Przeszukano 111 019 298 wypowiedzi na 4 106 forach

ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka - pozostałe wpisy

Soruj: wg trafności wg daty

Re: No i była policja.. .tatuś w odwiedzinach

Na Twoim miejscu wystąpiłabym o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka. To co zrobił i jego wcześniejsze niekontaktowanie się z synem są absolutnie podstawą takiego ograniczenia.

Re: Odpowiedzialność za dziecko.

Do jego podejścia się przyzwyczaiłam. Ematki, które próbują przerzucić na mnie jego działkę też olewam. Rozważam wystąpienie do sądu o dalsze ograniczenie władzy rodzicielskiej, bo niemożność wyrobienia paszportu i zgoda ojca na wyjazd dziecka - a co za tym idzie, na mój - za granicę za stałe (na

Re: Odszkodowanie za oszustwo antykoncepcyjne

ograniczenie kontaktów, to wtedy pan miałby argument, że posiadanie dziecka nie wiąże się dla niego z żadnym "zyskiem", gdyż został potraktowany jak dawca spermy i bankomat. To nie ma kompletnie nic do rzeczy i do odpowiedzialności deliktowej oszustki. Uzależnianie odszkodowania od matki od kontaktów ojca z

Re: wyjazd ojca a ograniczenie/odebranie praw

Wyjazd ojca za granicę jest trwałą przeszkodą w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, i jak najbardziej może być podstawą do ograniczenia praw. Istotne jest tylko, żeby dokładnie wypisać zagadnienia, co do których mogłabyś podejmować samodzielne decyzje - typu leczenie czy wybór szkoły, nie wiem

Co robic kochane emamy

z ojcem, a ojciec wywija taki numer. Wkrotce sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej, ale co to da?? On jest niepowazny. Widuje się z dzieckiem tak rzadko. Moim zdaniem za wczesnie na spotkania z nowa pania, tym bardziej, ze rotacja pan jest duza. Za kazdym razem tata ma ochotę poznawac

Re: Porwany wcześniak z porodówki. Co robi emama?

sprawowania władzy rodzicielskiej w zakresie udzielanych świadczeń medycznych, powołał też adwokata, któremu takie prawa zostały nadane. Dziecko cały czas przebywało na sali wraz z matką i ojcem, rodzicom nie zostały zabrane prawa rodzicielskie co do sprawowania opieki nad dzieckiem, a jedynie ograniczone w

Re: zemsta na kochance- czy zaszkodzi mi w sądzie

dowód na przemoc wobec dziecka? Słabe to jakoś... Powtórzę swoje pytanie - na czym niby to ograniczenie władzy rodzicielskiej miałoby wyglądać? Jeśli myślisz, że sąd orzeknie, że dziecko zamieszkuje każdorazowo przy matce, pozostawi ojcu pełnię władzy rodzicielskiej, a matce ją ograniczy do

Re: 2 dni urlopu na okolicznościowego na dziecko

kontakty, będzie on mógł korzystać z opisywanego zwolnienia. Nie ma też stosownych wyłączeń w stosunku do rodziców, którym ograniczono władzę rodzicielską lub całkowicie ich jej pozbawiono. Skoro jednak przepis mówi o rodzicu "wychowującym" dziecko, należałoby domniemywać, że z prawa do dwóch wolnych dni

Re: Leki i uprzedzenia

tzn. mogłaby się domagać kontaktów ojca z dzieckiem w obecności kuratora, ale takie orzeczenia muszą być uzasadnione, bo ograniczają prawa do normalnego życia rodzinnego. Jakby Julita się za bardzo pieniła, to mogliby jej ograniczyć władzę rodzicielską. Znam przypadek rodzica ( własnego, niestety

Re: O alimentach (opiece) ale inaczej

narkoman,pijak czy inny zaburzony świr,to powinno sie stanowczo egzekwować zarówno płatności jak i kontakty.ktore zdaje sie Sa obowiązkiem a nie przywilejem nota bene.a jesli którakolwiek strona próbuje pogrywać dzieckiem ,za doopie i ustawić do pionu. Raz słyszałam o ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Re: zemsta na kochance- czy zaszkodzi mi w sądzie

I jeszcze jedno. "Jeśli myślisz, że sąd orzeknie, że dziecko zamieszkuje każdorazowo przy matce, pozostawi ojcu pełnię władzy rodzicielskiej, a matce ją ograniczy do współdecydowaniu o istotnych sprawach dziecka - to się mylisz." Ale dlaczego dziecko bite i zaniedbywane przez matkę ma z nią

Re: dziecko nie chce się widzieć z ojcem

> Jeśli nie ma władzy rodzicielskiej (nie byliście małżeństwem?), to informujesz > szkołę, że ten człowiek nie może odbierać dziecka. Przepraszam, ale pi*ysz jak potłuczona. Bycie, czy nie bycie małżeństwem nic tu nie ma do rzeczy. jeżeli ojciec jest wpisany w akt urodzenia i nie zostały

Re: zemsta na kochance- czy zaszkodzi mi w sądzie

, ograniczenie władzy rodzicielskiej, nadzór kuratora oraz kontakty z dzieckiem raz na dwa tygodnie w obecności matki i/lub kuratora? -- Teraz Kaczyński to głos społeczeństwa, w większości domów mówi się o nim z podziwem. /by Scher/ ale już taka biologia czy chemia to dla zainteresowanych - niezbędna do

Re: dziecko nie chce się widzieć z ojcem

I guzik jej to da, o ile ojciec nie jest pozbawiony, czy nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, ma takie samo prawo odebrać dziecko ze szkoły, jak matka. Pozostaje uregulować sprawy okołodziecięce w sądzie. A też nie ma gwarancji, że sąd orzeknie dokładnie tak jak chce matka.

Re: Samotny lot z synem

Zgoda na wyrobienie dowodu a zgoda na wyjazd za granicę to dwie różne rzeczy. Nawet krótkotrwały wyjazd zagraniczny dziecka wymaga zgody drugiego rodzica (np. na wakacje), jeśli nie ma on ograniczonej władzy rodzicielskiej. Na odprawie mogą zapytać czy masz zgodę (na piśmie), więc chyba lepiej

Re: Pozwólcie, że przybliżę stan prawny - cd. cią

dziecka będzie miał władzę rodzicielką po uprawomocnieniu się wyroku, chyba że sąd w wyroku jednocześnie wydał orzeczenie o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej. nieletnia matka, pełnoletni ojciec dziecka pozywa ją o ustalenie swego ojcostwa Ojciec dziecka będzie miał władzę

Re: Proszę o radę

rodzicielskiej ojca. Najpierw punktujesz, co chcesz, np. kontakty raz w tygodniu przez dwie godziny w obecności matki, ograniczenie władzy np. do współdecydowania o wyborze szkoły dzieci. Potem uzasadnienie. Piszesz mniej więcej to co tu, tylko podziel to na bogów na jakieś akapity, sąd też chce to przeczytać

Re: Bez sił

Czyli sprawy idą w dobrym kierunku- patrz: sprawa sądowa. Ale dlaczego nie wnosisz o pobyt dziecka u Ciebie? Chcesz tego, czy nie? Bo jeśli to matka ma mieć faktyczną opiekę, to nie zdziw się, jak ona w końcu wniesie o ograniczenie Ci władzy rodzicielskiej. Nie rozumiem do końca, czego Ty chcesz

PITu PITu

władzy rodzicielskiej powierza matce/ojcu". Czy to nie jest jednoznaczne jednak wskazanie osoby, która tę władzę wykonuje? Czy można mówić o wykonywaniu władzy rodzicielskiej w sytuacji gdy rodzic ma władzę ograniczona do współdecydowania o np. ew.leczeniu szpitalnym dziecka? W jakim stopniu ją

Ograniczenie do prawa współdecydowania

Mam wyrok rozwodowy, z którego m.in wynika, że mnie zostaje powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i przy mnie jest ustalone miejsce jego pobytu, zaś władza rodzicielska ojca zostaje ograniczona do prawa współdecydowania łącznie ze mną o istotnych sprawach dziecka związanych z

Re: wyprowadzka do innego miasta a zgoda ojca

pozbawiony całkowicie władzy rodzicielskiej lub musi mu ona być ograniczona do możliwości zasięgania informacji nt. dziecka i/lub osobistej styczności. -- Teraz Kaczyński to głos społeczeństwa, w większości domów mówi się o nim z podziwem. /by Scher/ ale już taka biologia czy chemia to dla

Re: ograniczone prawa rodzicielskie ojca a przeds

przedszkola. 2. Nie będą respektowane przez dyrekcję przedszkola żadne nie poświadczone przez sąd oświadczenia matki czy ojca mające na celu nie wydawanie dziecka z przedszkola jednej ze stron. 3. Respektowane będą tylko decyzje sądowe dotyczące ograniczenia czy też odebrania władzy rodzicielskiej lub

Re: Co za ojciec:(

> Złóż wniosek o podniesienie alimentów (ojciec się dzieckiem nie zajmuje w ogóle > , wręcz opędza się od niego, więc na Tobie spoczywa 100% zaangażowania w jego w > ychowanie, rozwój) oraz o uregulowanie spotkań. Ja bym dodała ograniczenie władzy rodzicielskiej z powodu

Re: Prawa rodzicielskie

Ja też zainteresowana tematem. Chodzi mi głównie o to, jak się ma ograniczenie praw rodzicielskich do wieku dziecka, tzn. czy ma sens zakładanie takiej sprawy w momencie, kiedy dziecko za 2 lata osiąga pełnoletniość. Ojciec od roku nie wykazał żadnego zainteresowania, zerwał zupełnie kontakt

Re: ograniczone prawa rodzicielskie ojca a przeds

przecież osoby te nie mają włądzy rodzicielskiej- czy ojca z ograniczonym prawami; ). W Twojej sytuacji na dwoje babka wróżyła. Można przyjąć koncepcję, że za Twoim zezwoleniem dziecko może odebrać ojciec, ale na miejscu przedszkola za każdym razem domagałabym się potwierdzenia zgody, choćby telefonicznie.

Re: pismo do sądu-uzasadnienie zmiany nazwiska dz

wyjść jest kilka: 1. pozbawienie władzy rodzicielskiej - po uprawomocnieniu się postanowienia matka jest jedynym przedstawicielem ustawowym dziecka i sama załatwia wszystkie sprawy urzędowe, sama może łozyć wniosek o zmianę nazwiska dziecka; 2. ograniczenie władzy rodzicielskiej - w praktyce jedyną

Re: plan wychowawczy - mąż się nie zgadza - co da

Jeśli ojciec dziecka nie zgodzi się na Twój plan wychowawczy Tobie sąd przyzna pełną władzę rodzicielską a jemu ograniczy z art. 107 krio. Tak samo stanie się jeśli Ty nie zgodzisz się na jego plan. Jesteś matką i ojciec może Ci naskoczyć ;)

Re: Czemu opcja "ojciec nieznany" jest tą złą?

A co z takimi matkami? Pzremocowymi, menelkami itd...Też ich nie wpisywać do metryki dziecka? skoro ojciec palant ma być niewpisany, to matka palantka tak samo? Jesli ojciec palant, to ograniczyć prawa rodzicielskie, podobnie z matką. Ale dziecko korzenie powinno znac. Mylicie dwa porządki

Re: Sankcjonowanie przemocy przez panstwo

zmuszać ich do ciągłego bycia ponad , ale nasze prawo nie jest doskonałe, nie chroni ofiary przemocy, nie izoluje od niego. Władza rodzicielska i kontakt z dziećmi przy przemocy domowej powinien byc ograniczony lub całkowicie zakazany aż do ukończenia terapii u agresora. A co mamy? Święte prawo ojca

Re: odliczenie dzieci w pit

może szukasz tego, co potwierdzi twoje zdanie? ;) nawet pojęcia "władza rodzicielska" i "rodzic zamieszkujący z dzieckiem" dla towarzystwa adoracji ojców uciśnionych - nie są jasne. Nie, to nie. nie podam wyroków, o wyrokach mówiła Yoma, a ona rzadko tu bywa. Ja z kolei rzadko przeszukuję

Re: Mam przeciwne zdanie...

na to zgodę. Kobiety w zdecydowanej większości wnosiły o powierzenie im wyłącznej władzy, co automatycznie ograniczało władzę rodzicielską ojca, przy okazji ustalając kontakty ojca z dzieckiem (!) na cztery dni w miesiącu. Musiały? Nie. Ale to robiły (i nadal robią, jednak teraz przepisy zmieniono

Re: Kobyłka na krótkie dystanse?

dakota77 napisała: > Natomiast wciąż minie zastanawia kwestia władzy rodzicielskiej Teresy, bo jedna > k żeby ja ograniczyć czy odebrać, musza być jakies poważne przesłanki- a nie sa > dze, żeby sam fakt wyjazdu za granice, gdzie się zarabia miedzy innymi na eduka > cje dziecka

Re: Obrońcy praw ojca w akcji

tej zasady jest rodzic, matka lub ojciec, który krzywdzi dziecko. Taki rodzic powinien mieć ograniczenia władzy rodzicielskiej i określone zasady kontaktu z dzieckiem. Problem w tym że w naszym społeczeństwie facetów nie uczy się miłości i odpowiedzialności za dziecko, natomiast kobiet nie uczy

Re: Dziecko "na telefon"

sztywne ustanowienie dni spotkać byłoby dla niego krzywdzące)? Jeśli ojciec nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej też ma prawo mieć pewną elastyczność w kontaktach z dzieckiem - bo dlaczego miałoby być inaczej? Przynajmniej na początku ustalania kontaktów - jeśli nie będzie ta metoda się sprawdzała

Re: cierpienie dzieci

zwrócić się do sądu rodzinnego z prośbą o ograniczenie ojcu władzy rodzicielskiej. Dziecko to nie "własność" ojca, czy matki, a piętnastolatek to nie paczka - należy jemu przede wszystkim uświadomić konieczność bycia na czczo i poddania się badaniom oraz leczeniu. Ojciec nie może "zakazywać wizyt u

Re: Problem społeczny walki o kontakty z dzieckie

patologiczny zapis który był zawsze wykorzystywany przez pseudomatki a mówił o tym, że sąd może(interpretowany jako musi) ograniczyć władzę rodzicielską jednemu rodz. a przyznając opiekę drugiemu tylko dlatego, że nie było między nimi porozumienia.. Nie było wyszczególnione, że ograniczy się władzę temu co nie

Re: zemsta na kochance- czy zaszkodzi mi w sądzie

o tym, że ktoś zrobił coś dobrze i właściwie. Poza tym... popatrz na myślenie ludzi prezentowane na tym wątku - matka dziecka nie zaszczepiła, ale dziecko jest zaszczepione, więc o co krzyk; - dziecko musi mieszkać z matką, więc jej nie można ograniczyć władzy rodzicielskiej; - słowo ojca nie jest

Re: Znów o dzieciach ;)

. Jeśli rodzic nie ma ograniczonych praw to ma pełnię władzy rodzicielskiej. Ale nie oznacza to wcale, że może dziećmi dowolnie dysponować :) > > > No i jaki wplyw na psychike dzieci moze miec przebywanie z kochajacym ojcem i j > ego normalna kobieta, zyczliwie nastawiona do jego dzieci

Re: Pomocy! Jak mam to mądrze rozegrać.

Ja bym zrobiłam tak. Po pierwsze zaproponowała mężowi że napiszesz pozew o rozwód bez orzekania o winie, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca do decydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka ( na razie nie musisz się przejmować jakimiś ewentualnymi sporami bo może takich nie będzie

Re: nie tylko Polska

Królewskiej Mości: ojciec zachowuje władzę rodzicielską i prawa do decydowania o wychowaniu dziecka, bo ich odebranie mogłoby spowodować szkody w psychice.... ojca!!! I co Ty na to?

Re: prawa ojca a prawa matki

, że głównym kryterium jest termin spotkania z ojcem. Wiecie co jest najlepsze? Kobiety w sytuacji jak jak i dzieci również - ja nieograniczona władza rodzicielska, ojciec ograniczona - nie mamy żadnych praw odnośnie spotkań. Ja córka bedzie miała 17,5 roku i we wtorek (dzień widzeń z ojcem) umówi się

Re: No to ja nie rozumiem...

pojawia się podwójny standard w traktowaniu ojca i matki. Przykład nasz. Opieka realnie naprzemienna, formalnie ojciec ma władzę ograniczoną. Ojciec zajmuje się leczeniem i rehabilitacją dziecka na codzień. Matka w tym nie uczestniczy. A jednak, w sytuacji, kiedy konieczne jest oficjalne wydanie

paszport

Witam serdecznie. Moje pytanie dotyczy konieczności wyrażenia zgody ojca na wydanie paszportu dziecku. Ojciec ma ograniczone prawa rodzicielskie, a w wyroku rozwodowym jest to ujęte w nastepujący sposób: "(...)ogranicza pozwanemu władzę rodzicielską do prawa do współdecydowania o istotnych

Re: odliczenie dzieci w pit

Nie trzeba się bać żadnych donosów. Rodzice sprawujący władzę rodzicielską ustalają między sobą a w razie konfliktu odliczają po 50 % ulgi. I tutaj chyba nie udowadnia się, że ulga się należy tylko US musiałby udowodnić , że się nie należy, co nie jest takie proste- jeśli ojciec ma kontakty z

Re: wniosek o zabezpieczenie kontaktow i ogranicz

Nie pisz tego razem, kontakty to jedna sprawa, ograniczenie władzy - druga. Nie da się ich połaczyć, bo kontakty są rozpoznawane w składzie jednoosobowym, a władza rodzicielska z ławnikami. Wniosek o zabezpieczenie w kontaktach napisz najprościej - proszę o orzeczenie zabezpieczenia w ten sposób

Re: Ojciec porwał dwójkę małych dzieci dzięki pom

Jeżeli chodzi o stan prawny, to uprowadzenia rodzicielskiego może dopuścić tylko taki rodzic, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jest ona ograniczona. Wiem to, ponieważ moja była wraz z dzieckiem zmieniła miejsce pobytu nie informując mnie o tym i nikt nie mógł jej ścigać z artykułu

Re: Odebranie praw rodzicielskich Mamie alkoholic

Złóż do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego wniosek o pozbawienie matki i ojca dziecka władzy rodzicielskiej (właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania dziecka). Co do ojca dziecka - skoro nie mieszka z dzieckiem i nie ma z nim kontaktu, sprawa jest prosta, bo jest to podstawą do pozbawienia go

Re: xero decyzji sądu dla pani w zerówce ??

Nie trzeba do przedszkola/szkoły dawać żadnych wyroków sądowych ani aktów urodzenia. Nie musisz zapisywać rubryki ojciec Jedynie w przypadku jak rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską i nie chcesz aby odbierał dziecko z placówki to PRZEDSTAWIASZ WYROK DYREKCJI PLACÓWKI .

Re: Ojciec, który nie łoży na dziecko

wyjścia zasadniczo są dwa: albo będzie fomalnie ojcem, albo nie - każde wyjścia ma wady i zalety. Po pierwsze - możecie iść do usc, ojciec może uznać dziecko - dziecko od tej chwili będzie nosić nazwisko jakie uzgodnicie (jego, twoje lub podwójne), ojciec zyska pełnię władzy rodzicielskiej i

W kierunku obiektywizacji

tylko w jej obecności i to osiągnęła, bała się aby dziecko chodziło do przedszkola w innej miejscowości niż ona pracuje, bo w razie np. pojawienia się ojca w przedszkolu ona nie mogłaby w porę zareagować. Czy to jest właściwą postawa rodzicielska? Czy tak należy wychowywać dzieci ? w tak wielkiej

Re: czy ustalenie kontaktow = ograniczenie władzy

składasz wniosek o ograniczenie władzy ojcu i przyznanie jej w pełni tobie. Art. 107. KRO § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. § 2. Sąd może powierzyć

Re: Ograniczenie praw rodzicielskich

być np poprzez nadzór kuratora, umieszczenie dziecko w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo wychowawczej. Sąd może orzec, że rodzic/rodzice nie mogą decydować o najistotniejszych sprawach dziecka (zdrowie/życie itd) Aby ograniczyć władzę rodzicielską muszą być ku temu przesłani. Np rodzic nie

zabrał mi dziecko

sprawe do sadu o uregulowanie kontaktów z Synem, oczywiście nie jestem ograniczona władzy rodzicielskiej, ani Ja, ani moj mąż. Mój mąż zacza mnie oczerniać i odpowiadać na moje wnioski zarzucaja mi ze jestem zła matka i że moj syn Boi sie mnie co jest oczywiście na odwrót. Kolejny wniosek jaki

I wisienka na torcie

się jednak, że nieuzasadniony sprzeciw matki na pobranie próbki krwi, nie pozwalający rozwiać rzeczywistych wątpliwości co do pochodzenia dziecka, zagraża jego dobru i może stać się powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 § 1 k.r.o . (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

Re: Sąd- ustalenie ojcostwa i alimenty

baltycki- nie jest to prawdą to co napisałeś. Przy sądowym ustaleniu ojcostwa władza rodzicielska jest nadawana- lub nie- przez sąd. Tylko jeśli ojciec uzna dziecko, ma pełną władzę rodzicielską, którą sąd może ograniczyć lub odebrać na wniosek matki.

Re: Następna komunistyczna pipa

Pani profesor Gesine Schwan napisała to w czasie, gdy (w latach 2005-2009) pełniła funkcję koordynatora rządu Niemiec ds. współpracy z Polską. CYTAT: „Przy podejmowaniu wszystkich decyzji niemieckich Jugendamtów oraz sądów rodzinnych dotyczących władzy rodzicielskiej, do których należą

Re: do baltycki

Nie muszą być małżeństwem. Ojciec mojego dziecka (nie jest moim partnerem, rozstaliśmy się) ma pełnię władzy rodzicielskiej. Dopóki rodzice się dogadują, mogą oboje mieć pełnię praw. Jak się nie dogadują, formalnie trzeba załatwić ograniczenie władzy.

dwa pytania: świadek/rozwód po 1 rozprawie

. Władz rodzicielska bez ograniczeń. Do sądu napisalismy, ze ustalone są widywania z ojcem dwa weekendy w miesiącu. Podyktowane tym, ze ojciec dziecka pracuje poza miejscem zamieszkania i przyjezdza do domu raz na tydzień bądź dwa. Sąd poprosił mnie o wskazanie świadka znającego sytuację rodzinno

Re: Ojcowie honorowo nie płacą alimentów

zostanie pewnie pociągnięty do odpowiedzialności. Mój syn nawet go nie zna bo bardzo szybko zniknął z jego życia bo nie wolał alkohol i kumpli. obecnie jestem w trakcie sprawy o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. kilka lat temu została mu ona ograniczona. Polskie prawo niestety nie jest doskonałe bo

Re: matka bez praw rodzicielskich

Jaka zgroza? Laska przeciez pisze, że ma bardzo szerokie mozliwosci kontaktu, prawie połowa czasu dziecka. Przeciez sytuacja gdy rodzice dziela sie po równo czasem obowiązakami jest idealna! Nikt jej zadnych praw nie odebrał, ma tylko ograniczona władza rodzicielską. A niby dlaczego ma mieć więcej

Brak obiektywizmu - Anna Malinowska (Katowice)

konsekwentnie i skutecznie uniemożliwia ojcu oraz dziadkom kontakty z dzieckiem. Doprowadziła w ten sposób do zerwania więzi ojca z małoletnią. Z tego powodu, różne orzekające w tej sprawie sądy, odpowiednio ograniczyły jej już władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratora i nałożyły na nią kary pieniężne w

Re: DNA ojcostwo sad pomozcie!!!!

Jeśli jego dane widnieją w akcie urodzenia dziecka to od strony formalnej jest ojcem i nic mu nie trzeba udowadniać, tym bardziej sądownie. Musiał był się na to zgodzić i być obecny podczas rejestracji dziecka. Ma też władzę rodzicielską i jej odebranie/ograniczenie jest bardzo trudne, a bez

Re: Dość przekrętów w sprawie alimentów - hasło M

OGRANICZENIU kontaktu i władzy rodzicielskiej drugiemu, owszem, jest szykaną, przede wszystkim wobec dzieci. A jeśli jeszcze małżonek winny rozpadu małżeństwa (zdrada) jest premiowany wyłączną opieką nad dziećmi, to już w ogóle wszystko na głowie staje. 6. Naście lat temu, jak dzieci były małe, ich matka mogła

Re: Bo spała z córką...

orzekające w tej sprawie sądy, odpowiednio ograniczyły jej już władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratora i nałożyły na nią kary pieniężne w łącznej kwocie 8 000 zł; - nie odbyły się nawet kontakty ustalone przez matkę dziecka z ojcem dziecka ugodą z dnia 21.01.2015 r., wyznaczone od stycznia do kwietnia

Re: alimenty,falszywe oskarzenia... nie mam juz s

najpierw ograniczyć władzę rodzicielską - a w jakiej formie ma być to ograniczenie? Co chcesz osiągnąć? To nie działa tak, że po pół roku ograniczenia wystapisz o pozbawienie i już, pozamiatane. Ograniczenie i pozbawienie mają zupełnie inne cele i z innych powodów się je orzeka. Hulasz od ściany do ściany

Re: Jestem homofobem

easyblue napisała: A jak któryś jakimś > cudem dziecko będzie posiadał - do gazu z nim, a dziecko "normalnym" dać. A czemu? Polacy są humanitarni. Wystarczy ograniczyć władzę rodzicielską lub w skrajnych wypadkach odebrać temu, co preferował własne dewiacje seksualne zamiast

Re: Czym gardzą feministki?

sundry napisała: > > Nie ma papieru o ustanowienie, ale i nie ma żadnych ograniczeń władzy rod > ziciel > > skiej. > > A nie ma czasem zapisu pod tytułem "wykonywanie władzy rodzicielskiej powierza > matce z przyznaniem ojcu prawa do decydowania o istotnych

Re: Jeśli jesteś samotnym ojcem...

mam wiele teorii na ten temat. No choćby przykry fakt który mnie spotkał nie raz. Ale do tego musi być wstęp. Na sprawie sądowej o ograniczenie władzy matce z mojego wniosku ( chciałem mieć możliwość decydowania o dzieciach, wyrobienia im paszportów dowodów, a matka wyjechała za granicę bez podania

Re: Czy samotna matka to taka... (nadal o p-lach)

> Czyli że co. Że realna, samotna matka, w dodatku z wyrokiem sądu (dziecko przyz > nane jej), to jest dla mnie kluczowa kwestia, co w tym wyroku. Bo jeśli władzę powierza sie obojgu rodzicom, ale miejsce zamieszkania dziecka określa przy matce to nie jesteś samotna. Jeżeli natomiast ojcu

Re: Ograniczenie praw

. Obecnie noszę się z zamiarem pozbawienia władzy rodzicielskiej. Ojciec w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki naruszając przez to dobro dziecka (nie płaci alimentów, nie widział dziecka w ogóle, a przy jakiejkolwiek próbie unika kontaktu). Dlaczego chcesz ograniczyć?

Re: Dzieci, a święta z ojcem

sądu o uchylanie się, możesz założyć mu sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej, możesz wnosić o zmianę kontaktów, ale do zabierania drugiego dziecka go zmusić nie można, tak samo jak nikt nie będzie mu mógł zabronić kontaktów z młodszym dzieckiem. Zapamiętaj to sobie.

Re: interpretacja-zapisy w wyrokach

najmniej 2-3 terminy rozprawy i dodatkowo konieczność poddania się badaniom. Pamiętaj o tym, że jesli to nie ojciec wyjechał, tylko Ty z dzieckiem to narażasz się na zarzut, że to TY uniemożliwiłaś ojcu sprawowanie władzy rodzicielskiej i gwałcisz konwencję praw dziecka, bo dziecko ma prawo do kontaktu z

Re: nie tylko Polska

. Jakby odwrotnego. > Dzieco ( 1,5 roczne) pobite przez tatusia. Czaszka uszkodzona w stopniu powoduj > ącym ślepotę na jedno oko i głuchotę na oba uszy. Wyrok sądu Jej Królewskiej M > ości: ojciec zachowuje władzę rodzicielską i prawa do decydowania o wychowaniu > dziecka, bo ich

Re: Zaczynam niebawem moją WALKĘ...

; 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio. Po zmianach w krio.. wladze rodzicielska posiadaja

Re: Dostęp do przedszkola przed odebraniem praw.

po pierwsze odebranie władzy nie ma związku z kontaktami z dzieckiem, a odebranie dziecka z przedszkola nie oznacza od razu porwania (bo można odprowadzić do domu) po drugie - i najważniejsze - skoro do tej pory swoje rodzicielskie prawa i obowiązki ojciec ograniczył do zapłodnienia, to obawy, że

Re: Jaka rzeteoność?!?!

jeszcze raz matce -Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Jakubem Piotrem Jodzio ojcu -ograniczając władzę rodzicielską pozwanego do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka związanych z wychowaniem, leczeniem i edukacją" cos tutaj jest niejasne? i za rosą terapia i kurator

Re: jak to ugryźć ?

Ojciec mojego dziecka przebywa za granicą. Wnioskowałam o ograniczenie, o wyłączeniach napisała mi jego adwokat, ostatecznie powierzono mi opiekę nad dzieckiem - podawałam jako przykłady sytuacje z życia codziennego, gdzie jednak ojca nie ma, a by się przydał. Nie doczytałam kodeksu, a to jest art

Re: do altz

może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Jak widac powyzej, od 13.06.2009 sad juz nie przyznaje wladzy rodzicielskiej, ojciec dziecka posiada ja z samego faktu bycia ojcem (jak matka z faktu bycia matka).. sad moze te wladze zawiesic

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

"sa rzypadki na klorzysc ojca..i czemu akurat matki to tak burzy... " Sikam ze śmiechu- chłopie czy ty na prawdę nie rozumiesz,że nikogo by nie oburzyło przyznanie ojcu praw rodzicielskich czy ograniczenie matce władzy rodzicielskiej w takim czy innym przypadku. Opinię publiczną i nas tu

Re: Czytam niektore posty

Belzebubel odpowiem Ci od drugiej strony - ex separuje ojca od dziecka, nie pozwala na spotkania, kłamstwami w sądzie doprowadza do ograniczenia władzy rodzicielskiej, opowiada dziecku brednie o ojcu i powoduje konflikt lojalnościowy aż dziecko dla swojego spokoju przestaje chcieć widywać się z

Re: Czym gardzą feministki?

> Nie ma papieru o ustanowienie, ale i nie ma żadnych ograniczeń władzy rodziciel > skiej. A nie ma czasem zapisu pod tytułem "wykonywanie władzy rodzicielskiej powierza matce z przyznaniem ojcu prawa do decydowania o istotnych sprawach dziecka"? -- "Kiedy Puchacz i Kicia

Re: Alimenty a pozbawienie praw.

agnieszka_i_dzieci napisała: > póki dziecko nie zostanie przysposobione przez innego mężczyznę, ojciec > biologiczny ma obowiązek płacić alimenty. Niezależnie od posiadanej > (ograniczonej/odebranej) władzy rodzicielskiej. Gorzej jeśli dziecko będzie musiało płacić na ojca, wtedy na nic

Re: uzasadnienie wniosku o ZMIANĘ nazwiska dzieck

na ważne względy natury wychowawczej. też chcę zmienić dziecku nazwisko, póki co jestem na etapie ograniczenia ojcu władzy.

Re: Witam mam pytanie -alimenty i ograniczenie pr

powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Jeśli nie mieszkacie razem, to wystarczy, że wykażesz, że ojciec jest nieodpowiedzialny, nie współdziała z Tobą dla dobra dziecka, ma skłonność do używania alkoholu by uzyskać daleko idące ograniczenie władzy

Re: urlop tacierzyński bez ślubu

ograniczonej władzy rodzicielskiej czy też być jej pozbawionym. -- mam dwa nicki ;) Dzieci Rocznik 2011

Re: ograniczenie praw

Ograniczenie praw rodzicielski, włądzy rodzicielskiej nie ma nic wspólnego z ograniczeniem kontaktów. Panie które próbując ograniczyć władzę liczą na odcięcie ojca od dzieci musze srodze rozczarować. Po pierwsze to nie jest takie łatwe i sąd traktuje to jak środek ostateczny, a po wtóre: Kodeks

a więc jednak ojciec nie kłamał!

"W punkcie drugim jest tam napisane, że władzę rodzicielską powierza się matce, ojciec zaś ma ją ograniczoną do współdecydowania o ważnych dla dziecka sprawach. W kolejnym punkcie ogranicza władzę obydwojga, obligując ich do poddania się terapii i kontroli kuratora. Ale to graniczenie nie ma

Re: do altz

trzeba przeprowadzić formalnie przez sąd, a nie domniemywać że jak się jest mamą, i się sprawuje faktyczną opiekę, to ojciec nie ma władzy rodzicielskiej, bo ma. Ale nawet odebranie, a już na pewno ograniczenie praw rodzicielskich nie oznacza ograniczenia praw do spotkań z dzieckiem, w tym wspólnych

Re: Szanowna zjawo.

wyroku ustalającym ojcostwo. Sąd opiekuńczy może ojcu przyznać władzę rodzicielską także po ustaleniu ojcostwa. od 13.06.2009 zmieniony przez: Dz.U. 2008.220.1431 art. 93 § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. § 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym

Re: Autyzm dziecka, a kontakty z ojcem.

możesz iśc do sądu żeby ustalić dni i sposób kontaktów dziecka z ojcem, możesz złożyć pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej. NIe przeprowadzaj żadnych dodatkowych badań ani opinii specjalistów na własną rękę, bo w sądzie dowodem są opinie sporządzone przez biegłych sądowych wskazanych przez

Re: opieka nad dzieckiem w razie śmierci matki

> ograniczenie jemu władzy rodzicielskiej, czy wlasnie to ograniczenie > moze miec kiedys wpływ na to że nie tylko ojciec bedzie mial prawo > do opieki nad dzieckiem?z nie, to nie ma wpływu. Ad rem - po śmierci jednego z rodziców: - opiekę z automatu przejmuje drugi rodzic, gdy ma pełną

Re: Kobieta, która z zemsty izoluje dzieci od ojc

rodzicielska obojga rodziców i plan wychowawczy, w którym rodzice sami ustalają kto i ile będzie się dzieckiem zajmował. Rodzice mogą też wystąpić o opiekę naprzemienną. każde z nich ma prawo wystąpić o wyłączną opiekę nad dziećmi i pozbawienie lub ograniczenie władzy drugiego z rodziców. Rzecz w tym, że

Re: ograniczenie praw art. 107 krio

piszę. To, że Cię ex straszy sądem to jedno, ale pytanie - które z Was jest głównym opiekunem, a które ma władzę ograniczoną ze 107? Jeśli macie oboje, znaczy, że Ty się na to zgodziłaś! Czyli jest to Twoja decyzja. Jakbyś się nie zgodziła, facet miałby ograniczoną. Bo co ma straszenie i mieszanie z

Re: Mam straszny dylemat

tak jak mamakarola pisała, ani ograniczenie ani pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi nie wyłącza automatycznie ich obowiązku alimentacyjnego w przyszłosci na takiego rodzica grave w tej sytuacji to ja serio nie wiem czy łatwo by przeszło ograniczenie, nie mówiąc o pozbawieniu ojciec

Re: sprawa odbioru dziecka z przedszkola/innej pl

władzę rodzicielską tylko dlatego, ze mama nie ujęła go na liscie osob upowaznionych.. chce wiedziec, czy odmowa wydania dziecka ojcu ma jakies podstawy prawne, czy to tylko niechęc mamy. Podstawą prawną moze byc orzeczenie sądu o pozbawieniu/ograniczeniu władzy rodzicielskiej ojcu dziecka lub ustalające

Wydanie dowodu osobistego-ograniczona wladza rodz.

Witam was pomocne emamy . Pisze do was z zapytaniem odnośnie mojej sytuacji . Otóż chciałabym zrobić dziecku dowód osobisty ale jego ojciec nie zgadza się- (ma ograniczona władzę rodzicielska) . Mało tego chciałam aby chociaż częściowo pomógł w wyprawce do szkoły(przedszkola-np buty kapcie itp

Re: Pomoc dla mlodej matki

I co bardzo ważne - ona nie będzie miała władzy rodzicielskiej nad tym dzieckiem ! jeśli natomiast ojciec dziecka je uzna ( wszystko jedno przed czy po porodzie ) to on, jako pełnoletni, taką władzę będzie miał. I co ? Dziecko pod prawną opieką narkomana ? Gdyby doszło do uznania dziecka ( a wydaje

ograniczona władza rodzicielska a kontakty

Ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską (współdecydowanie o istotnych sprawach dziecka), nie ma ustalonych sądownie kontaktów. Matka oświadczyła w szkole (prywatnej podstawowej), że nie życzy sobie kontaktów ojca i pozostałych krewnych ze strony ojca z dzieckiem na terenie szkoły. Czy

Re: bzdurzysz

kammik napisała: > Ja tylko, żuczku, własnie w kwestii tych terminów się odezwałam. Albowiem w kod > eksie nie istnieje termin "ograniczenie praw", którym to terminem tak hojnie sz > afuje hedgie. Ograniczenie/odebranie władzy rodzicielskiej - owszem, ale ono ni > e

Re: Bez orzekania o winie z ograniczeniem praw

jakaja01 napisała: > czy składając pozew o rozwód, czy jest możliwe ograniczenie praw ojcu > bez jednoczesnego orzekania winy? KRiO: Art. 58. § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach

Norton Online Family

Norton Online Family to rozwiązanie z zakresu ochrony rodzicielskiej, które pozwala ograniczyć nieletnim dostęp do nieodpowiednich treści znajdujących się w Sieci.

Norton Online Family to aplikacja, która umożliwia zablokowanie dzieciom dostępu do niewłaściwych treści

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Regulamin