 5, art. 106 i art. 107 ust. 1 pkt 3 stosuje si od dnia 1 stycznia 2009 r.; 2) art. 108 stosuje si od dnia 30 czerwca 2009 r.; 3) art. 40 ust. 4

Re: Podwyżki PKP, szach mat ekoczuby

czteroosobowa rodzina zapłaci 2 > 40 zeta w porównaniu z 150 samochodem. Czas przejazdu - 3-4h dla samochodu (jad > ącego zgodnie z przepisami); 3:20 dla jadącego rozkładowo pociągu. Całość jest zmanipulowana. Do kosztów paliwa, wypada doliczyć jeszcze połowę, do tego dołożyć jeszcze ceny parkingów

Re: *****COS SMIESZNEGO-DOSC POWAGI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!***********

aociwego wprowadzenia w ?ycie powy?szych przepisów karze podlegaj1: 1.Wdowy - za zniszczenia mienia spo3ecznego ....................... 600,00 z3 2.Bezdzietne me?atki - za sabota? ................................. 900,00 z3 3.Panny z dzieckiem - za prowadzenie dzia3alnooci bez zezwolenia .. 400,00 z3

Re: Podwykonawca

Sprawa dotyczy wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu, prowadzonego na stronie internetowej przez Prezesa UZP. Zasadniczo należałoby udzielić odpowiedzi twierdzącej

Re: ok znalazłem

_ywanie lokalu przekroczy w skali roku 3 % wartosci odtworzeniowej lokalu, mo_e nastapic tylko w uzasadnionych przypadkach. Na pisemne _adanie lokatora własciciel w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego _adania przedstawi na pismie przyczyne podwy_ki i jej kalkulacje.”, b) po ust. 4 dodaje sie ust. 4

Re: Balcerowicz musi odejść?

-ugw-asnego upodobania. I tak w Australii w latach 1986-87 banki podnios-y sobie og˘lne procentylichwy z 6% na 18%!!! W wielu przypadkach procenty dla biznes˘w wzros-ydo ponad 27%! Wiele przedsicbiorstw upad-o, wielu ludzi odebra-o sobie ¸ycie nie mog- cpogodzi+ sic ze stratami finansowymi oraz utrat- biznesu

Re: Balcerowicz i globalizm

w latach 1986-87 banki podnios-y sobie og˘lne procentylichwy z 6% na 18%!!! W wielu przypadkach procenty dla biznes˘w wzros-ydo ponad 27%! Wiele przedsicbiorstw upad-o, wielu ludzi odebra-o sobie ¸ycie nie mog- cpogodzi+ sic ze stratami finansowymi oraz utrat- biznesu - -r˘d-adochod˘w oraz