Sake

Sake

Przeszukano 118 629 102 wypowiedzi na 1 498 forach

opinia geotechniczna - pozostałe wpisy

Soruj: wg trafności wg daty

Re: Szukam Geologa

Gdyby ktoś szukał fachowej firmy na terenie Górnego Śląska w celu przeprowadzenia badań geologicznych pod budowę domu (opinia geotechniczna) to polecam www.geoekobud.pl

Re: Projektanci

Pracownia Projektowa Ekoprojekt Halina Szydlik tel (23) 672-40-59 . Jeśli chcesz mogę wykonać badania geologiczne gruntów pod budowę domu (przy takiej realizacji konieczna jest opinia geotechniczna). zapraszam Ewelina 662 33 52 54

W poniedziałek Nadzór Budowlany wstrzyma budowę?

Geotechniczne warunki posadowienia budynków. ciekawe czy opinia geotechniczna to uwzgledniła... W poniedziałek Nadzór Budowlany wstrzyma budowę? Na to się zanosi... Współczuję kierownikowi budowy, projektantowi konstrukcji oraz inwestorowi. Warunki gruntowe - ruiny, tunele, grunty nasypowe

Re: Czy badania geotechniczne są konieczne?

Od roku 2012 są konieczne, chociaż zakres badań zależy od rodzaju budowy, np. budynki jednorodzinne do dwóch kondygnacji należą do pierwszej kategorii geotechnicznej i dla nich wystarcza wersja uproszczona dokumentacji, tzw. opinia geotechniczna. Ale nawet, gdyby badania nie były konieczne, to

Nadzór budowlany skontroluje City Center w Rzes...

nośności gruntu odpowiada i projektuje to posadowienie konstruktor i to na podstawie badań geologicznych wykonanych przez geologa, ta opinia geotechniczna jest niezbędna do dokonania analizy i obliczeń. Pan Łoboz przywołuje nazwę gruntu nośnego, ale nie mówi co przez to rozumie. Jak by przyjąć te słowa za

Re: badania geologiczne gruntu pod budowę

­ły­wa­nia gór­nic­twa, w rejo­nie ist­nie­ją­cych lub kopal­nych doli­nach rzek czy na grun­tach pocho­dze­nia antro­po­ge­nicz­nego o nie­zna­nej gene­zie. Pra­wi­dłowo wyko­nana opi­nia geo­tech­niczna pozwala rów­nież pod­jąć decy­zję co do zakupu działki. Czę­sto bywa iż nie­droga działka wymaga znacz

Re: Czy badania geotechniczne są konieczne?

­nach rzek czy na grun­tach pocho­dze­nia antro­po­ge­nicz­nego o nie­zna­nej gene­zie. Pra­wi­dłowo wyko­nana opi­nia geo­tech­niczna pozwala rów­nież pod­jąć decy­zję co do zakupu działki. Czę­sto bywa iż nie­droga działka wymaga znacz­nie więk­szego wkładu finan­so­wego w kon­struk­cję fun­da­men­tów a w

Re: Czy badania geotechniczne są konieczne?

zło­tych. Szcze­gólne ryzyko nie­sie ze sobą posa­da­wia­nie budyn­ków w stre­fie oddzia­ły­wa­nia gór­nic­twa, w rejo­nie ist­nie­ją­cych lub kopal­nych doli­nach rzek czy na grun­tach pocho­dze­nia antro­po­ge­nicz­nego o nie­zna­nej gene­zie. Pra­wi­dłowo wyko­nana opi­nia geo­tech­niczna pozwala

Parking podziemny pod Rynkiem

opinię konserwatora zabytków - tłumaczy Szlagor. Żeby sprawdzić możliwości takiej budowy, władze zleciły wykonanie wstępnych badań geologicznych. Przeprowadziła je już ustrońska firma Geosond. - Wykonaliśmy sondażowe odwierty na głębokość 15 metrów. Wykazały one, że grunt jest tam bardzo

Re: Czy badania geotechniczne są konieczne?

. www.dom.pl/opinia-geotechniczna-obowiazkowa-dla-domow-jednorodzinnych-2.html Jeśli chcecie Państwo, aby dom służył Wam i Waszym dzieciom należy zacząć od podstaw czyli od gruntu, bo to na nim stoi fundament. W razie pytań zapraszam do kontaktu www.geoekobud.pl

Re: WAŻNE!!!

/ zamieszczona na Państwa stronie www.banaszek-nieruchomosci.pl/pliki/dokumentacja.pdf "DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA OSIEDLA DOMÓW MIESZKALNYCH „DĘBOWY PARK” – ETAP I", której "Celem badań