Sake

Sake

tyn dolny konsek ślonska - pozostałe wpisy

Soruj: wg trafności wg daty

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kej je Gorny Ślonsk to musi Być tyż Dolny - rym durś kusi. forum.gazeta.pl/forum/w,28940,23473313,23473313,Tyn_Dolny_konsek_Slonska.html

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Nojstarszy chop świata Nojstarszego chopa nosi Dolny Ślonzek 113 lot mo - piykny czasu konsek.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Hochbergowie w Ksionżu Czimali sie Ksionża dość dugo i krzepko We Pszczynie im było jednak bardzi ciepło Bo wiyncyj piniyndzy suł im Gorny Ślonzek Choć i na tym Dolnym łakomy był konsek Ksionż był jednak wtedy richtig perłom naszom To niy to co teroz - jak te mury straszom

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Bardzko Madonna Legyndami łobrosł tukej jyj poczontek Prawdziwy jest pewnie tyn cysterski wontek Z romańskich rzeźb Ślonska łona richtig piyrszo Śmiało idzie pedzieć że tyż jest nojwyrszo Piyrwyj we niywielki kapliczce tu była Aż sie do kościoła czeskego wkludziyła Z czasym "kirch

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Niedamirów Ciongnie sie łańcuchym tako synno wioska Łod larma se idzie łodpoczywać troszka Promujom tu chyntnie Ślonska trzi kultury Kerym spodobały sie sudecke gory.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wrocek Stolica Ślonska - Wrocek We wercie tysionce nocek Pszoć idzie tymu miastu Szczyńśliwie spyndzać czas tu.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Most Milynijny Toż latoś łon Wrocek jakby ubogacioł Pewno tyn wydatek jednak se łopłacioł. -- forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Tuch Andrzeja wciepoł fraszka - za to go przeproszom Cufal tyn z rozpyndu wyszoł - wszyskim to łogłoszom.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Legnica To pod niom poleg "Sześciopalczasty" Po czym poznały ciało niywiasty Gowa sie błonko kajsik po swiecie Choć dobre Ślonska to było dziecie.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Fort Ostrog Tyn fort srebrnogorski twierdzy dostoł sie młodzieży Wiluś (drugi) im go łoddoł - możesz mi uwierzyć Tym gyszynkym sie asiyli - gowy mieli w chmurach Piyrwszym ich schroniskym było we tutejszych gorach.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek Książ Wiela uciyrpioł tyn zamek - cholera! Jak szykowali kwatera Hitlera Za to by szło im w galoty kopać Dyć szkoda mynczyć starego chopa Tych co niszczyli prawie już niy ma Terozki z zamkym durś tyn som tymat Czy tak jak kedyś łon nom zablyśnie? Take pytanie w gowa sie

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Jako za ślonskich Hynrykow bywało Było to przeca downymi laty Ślonzek bez Polski zdoł sie sagaty Dusze Hynrykow czego by chciały? Możno by wpiyrw tyn Ślonzek był cały?! -- forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Sztolnie w Ksionżu Po zamkowych sztolniach szło po wojnie chodzić Wyńście szpryngli Ruskie jak mieli łodchodzić Dzisioj zwiydzać idzie konsek tych podziymi Kto wiy jednak ło tym co wiyncyj we ziymi?

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Orchideje Niy yno tyn pałac blyszczoł nom w Bożkowie Kwiotkami sie tukej zochwycoł tyż czowiek Wiela było takich co blikać jeździyli Na te orchideje kere tu sadziyli.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Srebrnogorski Donżon Łon jest nojwiynkszy - podziwu godziyn To byda godać choćby i co dziyń Z niego łoboczysz poł Ślonska prawie Chocioż niy służoł taki zabawie Wojska w niym wiela szło kwaterować Na forant mocka prowiantu chować No i sie bronić pieronym dugo Szczimać natarcie

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

z zowiściom blikali Aż Szwajcary im pomysł zabrali Sanatoriom we Davos zrobiyli Z Sokołowska tyn muster sie wziyli.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Aż tak źle z nimi terozki niy ma Wiela już wrosło tam we ta ziymia Paczom pod nogi i coś szukajom Dyć korzyń lichy jeszcze coś majom We ziymi stare korzynie pniokow Wygnanych przeca stamtond borokow Łoni już teroz jednak je widzom Bojom sie Niymcow - Ślonska sie wstydzom.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

W Starym Waliszowie Do Filipka tukej ludzie przichodziyli Wiedzieli że łon sie nigdy niy pomyli Przepowiodoł wszyskim co ze niymi bydzie I że wielko woda na tyn Ślonsk nasz przidzie Dzisioj już go niy ma - na kerchowie leży W czyje przepowiednie terozki nom wierzyć?

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pałac w Grodzcu Niy yno ze zamku tyn Grodziec nom słynie Bo pałac rokoko tyż we tyj dziedzinie Za Dirskenow Fajnie go tu łodnowiyli Prawie po krolewsku we nim łoni żyli Willi - fater piyrszy tukej rezydowoł A jak syn to erbnoł łod sia wiela dowoł Yno że pszoł przeca łon tyż tym

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kolumna By radość nom głosić przi drodze stanyła Że na Ziymia Kłodzko Luiza przibyła Trzi dwadziścia metrow zloli w jedyn konsek Już wtedy we szwongu był nasz zocny Ślonzek Choć wiek dziewiytnosty dopiyro raczkowoł Przemysł tukej twardo już na szłapach stowoł Co zaś do kolumny

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

A mono kuknońć kaj Ślonzek Dolny Łon łod Gornego bardzi spokojny. -- Ruda Śląska - stolica fraszki

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pałac w Kamiyńcu Zombkowickim Pałac we Kamiyńcu tyż Ślonska był cudym Schinkel go budowoł pod koniec żywota Siedym lot dzwigali ta budowla z trudym Kosztowoł łon yno ze trzi tony złota Marianna Orańsko to finansowała Za syna łod krola piyrwyj sie wydała A jak na pałacu postawiyli

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Ślonzek Dolny fest we zocy Z Wrockym we niym wiela mocy. -- Ruda Śląska - stolica fraszki

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek Nowy Dwor Jest żeś we Wałbrzychu - na Nowy Dwor wdepnij Ciekawo ruina - łokym na nia ciepnij W jedynostym wieku stoł tu grod warowny A som zmek przeca tyż naprowdy downy Jak Jorg z Podiebradu Ślonzek do sia zgarnoł Tyn zamek był zocny choć prziszłość mioł marnom Bo po wojnie

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Jednak jak Ruski stanyli w progu To ich pierońsko gardło suszyło Niy mioł gorzoły - dali go Bogu Tako sie życie jego skończyło Dzisioj już piykny kapliczki niy ma Pustelnik leży se na smyntorzu Pewnie z dziedzicym faflo na tymat Naszego Ślonska - co oby ożoł.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

spokoj przidzie Dyć niy zaradzioł rozum ty biydzie Bielawsko bitwa tkocze przegrali Krwiom swojom bunt tyn posztymplowali Zabitych rannych rożnie liczyli I do heresztu wiela tyż wziyli Tako se "wojna tkoczow" skończyła Yno ta pamiyńć niy zaginyła

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pałac w Ratnie Dolnym Godajom co zamek w Ratnie stoł łod wiekow Historio ło grafie von Hardegg wspomino Kery tu na wzgorzu zbudowoł czowieku Zamek - choć pałacu łon niy przipominoł Dziedzina miyniyła ciyngym właścicieli Szwedy jak tu wdepli wiela poniszczyli W końcu von Osterberg prziloz

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Szwedy zajyli Wojoki cysorza go krwawo łodbiyli I pedzioł generał - "Trza mury wysadzić" Jeronie - już niy szło nic na to poradzić W dziewiytnostym wieku ta staro ruina To była Hochbergow ciekawo dziedzina Łoni zaś tyn zamek se łodbudowali Potym tyż turystow do niego ściongali Z

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

ZAWIDÓW Województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki gmina miejska --- Powierzchnia: 6,07 km2 Liczba ludności: 4351 Nadanie praw miejskich: 1369 --- Brak kościoła pw. Św. Michała Archanioła --------------- Zawidów Na Gōrze Michała kościōł postawiyli Tu ze Archaniołym bliżyj

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zagłosujecie? wroclaw.naszemiasto.pl/plebiscyt/karta/stowarzyszenie-osob-narodowosci-slaskiej-odznaka-dolnoslaska,1601,183632

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Porajzować www.dziennikzachodni.pl/artykul/883466,laduniuk-lubiaz-bolkow-kamienna-gora-karpacz-czyli-majowki,id,t.html Sie radować. --

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

We Rybniku zaś welunek! www.dziennikzachodni.pl/artykul/3452025,wybory-uzupelniajace-do-senatu-w-trzech-okregach-kto-za-pieche,id,t.html

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Cosik ślonskego www.dziennikzachodni.pl/artykul/775199,laduniuk-muzeum-slaskie-opcja-niemiecka,id,t.html Trza i tu tego. -- Pn, 04-03-2013 Forum: Ruda Śląska - stolica fraszki - Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

WROCŁAW Województwo dolnośląskie miasto na prawach powiatu --- Powierzchnia: 293 km2 Liczba ludności: 633802 Pierwsza wzmianka historyczna: 1000 --- Archikatedra pw. Św. Jana Chrzciciela – XIII w. ----------------- Wrocław Czy Wratysław czeski grōd tukej postawiōł Kej n

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Przido se tu link tyż taki forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=72&w=6507989&s=0 Przeca niy jest to skiż draki. -- forum.gazeta.pl/foru

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Browar we Lwowku Ślonskim Łwowek Ślonski dzisioj browarym fest stoji Te piwo se Unii tyż wcale niy boji Chmiel - jak downiyj przeca zaś tukej kroluje Do skoku w Europa jakby sie szykuje. -- forum.gazeta.pl/forum/71,1.htm

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Podlesie Wpod Fryderyk Wielki do Podlesio tego I raban sie zrobioł zaroz wele niego Do poltowy lipy konia prziwionzali Lipom Fryderyka jom potym tu zwali Pieron we nia szczeloł - drzewo łobalyli Dyć na jeji miejsce żeliwne wstawiyli Stoji teroz tukej taki dziwny pniok Ponoć ło ty

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Muzeum We kopalni "Nowo Ruda" muzeum se majom Te gornictwo "zobytkowe" tu se wspominajom Trza pamiyntać ciyngym ło tym we tyj Nowy Rudzie Bo fedrunek to już tukej naprowdy niy pódzie.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wiyńziynie W Srebrny Gorze Sławnych ludzi tu wiyńźiyli Ponoć pitnońć niy szło Dyć sie we tym tyż mylyli Poru szprytnych wyszło Roz kominiorz to dokozoł Uciyk im z fasonym Zaś go capli - dyć pokozoł Kaj był feler łonych Nawet w czasie drugi wojny Jyńcy uciykali Niymiec był

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Madonna i husyty Husyty do Barda wdepli Na czeski kościoł sie ciepli Potym w niymieckim szukali Niy było - bestoż sklinali Łoba kościoły spolyli Madonny dyć niy zniszczyli Bo łona we Kłodzku była Tam sie przed niymi schroniyła.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Sekularyzacjo Skiż Napoleona Bardo uciyrpiało Dyć to gorsze było co ze niym sie stało Jak krol Prus powiedzioł - Sekularyzować I wszyske zakony pod upadłość stowiać Utropa z tym wielko przeca tukej była Majontek cystersow krolowa kupiyła Aże z Holandyji - richtig dość daleki Gorz

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kalwario Na Kalwario w Bardzie trzi drogi prowadzom Polok Pepik Niymiec tukej sie niy wadzom Ta droga niymiecko to Droga Krziżowo Przi kożdy kapliczce pontnik zowdy stowo Zajrzy tyż na pewno do Źrodła Maryji Woda stond pomogo choryj familiji Kuruje fest gowa no i słabe łoczy Wszysc

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Minerske chodniki Minerske chodniki atrakcjom som kłodzkom Światła tukej było choćby ciymnom nockom A przeca wojoki musieli w niych chodzić Jak oblegajoncym chcieli fest zaszkodzić Żodyn niy śmioł myśleć ło świyczce pochodni W luft by wylecieli pryndzyj niż ktoś łod nich Po prowdzi

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Baron Wacław Kinski Za tych Austryjokow Kinski w Kłodzku siedzioł Spiskowoł i jontrzoł - Habsburg sie dowiedzioł Wysłoł pod eskortom do zamku kłodzkiego Dyć Kinski durś myśloł jak uciyc ze niego No i musza pedzieć że mu sie udało Jak wino we gowie strażnikom szumiało Dziura pryndzy

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Andreas Faulhaber w Kłodzku Ksiondz Faulhaber - twierdzy wiyńziyń richtig zocny Coż - kej mioł paragraf na siebie dość mocny Kusioł do dezercji - to mu zarzucali Tego w wojsku Fryca niy tolerowali Godali co było niywiela w tym prowdy Na zimne dmuchali - to robiyli zowdy Jego przezn

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

To ci jazda Marianny Orański żywot był burzliwy Dyć nawet po śmierci czekały jom dziwy Jak ruske soldaty Kamiyniec zajyli To i jeji zwłokom tyż niy łodpuściyli Wyciongli jom z truły - wietrzyli na dworze No i łobwoziyli nawet na motorze Ciekawe co potym ze niom tu sie dzioło Pewn

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pałac Kultury i Nauki Uczyli mie w szkole że Pałac Kultury Jest darym Sowietow dlo tyj naszy dziury Ze Kamiyńca jednak poszły tam marmury Powiydz czym durś blyszczom te warszawske mury Bestoż tukej godom że ślonsko to sprawa Jako i ta cegła z keryj jest Warszawa.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

We Zombkowicach Ślonskich We Zombkowicach morym powioło Niy było wtedy w mieście wesoło Śmiertka tom kosom fest wywijała Ćwierć miasta w końcu sie tu zabrała Winnych szukali we takim czasie Fest sie toplali wtedy w marasie Na kopidołow ciepli złe łoko I łotrombiyli zbrodnia szyro

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek w Zombkowicach Śl. Dzisioj we ruinie zamek zombkowicki Dyć przeca niy było tak ze niym tu wdycki Pepikow to kedyś solidno forteca Potym piykny zamek z renesansu neca Problym we tym jednak że durś zdobywany W końcu przestoł lyczyć swoje wielke rany Łostatnio łod Szwedow uciyrp

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

W Ołdrzychowicach Graf Aleksander w Ołdrzychowicach krola z krolowom ugośćioł szumnie Blyszczała w łoczach ich okolica A łon "na rynkach" ich nosioł dumnie Dyć we tych latach prusko krolowa Luiza - wiycie ło kero idzie To nojpiykniejszo w koronie gowa A Prusy jeszcze niy były w b

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

"Zameczek" w Bożkowie Ta sztuczno ruina we parku durś jest Grafini von Gotzen miała taki gest Dwiesta lot już idzie łoglondać to tukej Moda tako była - w tym prziczyny szukej Dyć w Europie wtedy romantyzm był w zocy Stowiali "ruiny" by cieszyć tym łoczy Tukej tyż dynkmale stare sie ś

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wele Sokołowska Była kedyś skocznia narciarsko na Suchej Ale dzisioj jeji wcale tu niy szukej Kadra olimpijsko tukej trynowała Yno łoni Niymcom skokali na chwała.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Czamu Andrzejówka? Miano pigulorz doł jyj z Wałbrzycha Kery z gorami durś mioł uciycha Jego storaniym schronisko stoji I ło turystow yno sie boji.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Mokrzeszów Zamek w Mokrzeszowie to richtig koszary Dyć łon nawet niy jest za wiela tyż stary Nojpiyrw tu kadetow do armii szkolyli Zaś bez piyrszo wojna lotnikow lyczyli Kariera łon zrobioł jednak w III Rzeszy Farorz by mi pedzioł - Chopie możno grzeszysz Lebensbornym Niymcy dzisio

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Pałac Mioł Hochberg tyż pałac we tym Mokrzeszowie We dzisiejszy szkole poznowo go czowiek Tunel kolejowy do niego prowadzioł Ale jo niy byda ło to sie tu wadzioł.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Stary Ksionż W łoziymnostym wieku już ta moda była Na ruiny zamkow w kerych jakoś siyła Zło - dobro - niyważne bele tajymniczo W czowieku uczucie niypokoju wzniyco Stało sie - Jan Hochberg zbudowoł ruina Bo chcioł mieć ciekawszo ta swoja dziedzina Po prowdzie fundamynt był tukej pr

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Jeziorko Daisy Kedyś to był kamiyniołom - zaloli go wodom We pamiyńci Daisy czimie - widziało jom modom.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Lisio Sztolnia We przesławny tyj "Fuchs" grubie Lisio Sztolnia była Kero nawet i krolewsko para łodwiydziyła Dziynki sztolni Wałbrzych przeca był u możnych w zocy Bo chcieli te ślonske cudo łobejrzeć na łoczy Pomysł to był łod Redena by wongel suć w łodki Potym spławiać je do ujścio

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wielko Sowa Som stare sztolnie we Wielki Sowie Kedyś tu srebra szukali Dyć niych tam lepi niy wlazi czowiek Bo już to wszysko sie wali.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kaplica Loretańsko w Krzeszowie W Kaplicy Loretański był łobroz Willmanna W łoziymnostym wieku jednak przerabiana Dzisioj ołtorz ciekawy łona yno chowo Z figurkom Madonny co przikłod nom dowo.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Chełmsko Ślonske "Jedynoście apostołow" w Chełmsku dzisioj stoji Dwunosty sie downo kornikow niy boji Bo spoloł sie kedyś - niy szukej terozki Judoszym go zwali - niy ma po nim troski Dyć pisza ło chałpach naszych ślonskich tkoczy Kere durś turystom ciepiom sie we łoczy Za Austryji

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kochanów W średniowieczu Kochanów był wioskom klosztornom Łod krzeszowskich cystersow - dyć wcale niy mornom Jedyny na Ślonsku stoł syndziowski tukej Wykuty w kamiyniu - za dworym go szukej Do kompletu majom jeszcze przeca ławy Zabytek w Europie doczeko sie sławy.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kochanowske skarby Jest Staro Plebanio we tym Kochanowie Hildebrandt jom stowioł - zocny to był czowiek Łon ewangelikom tukej pastorowoł Dyć mocno cystersom tyż na drodze stowoł W końcu stond go jednak te fratry wygnali I skarbow tu po nim w piwnicy szukali Konsztownie zdobiony krz

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Antonówka Kryje Antonówka wielko tajymnica Dyć fabrykom była cołko okolica Podobno łod groma broni tu robiyli Wiela z tego potym Ruskie do sia wziyli Co jest we podziymiach do dzisioj niy wiedzom Możno teroz tukej na cmyntorzu siedzom Chocioż som tyż ludzie co skarbow chcom szukać

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Trza ich w tym wspiyrać Trza tam zaziyrać. wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,16773290.html -- Ruda Śląska - stolica fras

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Toż Dni Kłodzka se szykujom www.twierdza.electro-robot.com/home.php Richtig wiela uradujom. -- Ruda Śląska - stolica fraszki

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Ślonske krziże pokutne Znakym kary łone za prawdziwo zbrodnia Trza było pamiyntać ło niyj przeca co dnia Syńdziom tu morderca fundnońć musioł piwo Potym post łodprawioł - niychej to niy dziwo Dzieci swy ofiary tyż trza mu wyżywić To przeca nikogo dzisioj niy zadziwi Toż gowa zachowoł a kr

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Most Grunwaldzki Most Grunwaldzki z tego Wrocka Zaroz wspomniyń budzi mocka Ślonsk tam jednak dostoł hiby Bestoż "grunwald" to na niby.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Twierdza Na głownym grzbiecie Gor Sowich Ta twierdza łopasło stanyła Historio tyż tako wom powiy Że łona zdobyto niy była Chocioż za Napoleona Możno by sie to już stało Dyć niy trza jom było pokonać Po Tylży już niy wypodało Potym swyj roli niy grała Prawdziwy fest groźny w

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Schronisko w Srebrny Gorze Seckendorfowie ze Srebrny Gory w masoński siedzieli loży A na dodatek fantazjo ludzko chciała im cosik dołożyć Dzisioj we chałpie jejich schronisko - spokojnie czas sie tu kulo Yno że nocom straszy syncysko - niy byda wcale wos fuloł.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Masyw Grochowyj Tukej kedyś wiedźmy sabat se robiyły By w czarach mieć grajfka z diobłami sie gziyły Kto dzisioj w to wierzy? - Znojdziesz kajś takego? Chce nocka tam przeżyć? - Niy ma tyż istnego.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Sowiogorski cug Z Dzierżoniowa jechali ciekawom kolejkom Sława jeji na Ślonsku richtig była wielkom Do Ścinawki szło cudo w Sudetach jedyne Kere siongło wagony po zymbatyj szynie Trzi glajzy na torze bestoż tukej były Ale już te czasy downo sie skończyły Pamiontka ciekawo momy po tyj

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Ślonsko Salamandra Ślonskom Salamandrom tyż jom nazywali Przetrwała pożary i była tu dali Roz jedyn zakonnik chcioł jom wyniyść z łognia Niy zdonżoł - spoloł sie jako ta pochodnia We pogorzelisku Madonna leżała Niyspolono rynka mnicha jom czimała Wszysko było yno mocno łokopcone Cu

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kościoł bardzki Prziklosztorny kościoł Bardo fest łozdobio Barok we niym blyszczy - wszyskim sie podobo Czista lot już we niym Madonna przebywo Tukej teroz na nia pontnik se podziwo Łorgany świontyni tyż som richtig zocne Tony ze nich słychać przepiykne i mocne Legynda głosiyła że Fr

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Bardzko szopka We stary krypcie łod zakonnikow Kotłownia piyrwyj być miała Dyć szopka teroz kusi pontnikow Atrakcjo ta sie przidała.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Cud na Bardzki Gorze Matka Bosko Płaczonco pastyrza zbudziyła Niyszczyńścia i szczyńścia tu prorokowała Ślady stop w kamiyniu łod sia łostawiyła A potym do nieba sie nazod zabrała Jak sie inksze ło tym ludzie dowiedzieli Zaczli tu zaglondać na ślady dziwować Pamiontka po cudzie wsz

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Słyszoł żech... Śłyszoł żech to tukej - Jak gora ruszyła To sie w Zombkowicach wieża pochylyła.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Most na Młynowce Siedymset lot już we Kłodzku stoji Czasu sie jakoś wiela niy boji I choć tak dugo Młynowka spino Przeca sie jeszcze nom niy ugino Podobny ponoć jest yno w Pradze Miyjcie to ludzie tyż na uwadze.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Frankenstein Frankońsko berga - ciekawe miano Ze downych wiekow ta sztela znano Pewnie tu ściongło tych kolonistow Za lepszym życiym chcieli se prziś tu.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Stolecko ruina Wele Zombkowic we wiosce Stolec Pałac stoł piykny choby pachole Z łoziymnostego był wieku ino Terozki to sie nom przipomino Jak drugo wojna w świecie nastała To SA dlo sia połac zabrała Potym zaś Ruski wiela pokradli No i Cygany jeszcze tu wpadli Dzisioj niywie

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Skałki Stolecke We Skałkach Stoleckich skarbow tyż szukali Co we drugo wojna Niymce pochowali Piyrwyj srebra tukej była gruba mało Ło jyj tajymnicach godajom niyśmiało Pewne że przed Rusym cosik tu pokryli Co? - Możno ze sobom już do grobu wziyli I chocioż to kedyś tyż łodkopywali

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek w Gorzanowie Wele Bystrzycy we Gorzanowie Na wielki zamek dziwo se czowiek W szesnistym wieku go zbudowali Chocioż rosł przeca łon tukej dali Jak Herbersteiny se go kupiyli Za rozbudowa pryndko se wziyli Izbow mioł w koncu aż sto dwadziścia Wloz żeś - dyć ciynżko trefić do

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Szczyrbaty zamek Szczyrbaty zamek na gorze Szczyrbie Przez duchy jest nawiedzony Jynk strachu z gardła sie pewno wyrwie Jak nocom zajrzysz w te strony.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Andrzejówka Przi Waligorze jest Andrzejówka Co dlo turystow mo ciepłe łożka Tu Wilhelmina urlopowała Na nartach z Julkom sie szusowała Było to jeszcze przed wojnom przeca Choć już nazisty polyli w piecach.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamek Radosno Zamek ksiyńcia na Świdnicy Pilnowoł tyj okolicy Łon do Ksionża dronioł drogi Z czasym raubritterske progi Szellendorfy tu siedzieli Co rabować wszyskich chcieli Skończyło sie niyszczyńśliwie Stryczek łogyń i po piwie Wejrzyj jednak we ruiny Niyradosnyj tyj dziedzi

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Banhof w Książu Pod zamkym w podziymiach banhof sie zrobiyli Chcieli coby cugym aż tukej jeździyli Tuneli do niego i dzisioj szukajom Bo durś jakeś skarby we gowie tu majom.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

W Lubiechowie Ponioć w Lubiechowie była tyż bocznica Ło keryj duś szymro cołko okolica Cugym szło podjechać - towor przeładować A potym to wszysko kajś pod Ksionżym schować.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

I we Walimiu sztolnie som pieronowe niy jedna tajymnica we środku sie chowie Olbrzym -do końca wojny go budowali 60 lot minyło łon sie niy wali Tera tam Bursztynowy Komnaty szukajom ale jo niy wiym czy racja majom niy jedne ludzke życie tam sie skończyło a ponoć jeszcze 10 lot tymu S

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Coś mi sie bez Ciebie ckniyło Trocha cicho tukej było Walim - wielko tajymnica I ciekawo okolica Tam podziymi przeca tela Że tymatow aż za wiela Jo na razie je łostawia Choć durś we tych stronach bawia.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Ogiery ze Ksionża We ksionżyncych stajniach dzisioj ujyżdżajom Ogiery - bo przeca warunki tam majom Jak widać tradycjo durś jest tukej żywo Piyknym koniom zowdy cołki Ksionż sie dziwoł.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Zamkowe tarasy Tarasy we Ksionżu i dzisioj som piykne Już tego widoku naprowdy nom styknie Jo przi tych fontannach wpodom w zochwyt wielki Chyntnie bych tam gonioł jakeś gryfne frelki.

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wieża w Dobromierzu Sto lot łod wielki bitwy mijało Wieży sie władzom tukej zachciało Na "Szubiyniczny" jom postawiyli Wielkego Fryca tyż tym uczciyli No a jak latka leciały dali Jeszcze jom przeca rozbudowali Sławno sie wieża we Niymcach stoła Bo prusko władza fest jeji pszoła

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Wieża na Wielki Sowie Na Wielki Sowie ta wieża staro Sto lot już prawie tu stoji Sypie sie teroz - niy jest już jaro Ło swojo prziszłość sie boji Piyrwyj tu była cołkym drewniano Lotek szczimała niywiela Bestoż z betonu wybudowano Piykno - jak jakosik frela Za Niymca miano mi

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Przełyncz Walimsko Z Dzierżoniowa do Wałbrzycha karnij se przez Walim Droga piykno - dyć jom skuli głodu budowali Wielki głod był na tyj ziymi w wieku dziewiytnostym Kajsik była "wiosna ludow" a tu ciyngym "posty".

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Krzeszów Roz Bolko (piyrszy) syn łod Rogatki W tutejszych lasach polowoł Chocioż gowiedzi niy zrobioł jatki Bor cosik srogi sie stowoł Chcioł już zawrocić ksionże do zamku Choć droga była daleko Dyć Jaksa pedzioł - skryncymy sam tu Pustelnia na nos tam czeko I przijechali do

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Kościoł Wniebowziyńcio Nojświyntszyj Maryji Panny Wlyż se do kościoła we zocnym Krzeszowie Wniebowziyńcio Maryji - w zochwyt wpodo czowiek Nojwiynkszo świontynia ślonskego baroku Pozwoli sie napaś niy jednymu łoku W niyj sławno Madonna - rzykać ci sie godzi Wielki Ołtorz tukej we ślypi

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Diobelsko Maczuga Diobelsko Maczuga wele Gorzeszowa Czort nios jom na Krzeszow dyć musioł sie schować Bo rano zapioły za pryndko kokoty Łostawioł jom tukej i zapomnioł potym Dwie daty terozki na niyj przoczytomy Bestoż boj pod Lipskym we pamiyńci momy Prusy ze niywoli wtedy wychodz

Re: Tyn Dolny konsek Ślonska

Bergi i cwergi Skałki Gorzeszowske cwergi ponoć kryjom A czasym tyż diobły miyndzy nimi wyjom Jak bydziesz w Krzeszowie to wdepnij tyż tukej Takich piyknych skałek kaj ińdzi niy szukej.