Sake

Sake

Przeszukano 117 000 186 wypowiedzi na 1 411 forach

dziennik praktyk rachunkowość - pozostałe wpisy

Soruj: wg trafności wg daty

Re: ewidencja pozaksiegowa pytanie do praktyków p

Ustawa o rachunkowości nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty prowadzą pozaksięgową ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903). -- owner

Re: Czy i kiedy składać sprawozdanie finansowe ??

ewidencji według zasad rachunkowości określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie

Przygotowanie do sprawozdania finansowego WM

. Obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej i sprawozdawczości z wyników prowadzonej działalności nakłada na podmioty ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, ze zmianami ), jednakże w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych wyłącznie w zakresie odpowiednim do działania

Re: przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia pub

aldi666 napisał(a): > czy kara z art 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. Dz. U. 121/9 > 4 poz. 591 jest karą za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia p > ublicznego? Proszę o odpowiedź. ..."Kolejnym przepisem karnym, przewidującym

Stażysta/-ka w Dziale Księgowości

trakcie studiów na kierunkach ekonomicznych: finanse i rachunkowość, ekonomia Dobra znajomość pakietu Office Wysoka samodzielność oraz organizacja pracy Dokładność, skrupulatność, komunikatywność Czas i wymiar praktyk do ustalenia (minimum 20 godzin w tygodniu) Oferujemy: Możliwość zdobycia

Re: Księgowość wspólnoty-pilne!!!!!!

Rozporądzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998r. > (Dz.U.nr 115 poz.748 z dnia 4 września 1998 r.) > w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie > prowadzących działalności gospodarczej. > > Pozdrawiam Chyba nie jest tak do końca. Powyższe

Re: Księgowość wspólnoty-pilne!!!!!!

sdkfz1 napisał: > Powyższe Rozporządzenie rzeczywiście zawierało w art. 1 par. 1 pkt. 9 > wskazanie, żę stosuje się je do wspólnot mieszkaniowych. Ale.. nastąpiła > zmiana w Dz.U. z 2000 Nr 66, poz. 794 Zmiana rozporządzenia w sprawie > szczególnych zasad rachunkowości dla

Re: Spółdzielnia Akademicka Wrocław, wyrok,cz.4

c.d. Jak wskazano wyżej, zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej w 2008 roku było wynikiem zmiany polityki rachunkowości spółdzielni i zaprzestania niezgodnej z prawem „w stosunku do lat ubiegłych„praktyki amortyzacji kotłowni i innych środków trwałych sfinansowanych wkładami

Re: DORADCA PODATKOWY??

odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań. Każdy z zestawów składa się z dziesięciu pytań. Część ustną egzaminu uważa się za zdaną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 70%. PRAKTYKA Osoba, która zdała egzamin na doradcę podatkowego, powinna odbyć dwuletnią praktykę zawodową w

Re: Spółdzielnia Akademicka Wrocław, wyrok,cz.3

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm). Wysoki wynik kosztów działalności operacyjnej w 2007 r. był wynikiem amortyzowania niektórych środków trwałych, min. kotłowni, która została sfinansowana ze środków członków spółdzielni, zamiast ich umorzenia. Praktyka taka była niezgodna

Epicentrum w sieci

będą mieli praktyki. Ale to nie koniec. Otworzymy jeszcze administrację, handel, rachunkowość - wylicza. Założyciele Epicentrum to młodzi ludzie w większości z Wrocławia. Połączył ich wspólny biznes, choć na co dzień każdy z nich zajmuje się czymś innym. Dominik Łukawski, z wykształcenia

Re: I co dalej?

. A zatem rozwiązanie to przysparza korzyści tylko członkom posiadającym lokale w budynku docieplonym, co w praktyce powoduje konflikty. Dlatego docieplenie budynków, które spełnia warunki ulepszenia środka trwałego (określone w art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości) nie powinno być pokrywane

ASTROMAN Sp. z o.o.

najnowszych rozwiązań finansowych i informatycznych. Praktyczna wiedza i doświadczenie z dziedziny finansów, rachunkowości, księgowości zarządczej, sprawozdawczości i podatków, nabyte podczas co najmniej 5-letniej pracy w międzynarodowej firmie produkcyjnej lub budowlano-montażowej, najchętniej w

OGŁOSZENIA O PRACĘ - Na które nie tacić czasu

finansów, rachunkowości, księgowości zarządczej, sprawozdawczości i podatków, nabyte podczas co najmniej 5-letniej pracy w międzynarodowej firmie produkcyjnej lub budowlano-montażowej, najchętniej w oddziale niemieckiego lub zachodnioeuropejskiego koncernu. Wyższe studia ekonomiczne. Dyplom ACCA

zrobieni w konia?

stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej. Co zaś się tyczy obsługi finansowo