tyn dolny konsek ślonska - pozostałe wpisy

Soruj: wg trafności wg daty

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kej je Gorny Ślonsk to musi Być tyż Dolny - rym durś kusi. forum.gazeta.pl/forum/w,28940,23473313,23473313,Tyn_Dolny_konsek_Slonska.html

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Hochbergowie w Ksionżu Czimali sie Ksionża dość dugo i krzepko We Pszczynie im było jednak bardzi ciepło Bo wiyncyj piniyndzy suł im Gorny Ślonzek Choć i na tym Dolnym łakomy był konsek Ksionż był jednak wtedy richtig perłom naszom To niy to co teroz - jak te mury straszom

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Nojstarszy chop świata Nojstarszego chopa nosi Dolny Ślonzek 113 lot mo - piykny czasu konsek.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Bardzko Madonna Legyndami łobrosł tukej jyj poczontek Prawdziwy jest pewnie tyn cysterski wontek Z romańskich rzeźb Ślonska łona richtig piyrszo Śmiało idzie pedzieć że tyż jest nojwyrszo Piyrwyj we niywielki kapliczce tu była Aż sie do kościoła czeskego wkludziyła Z czasym "kirch

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wrocek Stolica Ślonska - Wrocek We wercie tysionce nocek Pszoć idzie tymu miastu Szczyńśliwie spyndzać czas tu.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Legnica To pod niom poleg "Sześciopalczasty" Po czym poznały ciało niywiasty Gowa sie błonko kajsik po swiecie Choć dobre Ślonska to było dziecie.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Niedamirów Ciongnie sie łańcuchym tako synno wioska Łod larma se idzie łodpoczywać troszka Promujom tu chyntnie Ślonska trzi kultury Kerym spodobały sie sudecke gory.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek Książ Wiela uciyrpioł tyn zamek - cholera! Jak szykowali kwatera Hitlera Za to by szło im w galoty kopać Dyć szkoda mynczyć starego chopa Tych co niszczyli prawie już niy ma Terozki z zamkym durś tyn som tymat Czy tak jak kedyś łon nom zablyśnie? Take pytanie w gowa sie

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Sztolnie w Ksionżu Po zamkowych sztolniach szło po wojnie chodzić Wyńście szpryngli Ruskie jak mieli łodchodzić Dzisioj zwiydzać idzie konsek tych podziymi Kto wiy jednak ło tym co wiyncyj we ziymi?

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Tuch Andrzeja wciepoł fraszka - za to go przeproszom Cufal tyn z rozpyndu wyszoł - wszyskim to łogłoszom.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Orchideje Niy yno tyn pałac blyszczoł nom w Bożkowie Kwiotkami sie tukej zochwycoł tyż czowiek Wiela było takich co blikać jeździyli Na te orchideje kere tu sadziyli.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

A mono kuknońć kaj Ślonzek Dolny Łon łod Gornego bardzi spokojny. -- Ruda Śląska - stolica fraszki

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Srebrnogorski Donżon Łon jest nojwiynkszy - podziwu godziyn To byda godać choćby i co dziyń Z niego łoboczysz poł Ślonska prawie Chocioż niy służoł taki zabawie Wojska w niym wiela szło kwaterować Na forant mocka prowiantu chować No i sie bronić pieronym dugo Szczimać natarcie

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Fort Ostrog Tyn fort srebrnogorski twierdzy dostoł sie młodzieży Wiluś (drugi) im go łoddoł - możesz mi uwierzyć Tym gyszynkym sie asiyli - gowy mieli w chmurach Piyrwszym ich schroniskym było we tutejszych gorach.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Aż tak źle z nimi terozki niy ma Wiela już wrosło tam we ta ziymia Paczom pod nogi i coś szukajom Dyć korzyń lichy jeszcze coś majom We ziymi stare korzynie pniokow Wygnanych przeca stamtond borokow Łoni już teroz jednak je widzom Bojom sie Niymcow - Ślonska sie wstydzom.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Jako za ślonskich Hynrykow bywało Było to przeca downymi laty Ślonzek bez Polski zdoł sie sagaty Dusze Hynrykow czego by chciały? Możno by wpiyrw tyn Ślonzek był cały?! -- forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

W Starym Waliszowie Do Filipka tukej ludzie przichodziyli Wiedzieli że łon sie nigdy niy pomyli Przepowiodoł wszyskim co ze niymi bydzie I że wielko woda na tyn Ślonsk nasz przidzie Dzisioj już go niy ma - na kerchowie leży W czyje przepowiednie terozki nom wierzyć?

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Most Milynijny Toż latoś łon Wrocek jakby ubogacioł Pewno tyn wydatek jednak se łopłacioł. -- forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kolumna By radość nom głosić przi drodze stanyła Że na Ziymia Kłodzko Luiza przibyła Trzi dwadziścia metrow zloli w jedyn konsek Już wtedy we szwongu był nasz zocny Ślonzek Choć wiek dziewiytnosty dopiyro raczkowoł Przemysł tukej twardo już na szłapach stowoł Co zaś do kolumny

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

z zowiściom blikali Aż Szwajcary im pomysł zabrali Sanatoriom we Davos zrobiyli Z Sokołowska tyn muster sie wziyli.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Ślonzek Dolny fest we zocy Z Wrockym we niym wiela mocy. -- Ruda Śląska - stolica fraszki

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek Nowy Dwor Jest żeś we Wałbrzychu - na Nowy Dwor wdepnij Ciekawo ruina - łokym na nia ciepnij W jedynostym wieku stoł tu grod warowny A som zmek przeca tyż naprowdy downy Jak Jorg z Podiebradu Ślonzek do sia zgarnoł Tyn zamek był zocny choć prziszłość mioł marnom Bo po wojnie

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Jednak jak Ruski stanyli w progu To ich pierońsko gardło suszyło Niy mioł gorzoły - dali go Bogu Tako sie życie jego skończyło Dzisioj już piykny kapliczki niy ma Pustelnik leży se na smyntorzu Pewnie z dziedzicym faflo na tymat Naszego Ślonska - co oby ożoł.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Twardocice W Twardocicach dzisioj stojom dwa kościoły Tyn łod protestantow w stanie niywesołym No i katolicki co krzepko sie czimie Ale jest coś jeszcze w tutejszyj dziedzinie Szukej tu pomnika Schwenckfelda stronnikow tyn Ślonzok i z Lutrym niy robioł unikow Protestanty mocno go

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Ciynżke czasy Jorguś z Podiebradow Bardo tyż nachodzioł Wtedy Czech z Madziarym ło tyn Ślonsk sie wadzioł Madonna do Kłodzka zaś se pojechała Kaj te ciynżke czasy jakoś przeczekała.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Bibliotyka Ksionżki na łańcuchu to ciekawy tymat Dyć tego kaj indzi już terozki niy ma Kościoł Marii Panny i ta bibliotyka We niyj dusza Ślonska tyż po cichu tyka Przez wieki szkolorze te ksionżki czytali Mondrości w nich przeca naprowdy szukali I choć wiek dwudziesty niy był im

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pałac w Grodzcu Niy yno ze zamku tyn Grodziec nom słynie Bo pałac rokoko tyż we tyj dziedzinie Za Dirskenow Fajnie go tu łodnowiyli Prawie po krolewsku we nim łoni żyli Willi - fater piyrszy tukej rezydowoł A jak syn to erbnoł łod sia wiela dowoł Yno że pszoł przeca łon tyż tym

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pechowy tron Tron Bardzki Madonny złotnik se rachowoł Na kupa piyniyndzy - opat ich niy dowoł Możno łon był jednak we wercie tyż tela Ze srebra był cołki łozdobiyń mioł wiela W końcu ło tyn mebel do łostudy doszło Klasztor niy zapłacioł - do sondu to poszło Złotnik tron swoj

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

spokoj przidzie Dyć niy zaradzioł rozum ty biydzie Bielawsko bitwa tkocze przegrali Krwiom swojom bunt tyn posztymplowali Zabitych rannych rożnie liczyli I do heresztu wiela tyż wziyli Tako se "wojna tkoczow" skończyła Yno ta pamiyńć niy zaginyła

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pałac w Bożkowie Perłom Ziymi Kłodzki tyn pałac i dzisioj Downiyj było lepiyj - kożdy ło nim słyszoł Hrabiego Magnisa we tym była gowa By gościyła tukej tyż prusko krolowa Na Grodziszcze wstawioł wieża widokowo Z niyj widok na pałac wiela wszyskim dowo Dziqwejcie se jednak tyż na

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pałac w Kamiyńcu Zombkowickim Pałac we Kamiyńcu tyż Ślonska był cudym Schinkel go budowoł pod koniec żywota Siedym lot dzwigali ta budowla z trudym Kosztowoł łon yno ze trzi tony złota Marianna Orańsko to finansowała Za syna łod krola piyrwyj sie wydała A jak na pałacu postawiyli

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pałac w Ratnie Dolnym Godajom co zamek w Ratnie stoł łod wiekow Historio ło grafie von Hardegg wspomino Kery tu na wzgorzu zbudowoł czowieku Zamek - choć pałacu łon niy przipominoł Dziedzina miyniyła ciyngym właścicieli Szwedy jak tu wdepli wiela poniszczyli W końcu von Osterberg prziloz

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Szwedy zajyli Wojoki cysorza go krwawo łodbiyli I pedzioł generał - "Trza mury wysadzić" Jeronie - już niy szło nic na to poradzić W dziewiytnostym wieku ta staro ruina To była Hochbergow ciekawo dziedzina Łoni zaś tyn zamek se łodbudowali Potym tyż turystow do niego ściongali Z

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

durś przeca drzymały No i sie łostoł tyn grod prawie cały Zaś na pamiontka po ciynżki robocie I by turystom dodać trocha pociech Momy terozki tu podziymno trasa Kaj medytujesz ło tych downych czasach I wojnach co przez Ślonzek sie kulały Lochach co kłodzian przed wrogym chowały.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

WROCŁAW Województwo dolnośląskie miasto na prawach powiatu --- Powierzchnia: 293 km2 Liczba ludności: 633802 Pierwsza wzmianka historyczna: 1000 --- Archikatedra pw. Św. Jana Chrzciciela – XIII w. ----------------- Wrocław Czy Wratysław czeski grōd tukej postawiōł Kej n

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Trza ich w tym wspiyrać Trza tam zaziyrać. wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,16773290.html -- Ruda Śląska - stolica frasz

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

We Rybniku zaś welunek! www.dziennikzachodni.pl/artykul/3452025,wybory-uzupelniajace-do-senatu-w-trzech-okregach-kto-za-pieche,id,t.html

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

ZAWIDÓW Województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki gmina miejska --- Powierzchnia: 6,07 km2 Liczba ludności: 4351 Nadanie praw miejskich: 1369 --- Brak kościoła pw. Św. Michała Archanioła --------------- Zawidów Na Gōrze Michała kościōł postawiyli Tu ze Archaniołym bliżyj

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Cosik ślonskego www.dziennikzachodni.pl/artykul/775199,laduniuk-muzeum-slaskie-opcja-niemiecka,id,t.html Trza i tu tego. -- Pn, 04-03-2013 Forum: Ruda Śląska - stolica fraszki - Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

A dyć tego trza I Ślonskowi - pra? -- Ruda Śląska - stolicafraszki

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zagłosujecie? wroclaw.naszemiasto.pl/plebiscyt/karta/stowarzyszenie-osob-narodowosci-slaskiej-odznaka-dolnoslaska,1601,183632

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wcale tukej wos niy fulom Jeszcze niyroz tam zakulom. -- Ruda Śląska - stolica fraszki

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Porajzować www.dziennikzachodni.pl/artykul/883466,laduniuk-lubiaz-bolkow-kamienna-gora-karpacz-czyli-majowki,id,t.html Sie radować. --

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

W Nowym Kościela zapocom brele? www.facebook.com/HanniSmoke/photos/a.667164273387387.1073741915.127130390724114/667165900053891/?type=1

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

GÓRA Województwo dolnośląskie, powiat górowski gmina miejsko-wiejska --- Powierzchnia: 13,65 km2 Liczba ludności: 12575 Pierwsza wzmianka historyczna: 1155 --- Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – XV/XVI w ---------- Gōra Ano, dyć dziedzina downe wieki jawiōm Pr

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Toż Dni Kłodzka se szykujom www.twierdza.electro-robot.com/home.php Richtig wiela uradujom. -- Ruda Śląska - stolica fraszki

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

"Polynie granic" - heppening We Jakuszowicach granica "podpolom" Przeca sie już ze tym we Unii niy smolom. -- forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Słyszołch co Grinberg - Ziymia Lubusko Doczkej - za Odra wstawiom Ci łożko Pieronym ciongnom tam do Lubusza A mie to bawi - prziznać sie musza.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

W Ludwikowicach Kłodzkich Za Niymca tu wongel bergmony kopali Dyć po katastrofie niy szło im to dali Werk na miejscu gruby pryndko postawiyli Amunicjo tukej bez wojna robiyli Ło wojnie tu słychać i jyj tajymnicach Pewnikym ciekawo to jest okolica.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wongel We Nowy Rudzie pastuch na łonce Ciepnoł w brandera czorne kamiynie Dyć rozgorzały choby te słońce Piyrsze to było wonglo polynie Łod tego czasu som tyż gorniki - Bo w gorach czorny wongel kopali Dronżyli we nich dugo chodniki Coroz to głymbi i coroz dali.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

We Srebrny Gorze We Srebrny Gorze srebra szukali Niywiela znojdli - poszli sie dali Jednak kajniykaj som sztolnie tukej Lepiyj w nich żodnych skarbow niy szukej.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Matka Bosko Bardzko Jakby we legyndy wierzyć sie nom chciało Tyj figurce latek doszło by niymało Ponoć we poczontkach wieku dwunostego Maryjo tu naszła karlusa jednego Ło cześć dlo niyj tukej piyknie poprosiyła No i stond sie pryndko ta rzeźba skondś wziyła Z bukowego drzewa piyknie

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Za komuny w Bardzie Choć z wiarom we Boga ofyn sie pogryźli To jednak czasami tyż sie w klota piźli W sześdziesiontym szostym ta figurka świynto Ukoronowali - wiela to pamiynto Bo tyż mocka ludzi na to sie zebrało Chocioż tyj komunie to niy sztimowało.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Twierdza Kłodzko Grod był we Kłodzku słowiański prastary Jeszcze niym Polska ziymie te podbiyła Tyndy do Rzymu szły przeca jantary A okolica durś rosła we siyła Za Piastow zamek stanoł tu na gorze Kery pilnowoł durś ważnego szlaku Załoga liczno stoła w jego murze Kłodzko to troch

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pruski romans Groźnych bańdziorow w Kłodzku wyńziyli Jednak niy łoni sławni tu byli Terozki wspomnieć chyba jo musza Zakochanego dość fest karlusa Fryderyk von Trenck - piykny i mody Tu łod miyłości zażył ochłody Smoloł cholywki do siostry krola Ale niy wygroł ze Frycym fula

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Hrabianka Orsini Hrabianka? - po prowdzie ze niyj mieszczka była Z goroncego pszonio na Ślonsku słynyła Tych liplingow swojich ponoć struła wiela Jak już niy wydoloł to mioł z tego tela Godajom tyż ło tym - co robiyła łona Jak armio tu prziszła łod Napoleona Ponoć w twierdzy kłodzk

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zombkowice Ślonske Zombkowice - to miano łod rycerza Zombka Tako trombi tukej yno polsko trombka Inksi tyż godajom że tu gyjbis złoty Znodli we ruinach a możno pod płotym.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Krziwo Wieża Niy trza ciś do Pizy na ta wieża krzowo Jak we Zombkowicach tyż jest take dziwo Ponoć piyrwyj prosto łona tukej była Dodali jyj metrow to sie pochylyła.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Rod Magnisow Ze Szwecji przez Austrio Magnisy tu prziszli Hrabia Aleksander wzioł se frela z Kłodzka Nakupioł tu ziymi by po jego myśli Na Ślonsku familio znaczyła tyż mocka Bożkow piyrwyj wybroł - dyć to było mało Pryndko jego były te Ołdrzychowice Wolborza Ścinawki tyż mu sie zac

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Tyjater w Gorzanowie Tyjater w zamku - dyć dlo odmiany Bawiyli tukej sie możne pany Śmietonka kłodzko miała go w zocy Paśli tu uszy i paśli łoczy Herberstein na to durś suł markami Asioł sławnymi sie aktorami Kerych z Europy już ściongoł prawie Bo ło tyjatrze łon śnioł na jawie.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Na Dymbowy Gorze Na Dymbowy Gorze kapliczka durś stoji Cicho tu i pusto - czowiek aż sie boji Bo może napotko ducha pustelnika Co rzykoł tu kedyś durś do Antonika Jak już bydziesz jednak wele Gorzanowa Zajrzyj a spodobo ci sie ta Dymbowa Pozdrow tyż łodymie tego Onufrego Muster e

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Cerkew Cerkew w Sokołowsku Rusom tu służyła Bo jejich elita tukej sie lyczyła Fondli jom z poczontkym wieku dwudziestego Zachwyco nos dzisioj - wlyź do niyj kolego.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Ksionż - bolkowo warownia Łod Bolka sie zaczło - łon zamek zrychtowoł By spokoju ziymi tyj richtig pilnowoł Ksionż, Cisy, Świybodziec drog ksiynstwa broniyły Dyć w czinostym wieku już tu łone były.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek Cisy Dzisioj to jest yno ciekawo ruina A kedyś bolkowo warowno dziedzina Kero pilnowała ksiynstwa świdnickego By wrog tu niy prziszoł i niy podbioł jego Dyć czeskim husytom już sie niy łoparła A w nastympnych wojnach tyż ciyngi fest garła Bestoż już łod downa stojom resztki m

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Gory Sowie Łostatnio wojna i Gory Sowie Tymu niyjedyn dziwi sie czowiek Zrobiyli Niymcy syr ze tych gor Tela tu przeca terozki dziur "Riese"- podziymno wielko fabryka Cosik sprzed łoczy nom sie wymyka Co dzisioj wiymy? - Naprowdy mało Choć to niydowno przeca sie działo Rożne

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Podziymia Walimia Czi sztolnie i hala Choby jako sala Zwiydzać już to idzie Dyć co dali bydzie? Ponoć wiyncyj tego Czasu wojynnego Wiyńźnie tu przebiyli No i niy przeżyli Tajymnica dzisioj Tukej ktosik słyszoł Nawet ło tych spodkach Prowdziwo to godka?

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Osowka Osowka - nastympne ze wojny podziymie Wiynksze łod Walimia a co we niym drzymie? Wspominajom ludzie wodospad we dole Że dzisioj go niy ma - niyjednego kole Kolejnych chodnikow szukajom dyć jeszcze Możno je tu znojdom - a i we to wierzcie -Pora lot po wojnie Niymce zlondowali

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

"Duch" z Grodna W zamku Grodno straszy Gośka Jo żech tyż jom boł sie troszka Aż mi to wyklarowali Szkelet naskwol tukej dali Dlo turystow to jest bajka Miała prziniyść "złote jajka" Co mi szkodzi - kożdy prowi - Wciepnie grosz kościotrupowi Potym jeszcze roz tu wdepnie Nici

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Na zamku Grodno Za drugi wojny tu tysz szukali Skrziniow co Niymcy ponoć schowali Jednak niczego niy znojdli tukej Podziwiej zamek - skarbow niy szukej.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

We Złotoryji Kaczawa i Bober naniosły tu pioska Dyć złota wyciongli stond niy yno troszka Całe wieki tukej za goldym kopali A i z rzeki przeca wiela wypłokali Dzisioj dlo zabawa tyż idzie to przeżyć Złota se popłokać - możecie mi wierzyć Nawet tu kopocze bractwo swoje majom Łoni

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Muzeum Złota We Złotoryji ciekawo chata Sztelom se była łod istnych kata I dzisioj miasto umi rozsławić Kere turystow chce uczyć bawić Zrobiyli we niyj Muzeum Złota Wlyź jak cie yno nojdzie ochota Wiela ło złocie sie dowiysz tukej A i kamiyni szlachetnych szukej Dyć to som ws

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Uniejowice Czas sztopnoł chyba w Uniejowicach Jak chcesz to możesz sie tym zochwycać Armio Radziecko muzeum mo tu Rokossowskiego widać zza płotu Znojdziesz tu zresztom tyż i Lenina Jednak skwaszono jest jego mina Bo choć pamiontek bez liku tukej "Krasnoarmijcow" daleko szukej.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kościoł św Jozefa Kościoł łod Jozefa we piyknym Krzeszowie Jego polichromie dugo siedzom w gowie Willmann je malowoł na chwała łod świyntych Chocioż do gospody polyły go piynty.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

We Kochanowie... We Kochanowie jar tyż ciekawy Ale niy radza ci tam zabawy I stare sztolnie znojdziesz tyż tukej Kalcyt ametyst - jak chcesz to szukej.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wrocław Jak Wratysław czeski budowoł tam grodek Ni cieszoł ni smucioł sie tym ślonski ludek Dyć łostatnio jednak pokpiyli tam sprawa Ze EXPO im cołkym niy wyszła zabawa.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Ślonske krziże pokutne Znakym kary łone za prawdziwo zbrodnia Trza było pamiyntać ło niyj przeca co dnia Syńdziom tu morderca fundnońć musioł piwo Potym post łodprawioł - niychej to niy dziwo Dzieci swy ofiary tyż trza mu wyżywić To przeca nikogo dzisioj niy zadziwi Toż gowa zachowoł a kr

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Most Grunwaldzki Most Grunwaldzki z tego Wrocka Zaroz wspomniyń budzi mocka Ślonsk tam jednak dostoł hiby Bestoż "grunwald" to na niby.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Twierdza Na głownym grzbiecie Gor Sowich Ta twierdza łopasło stanyła Historio tyż tako wom powiy Że łona zdobyto niy była Chocioż za Napoleona Możno by sie to już stało Dyć niy trza jom było pokonać Po Tylży już niy wypodało Potym swyj roli niy grała Prawdziwy fest groźny w

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Schronisko w Srebrny Gorze Seckendorfowie ze Srebrny Gory w masoński siedzieli loży A na dodatek fantazjo ludzko chciała im cosik dołożyć Dzisioj we chałpie jejich schronisko - spokojnie czas sie tu kulo Yno że nocom straszy syncysko - niy byda wcale wos fuloł.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Masyw Grochowyj Tukej kedyś wiedźmy sabat se robiyły By w czarach mieć grajfka z diobłami sie gziyły Kto dzisioj w to wierzy? - Znojdziesz kajś takego? Chce nocka tam przeżyć? - Niy ma tyż istnego.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Sowiogorski cug Z Dzierżoniowa jechali ciekawom kolejkom Sława jeji na Ślonsku richtig była wielkom Do Ścinawki szło cudo w Sudetach jedyne Kere siongło wagony po zymbatyj szynie Trzi glajzy na torze bestoż tukej były Ale już te czasy downo sie skończyły Pamiontka ciekawo momy po tyj

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Ślonsko Salamandra Ślonskom Salamandrom tyż jom nazywali Przetrwała pożary i była tu dali Roz jedyn zakonnik chcioł jom wyniyść z łognia Niy zdonżoł - spoloł sie jako ta pochodnia We pogorzelisku Madonna leżała Niyspolono rynka mnicha jom czimała Wszysko było yno mocno łokopcone Cu

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kościoł bardzki Prziklosztorny kościoł Bardo fest łozdobio Barok we niym blyszczy - wszyskim sie podobo Czista lot już we niym Madonna przebywo Tukej teroz na nia pontnik se podziwo Łorgany świontyni tyż som richtig zocne Tony ze nich słychać przepiykne i mocne Legynda głosiyła że Fr

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Bardzko szopka We stary krypcie łod zakonnikow Kotłownia piyrwyj być miała Dyć szopka teroz kusi pontnikow Atrakcjo ta sie przidała.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Cud na Bardzki Gorze Matka Bosko Płaczonco pastyrza zbudziyła Niyszczyńścia i szczyńścia tu prorokowała Ślady stop w kamiyniu łod sia łostawiyła A potym do nieba sie nazod zabrała Jak sie inksze ło tym ludzie dowiedzieli Zaczli tu zaglondać na ślady dziwować Pamiontka po cudzie wsz

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Słyszoł żech... Śłyszoł żech to tukej - Jak gora ruszyła To sie w Zombkowicach wieża pochylyła.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Most na Młynowce Siedymset lot już we Kłodzku stoji Czasu sie jakoś wiela niy boji I choć tak dugo Młynowka spino Przeca sie jeszcze nom niy ugino Podobny ponoć jest yno w Pradze Miyjcie to ludzie tyż na uwadze.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Frankenstein Frankońsko berga - ciekawe miano Ze downych wiekow ta sztela znano Pewnie tu ściongło tych kolonistow Za lepszym życiym chcieli se prziś tu.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Stolecko ruina Wele Zombkowic we wiosce Stolec Pałac stoł piykny choby pachole Z łoziymnostego był wieku ino Terozki to sie nom przipomino Jak drugo wojna w świecie nastała To SA dlo sia połac zabrała Potym zaś Ruski wiela pokradli No i Cygany jeszcze tu wpadli Dzisioj niywie

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Skałki Stolecke We Skałkach Stoleckich skarbow tyż szukali Co we drugo wojna Niymce pochowali Piyrwyj srebra tukej była gruba mało Ło jyj tajymnicach godajom niyśmiało Pewne że przed Rusym cosik tu pokryli Co? - Możno ze sobom już do grobu wziyli I chocioż to kedyś tyż łodkopywali

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek w Gorzanowie Wele Bystrzycy we Gorzanowie Na wielki zamek dziwo se czowiek W szesnistym wieku go zbudowali Chocioż rosł przeca łon tukej dali Jak Herbersteiny se go kupiyli Za rozbudowa pryndko se wziyli Izbow mioł w koncu aż sto dwadziścia Wloz żeś - dyć ciynżko trefić do

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Szczyrbaty zamek Szczyrbaty zamek na gorze Szczyrbie Przez duchy jest nawiedzony Jynk strachu z gardła sie pewno wyrwie Jak nocom zajrzysz w te strony.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Andrzejówka Przi Waligorze jest Andrzejówka Co dlo turystow mo ciepłe łożka Tu Wilhelmina urlopowała Na nartach z Julkom sie szusowała Było to jeszcze przed wojnom przeca Choć już nazisty polyli w piecach.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek Radosno Zamek ksiyńcia na Świdnicy Pilnowoł tyj okolicy Łon do Ksionża dronioł drogi Z czasym raubritterske progi Szellendorfy tu siedzieli Co rabować wszyskich chcieli Skończyło sie niyszczyńśliwie Stryczek łogyń i po piwie Wejrzyj jednak we ruiny Niyradosnyj tyj dziedzi

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Banhof w Książu Pod zamkym w podziymiach banhof sie zrobiyli Chcieli coby cugym aż tukej jeździyli Tuneli do niego i dzisioj szukajom Bo durś jakeś skarby we gowie tu majom.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

W Lubiechowie Ponioć w Lubiechowie była tyż bocznica Ło keryj duś szymro cołko okolica Cugym szło podjechać - towor przeładować A potym to wszysko kajś pod Ksionżym schować.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

I we Walimiu sztolnie som pieronowe niy jedna tajymnica we środku sie chowie Olbrzym -do końca wojny go budowali 60 lot minyło łon sie niy wali Tera tam Bursztynowy Komnaty szukajom ale jo niy wiym czy racja majom niy jedne ludzke życie tam sie skończyło a ponoć jeszcze 10 lot tymu S

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Coś mi sie bez Ciebie ckniyło Trocha cicho tukej było Walim - wielko tajymnica I ciekawo okolica Tam podziymi przeca tela Że tymatow aż za wiela Jo na razie je łostawia Choć durś we tych stronach bawia.

Zobacz wideo

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Regulamin