Przeszukano 111 019 298 wypowiedzi na 4 106 forach

instalacja gazowa jako część wspólna - pozostałe wpisy

Soruj: wg trafności wg daty

Re: duża wspólnota mieszkaniowa

jedną nierozdzielną całość i należy do wszystkich właścicieli lokali (należy do nieruchomości wspólnej). Jedynie gazomierz stanowi tzw. mienie powierzone Zakładu Gazowniczego. Wszelkie naprawy instalacji gazowej znajdującej się w budynku, czyli zarówno w części wspólnej jak i w lokalu wykonuje

Re: koszty eksploatacyjne

Moim zdaniem takim punktem oddzielającym część instalacji gazowej przynależnej do nieruchomości wspólnej od części instalacji gazowej stanowiącej własność właściciela lokalu jest kurek gazowy. Kurek gazowy zaliczyłbym do części instalacji gazowej w nieruchomości wspólnej. SJ

Re: Uchwała Wspolnoty

Wspólnota nie ma prawa dysponować funduszem remontowym na remonty/naprawy inne niż na części wspólnej. Podłączenie do bloku nie powinno być finansowane z FR, jedynie instalacja gazowa w bloku mogła by być finansowana w ten sposób. Natomiast jeżeli 80% właścicieli jest przeciw, to sprawa jest

Re: Przeglądy budynku

tylko dla dla części wspólnej to znaczy, że lokale mieszkalne należy zrobić osobno. "Pan przeszedł tylko korytarzem" - czyli wykonał tylko przegląd cześci wspólnych - przeglądy kominarskie, gazowe i instalacji elektrycznych w lokalach trzeba zrobić dodatkowo.

Re: koszty eksploatacyjne

highrise napisał: > Moim zdaniem takim punktem oddzielającym część instalacji gazowej przynależnej > do nieruchomości wspólnej od części instalacji gazowej stanowiącej własność wła > ściciela lokalu jest kurek gazowy. Kurek gazowy zaliczyłbym do części instalacj > i gazowej w

Re: z serii ematka wie wszystko - remont w mieszk

Ja bym robiła dym we wspólnocie - każdy z ulicy może wam spuścić wodę w pionie? Pan z ekipy remontowej nie jest osobą, z którą masz to wyjaśniać, tylko wspólnota. Płacisz im za zarządzanie częściami wspólnymi. Zmiana instalacji gazowej też ich nie interesuje? Dziwne.

Re: A może ogrzewanie gazowe?

Dziękuję za odpowiedzi ale proszę rozwiej moje wątpliwości... Odnośnie ogrzewania gazowego: mam instalację gazową w mieszkaniu i mam projekt tej instalacji. W regulaminie wspólnoty jest, że to co w moim mieszkaniu jest moją sprawą. Jesteś pewny(a), że muszę mieć zgodę? Czy w przypadku do

Re: Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu

tak to rozwiązałem - jakieś 17 lat temu : 7. Wspólnota Mieszkaniowa postanawia , iż zakres części wspólnych nieruchomości obejmuje : wszystkie elementy konstrukcyjne budynku ( w tym ściany działowe rozgraniczające lokale - o ile takie istnieją ) , piwnice , strychy , klatki schodowe wraz z

Re: gaz z butli w bloku z gazem ziemnym

.Niestety cytowane Rozporządzenie MI jest już zdeaktualizowane, zmienily się stosunki własnościowe, nie ma już użytkownika lokalu a jest jego właściciel. Zarząd /zarządca powinien zajmować się częścią wspólną a nie prywatnymi lokalami. Więc kontrola gazowa powinna dotyczyć części instalacji od zaworu głównego do

Re: duża wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota uchwałą przyjęła co jest częścią wspólną m.innymi w instalacji gazowej. Jeżeli przed lub w lokalu znajduje się licznik gazu to częścią wspólną jest instalacja do licznika. Za licznikiem jest to własność właściciela lokalu i on pokrywa wszelkie koszty naprawy. Jeśli jest jeden

Re: Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu

wiseman1 - właśnie dlatego ,że znam prawo mogę sprawować funkcję zarządu. serafin666 - definicja części wspólnej jest w uowl, więc nie ma potrzeby jej określać w uchwale, ale przyznam się ,że też to "doprecyzowałem" w naszym Statucie (8 lat temu), jak również i to ,że przegląd gazowy i "kominowy

Re: Osiedle Centrum- oplata za garaze!- jelenie!!

wspólnego użytku takie jak schowki czy wózkarnie. Części wspólne nieruchomości to także: elewacja budynku w tym balkony, dach, dźwigi osobowe, zsypy oraz wewnętrzna instalacja budynku taka jak centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjna, elektryczna i gazowa oraz przewody kominowe. Przedmiotem

Re: Włączenie ogrzwania

to nawet w budynkach, w których ciepło jest indywidualne opomiarowanie zużycia - ze względów technicznych w okresach "przejściowych", tzn. takich w których amplituda dobowa temperatury jest znaczna, bardzo duże są straty ciepła na częściach wspólnych instalacji), dlatego zarządy/zarządcy niechętnie

Re: Zalety i wady kominka z płaszczem wodnym

zewnętrznych powyżej zera. Część domu przy tym ogrzewaniu jest zimna. Drugi kominek jest z płaszczem wodnym. To rozwiązanie uważam za bardzo dobre oraz super ekonomiczne. Nadmieniam, że całe to ogrzewanie stosujemy od około 10 lat. Kominek z płaszczem wodnym jest podłączony wymiennikiem do instalacji c.o. i

Re: Czy WM może uchwalić likwidację gazowych pie

koziorozka napisała: > Wspólnota kładzie rury tylko w części wspólnej, czyli w mieszkaniu zakłada wodomierz > (lub zawór). Co właściciel lokalu zrobi dalej to już nie jest sprawa wspólnoty. I nie jej koszt. Problem tylko w tym że ten właściciel który nie chce się do tej nowej

część wpólna, czy nie?

czy instalacja c.o. w lokalu mieszkalnym jest częścią wspólną? Dostawa ciepłej wody i c.o. odbywa się z kotłowni gazowej.Kto odpowiada za przeciek z instalacji i zalanie lokalu sąsiedniego?

Refaktura za przegląd instalacji gazowej

Czy koszt przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniu powinien ponosić właściciel mieszkania czy wspólnota jako całość? Czy jest tu podobnie jak z wodociągami, że do licznika część wspólna, potem każdy sobie? Pytam, bo ponoć w innych wspólnotach właściciele nie są obciążani tymi kosztami. -- Ne

Re: likwidacja piecyka gaz bez mojej zgody SM

czajnik5 napisał: > A czy posiadasz również własnościowe spółdzielcze prawo do instalacji gazowej w > części, która należy do nieruchomości wspólnej Czy Ty sugerujesz ze spółdzielnia ma prawo ingerować w umowę oliwki z gazownią poprzez likwidowanie rury która gazownia dostarcza jej gaz

Re: nieruchomość wspólna we Wspól.Mieszk.

lokalu i poza lokalem, odtąd dotąd, wspólne i prywatne, itd itp. Jak zawsze chodzi o pieniądze. Czyli kto ma płacić za jakąś część instalacji? We wspólnocie za wszystko i tak płacą właściciele. Nikt za nich nie zapłaci. Kwestią jest właściwe określenie sposobu ponoszenia kosztów przez wszystkich

Re: Spółdzielnie nie wyłączą światła swoim dłużni

> jak spoldzielnia moze komus odciac prad za zaleglosci w oplatach na konto spoldzielni? Zgodnie z prawem instalacje zaliczają się do części wspólnej nieruchomości - dzięki czemu remontów instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych w blokach nie musisz robić za własne

Re: Jaki był stan instalacji...?

właścicieli a tym bardziej instalacji znajdującej się w lokalach. Jeśliby potraktować, że grzejniki są częścią wspólną tzn. mogę wieszać pranie u sąsiadki na grzejnikach. Bo przecież to część wspólna. Nie wiem po co właściciel domaga się instalacji odpowietrznika. Jeżeli macie kocioł gazowy to na końcóce

Re: ZSM - podzielniki do kosza!

ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. 5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustalania przez odbiorcę - właściciela lub zarządcę budynku opłat dla osób, o których mowa w ust. 2, do których ciepło dostarczane jest z własnych źródeł i instalacji

Re: część wpólna, czy nie?

gmj napisał: > czy instalacja c.o. w lokalu mieszkalnym jest częścią wspólną? > Dostawa ciepłej wody i c.o. odbywa się z kotłowni gazowej. I tak i nie. To zależy od instalacji. Jeżeli ta instalacja obsługuje tylko twój lokal (rozprowadzenie podpodłogowe) i można ją odłączyć od pozostałej

Re: dzierżawa części wspólnej

części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (ściany nośne, fundamenty, dach, klatka schodowa, kominy, piony wodno-kanalizacyjne, winda, telewizyjna antena zbiorcza, instalacja domofonowa, gazowa, centralnego ogrzewania itp." Jeżeli pomieszczenie piwniczne jest

Re: duża wspólnota mieszkaniowa

> 2).czy jest nowy przepis (połołują się na nowy) > , aby na koszt wspólnoty, wymieniać rury gazowe w mieszkaniu "za licznikiem" Nie ma takiego przepisu. Przyjęcie uchwały o granicy części wspólnej nie ma sensu, bo ją określa ustawa (akt wyższego rzędu), a w razie wątpliwości sąd

nieruchomość wspólna we Wspól.Mieszk.

Od dwóch lat jestem właścicielką mieszkania. Przeglądałam wszystkie moje dokumenty ale nie znalazłam zapisu co stanowi NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNĄ w naszej wspólnocie. Interesuje mnie to ze względu na przeglądy instalacji gazowej. Wg "administrator24.info", ... "przeprowadzanie przeglądów, usuwanie

Re: ktos ma jeszcze ... balkony, ...?

stawiał piwo - bo głupi ; instalacja gazowa w mieszkaniu nie należy do części wspólnych

co może Wspólnota

zgodzi się na przewidzianą nim kontrolę urządzeń gazowych, zarządca budynku działając w imieniu i interesie Wspóloty ma prawo odciąć dopływ gazu do takiego mieszkania albo np. w razie awarii instalacji wspólnych w części przebiegającej przez jego mieszkanie czy lokal własciciel musi je udostępnić w celu

Re: nieruchomość wspólna we Wspól.Mieszk.

). Dlatego rzeczywiście moim zdaniem lepiej jest jeżeli wspólnota (właściciele lokali) podejmą uchwałę o granicy nieruchomości wspólnej, w której szczegółowo jest określone jakie instalacje stanowią część wspólną, a jakie własność indywidualną, a co za tym idzie kto zajmuje się ich konserwacją i naprawami

Re: Spółdzielnie nie wyłączą światła swoim dłużni

> Zgodnie z prawem instalacje zaliczają się do części wspólnej nieruchomości - dz > ięki czemu remontów instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjny > ch w blokach nie musisz robić za własne pieniądze. no wlasnie remonty. a czy tam jest remont? odcinanie komus dostepu do

Re: dzierżawa części wspólnej

, instalacja domofonowa, gazowa, centralnego ogrzewania itp." > > Jeżeli pomieszczenie piwniczne jest zajmowane od wielu lat wyłącznie przez dwóc > h właścicieli lokali i nie jest wykorzystywane przez pozostałych właścicieli lo > kali, to nie można zaliczyć tego pomieszczenia do części

Re: Do zniszczonych wybuchem gazu mieszkań wrócą

macie rację ! Ale przeglądy okresowe to nie tylko mieszkania. To sprawdzenie instalacji gazowej w części wspólnej budynku. Członkowie nie interesują się tym tematem i wcale nie wiadomo czy takie przeglądy odbywają się ?

Re: likwidacja piecyka gaz bez mojej zgody SM

2oliwka napisała: > posiadam własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu A czy posiadasz również własnościowe spółdzielcze prawo do instalacji gazowej w części, która należy do nieruchomości wspólnej (a raczej spółdzielczej - chyba tak to należy określić), tj. na odcinku od kurka głównego do

Re: część wpólna, czy nie?

........... . Uchwała nie dotyczy obowiązkowych przeglądów instalacji gazowej , elektrycznej i wentylacyjnej w zakresie pokrywania kosztów przeprowadzenia tych przeglądów . Od 01.01............... r. koszty zarządu nieruchomością wspólną będą obejmowały całe koszty dostaw mediów do nieruchomości."

Re: Refaktura za przegląd instalacji gazowej

Wspólnota rządzi się t y l k o na części wspólnej, a ta kończy się na liczniku Czasem wspólnoty dla bezpieczeństwa robią przegląd całej instalacji gazowej (na swój koszt, udziałami) - to zgodne ze zdrowym rozsądkiem, ale nie z prawem Zamawianie przeglądu całości a potem refakturowanie na

Re: płacą: właściciel i wspólnota

Mieszkaniowa postanawia , iż zakres części wspólnych nieruchomości obejmuje : wszystkie elementy konstrukcyjne budynku ( w tym ściany działowe rozgraniczające lokale - o ile takie istnieją ) , piwnice , strychy , klatki schodowe wraz z drzwiami i oknami , wszelkie instalacje znajdujące się poza lokalami o

Przetargi dla wybranych kolesiów w ZGM

osobowe które są chronione prawem,ale w końcu dostałem. I tu doznałem szoku koszt części wspólnych 1.027.38 zł koszt właściciela 5.256.17 zł. Co do części wspólnej mogę się zgodzić choć nie do końca,bo jest to kosztorys wstępny,i w końcu będzie wyższy .Koszt właściciela to wymiana instalacji gazowej w

Mieszkanie w starej kamienicy-kupilibyście?

Witajcie, Bardzo prosiłabym o podzielenie się Waszym zdaniem. Szukam większego mieszkania dla mojej rodziny, dostałam ofertę 112m mieszkania w kamienicy z 1927r. Dom jest 4-rodzinny, podzielony na dwie części, w jednej klatce mieszkają 2 rodziny, jedna na parterze, druga na piętrze, nad tym strych

Re: Właściciel ma prawo nie chcieć instalacji C.O.

Nie rozumiem dlaczego podpuszczasz użytkowników. Wspólnota to może podejmować uchwałę o wyrażeniu zgody na ingerencję w części wspólne dla tej grupy właścicieli którzy chcą zamontować sobie źródło ciepła i zmienić system grzewczy z dotychczasowego, indywidualnego na wspólny. Natomiast wspólnota

Re: koszt przesuniecia instalacji gazowej -pilne

uprzejmie poinformował mnie, że legalne usunięcie wystających końcówek rurek od licznika (w obrębie części wspólnej) to koszt ok 2 tysięcy. A przeróbki z projektem uprawnionej osoby i zgodami to czasami i trochę więcej. Ja tylko zlikwidowałam licznik, więc potem mogłam spokojnie usunąć instalację wewnątrz

Zaślepienie pionu gazowego

Witam, Należę do zarządu wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie. Mam pytanie odnośnie zasadności kwoty na fakturze - nie mam wiedzy technicznej, a kwota wydaje mi się być wygórowana. Sytuacja: Budynek 48 mieszkań, instalacja gazowa należy w całości do części wspólnej budynku zarządzanego przez

Do Czajnika 5

koziorozka napisała: > Wspólnota rządzi się t y l k o na części wspólnej, a ta kończy się na liczniku > Czasem wspólnoty dla bezpieczeństwa robią przegląd całej instalacji gazowej (na > swój koszt, udziałami) - to zgodne ze zdrowym rozsądkiem, ale nie z prawem > Zamawianie

części wspólne

Rozważam możliwość wystąpienia do sądu w celu ustalenia współwłasnosci przymusowej, części wspólnych nieruchomości leżących poza granicą działki.jeden budynek , sześć wspólnot klatkowych, współwłasność przymusowa dotyczyłaby instalacji wodnej,elektrycznej, gazowej( zawory, tablice) oraz dachu i

Re: Zlikwidowałam rurę doprowadzającą gaz do kuch

Prezes nie jest żadnym prezesem, jest członkiem zarządu wspólnoty, takim samym jak każdy inny członek tego zarządu. Wspólnota mieszkaniowa zarządza TYLKO nieruchomością wspólną, czyli m.in. instalacją gazową do licznika. Licznik należy do dostawcy gazu, to co za licznikiem tylko do ciebie i wara

Re: Łaczenie wspólnot mieszkaniowych i konsekwenc

Możecie stworzyć na podstawie umowy organ nadrzędny do zarządzania niepodzielnymi elementami części wspólnych jak np. dach, instalacja c.o., czy gazowa szczególnie wtedy gdy jest jedno przyłącze. Nie potrzeba w tym celu wybierać zarządu takiego organu. Mogą się tym zająć już wybrani członkowie

Re: nieruchomość wspólna we Wspól.Mieszk.

prowadzić może do absurdów. Bo dlaczego nie zaliczyć kuchenki do części wspólnej czy junkersa?. Przecierz są połączone na stałe śrubami z instalacją gazową?. A może i baterie wannowe i zamotowne w kuchniach. Przeciż mnie się należy bo to może być też część wspólna. A jak mam2% udziału a sąsiad 7% to niech

Re: Naprawa instalacji elektrycznej – kto p

lesher napisał: > Trudno rozstrzygnąć, czy to jest część wspólna czy też nie. Dlaczego? Ja uważam, że wręcz przeciwnie - bardzo łatwo. Na 99 % na klatce schodowej jest pion, który zasila poszczególne lokale. W przypadku instalacji elektrycznej powiemy, że to jest WLZ (Wewnętrzna Linia

Re: Wsady kominowe

częścią konstrukcji budynku, lecz przynależy do Twojej instalacji. Żeby było śmieszniej, instalacji gazowej, a nie - jak mogłoby się wydawać - np. instalacji c.o. (vide par. 156, pkt. 2, rozp. 75/2002, poz. 690).

Re: Zarządy Reymonta29 a b c

czasowym; ●► Utrzymanie części wspólnych oraz elementów wyposażenia budynków w stałej sprawności technicznej w tym: dźwigów, domofonów, instalacji RTV itp.; ●► Przeprowadzanie wraz ze Zleceniodawcą protokolarnego przejęcia nieruchomości z pełną ewidencją jej stanu

Re: Przeglądy gazowe i kominowe!

robić przegląd gazowy ZA licznikiem (czyli poza częścią wspólną), t > o opłata za tę część indywidualną powinna być liczona od lokalu, bo płacenie za > to udziałami jest nieuczciwe. Nie ma zadnego znaczenia czy mieszkanie jest duze czy male poniewaz za przeglad placi sie od odbiornika. W naszej

Re: Nasz Developer

, balkony czy dach. W skład części wspólnej nieruchomości wchodzą również wszelkie instalacje i urządzenia, do których zaliczyć możemy na przykład: instalację centralnego ogrzewania, wod-kan, gazowa, kominowa i temu podobne. W skład części wspólnej wchodzi również ta część instalacji znajdujących się

Re: straty po remoncie czesci wspolnych

autumn12a napisała: > Kupilam mieszkanie w kiepskim stanie i w pelni je wyremontowalam. A kto ci kazał w trakcie remontu "zakrywać" trwale dostęp do części wspólnych jak instalacje C.O.,wodne, kanalizacyjne, gazowe? Szukasz "krowy dojnej" za własną samowolę? tych instalacji nie wolno trwale

Re: tbs-najgorsza spółdzielnia

winny obejmować m.in. coroczne sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych (spalinowych, dymowych, wentylacyjnych ), co pięć lat należy natomiast sprawdzić stan instalacji elektrycznej i piorunochronowej poprzez stosowne badanie. Obejmują one swym zakresem nie tylko części

Re: Likwidacja piecyków gazowych - przymus czy ni

co chce. Nikt nikomu nie narzuca. Niektórzy przed głosowaniem nie rozumieli co to jest wybór, bo wciąż żyją w kategorii - bank to pko bp a ubezpieczenia to pzu. Teraz, sami oporni korzystają z tv naziemnej. Wracając do wody. Skoro będziesz miał i tak przyłącze ccw w ramach części wspólnej - nie wiem

Re: do naturelli

każdej piwnicy), pomieszczenie na wymiennik ciepła (ogrzewanie z miasta), strych, klatka, oświetlenie przed domem, dach, kominy, rynny itd. Więc na utrzymanie/remonty/obowiązkowe przeglądy (kominy, instalacja gazowa) tych części się składamy (mamy utworzony fundusz na eksploatację i f. remontowy

Nie czekają na łaskę Cara Rosji

­mi­nię­ciem Rosji. Bu­do­wę ter­mi­na­la chce jak naj­szyb­ciej roz­po­cząć Fin­lan­dia. Taką in­we­sty­cję, wspól­ną z Es­to­nią, pla­no­wa­no już od 2008 roku. Oba kraje spo­dzie­wa­ły się unij­ne­go wspar­cia fi­nan­so­we­go. Spory mię­dzy Hel­sin­ka­mi a Tal­li­nem min. o lo­ka­li­za­cję in­sta­la­cji na brze

Re: likwidacja piecyka gaz bez mojej zgody SM

może byłoby tak, że spółdzielnia stanęłaby na stanowisku: chcesz mieć swój piecyk, to > ok, ale rura z gazem będzie tylko twoja i ty ją sobie utrzymuj, jako że będzie > służyć tylko tobie. Problem w tym że ta rura jest elementem części wspólnej i nie może, wg mnie, być przekazana

Re: Po wybuchu gazu: konflikt mieszkańców i spółd

A instalacja gazowa w części wspólnej budynku /w piwnicach/ ? Jeśli członkowie SM płacą za przegląd tej części a nie domagają się protokółów, może być tak, że w sytuacji ekstremalnej kwity zostaną zamienione. Teraz moda na wynajmowanie firm na przeglądy, kiedyś przeglądy robili pracownicy

Re: Przeglądy gazowe i kominowe!

/wymieniła/naprawiła? Zarząd wm ma mieć podpis właściciela (gminie wysyłam zestawienie), że zapoznał się z protokołem kontroli. Reszta należy do właściciela, wspólnocie nic do tego. Jak wm chce robić przegląd gazowy ZA licznikiem (czyli poza częścią wspólną), to opłata za tę część indywidualną powinna być liczona od lokalu

Re: czy wspólnota ma prawo ...

części wspólnej nieruchomości, 2. opinii kominiarzy dopuszczającej lokal do użytkowania pod względem prawidłowości wentylacji, 3. pozwolenia na budowę instalacji gazowej przyłącza do lokalu, wydawanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie złożnego wniosku wraz z projektem

Rozliczenie remontu

remont został ukończony. Po fakcie dowiedzialem się że w ramach remontu części wspólnej została tez wykonana wymiana instalacji gazowej w 2 lokalach mieszkalnych. W trakcie remontu nie zwracalem specjalnej uwagi na to jakie prace są wykonywane tym bardziej że z ramienia zarządcy był delegowany

Re: Wrocław sprzedaje mieszkania za półdarmo. Jak

, budynek ocieplony, części wspólne wyremontowane, a sąsiedzi - wiadomo, różni, ale chyba łatwiej trafić na średnie towarzystwo w zaniedbanym, komunalnym budynku niż w nowym budownictwie. O potrzebnym wkładzie pracy nawet nie chcę myśleć.. Inne oferty.. Ponad 100 metrów, bez miejskiego ogrzewania, do

Re: Likwidacja gazu w lokalu

Instalacja gazowa ma to do siebie, że z łatwością można z niej wyodrębnić fragment w częściach wspólnych oraz fragmenty indywidualne, przynależne do poszczególnych lokali. Część wspólna to ten odcinek od kurka głównego do odgałęzień do poszczególnych lokali, a część indywidualna, to ten odcinek od

Re: koszty eksploatacyjne

będzie ewentualnie windykowane i tak Miasto). > Zastanawiam się, czy właściciele muszą ponosić koszty za przeglądy gazowe i ich > naprawy, przeglądy kominowe, elektryczne, budowlane, domofonów, utrzymanie cz Przeglądy kominowe,elektryczne, budowlane (oczywiście chodzi o część wspólną - nie

Re: kto odpowiada za siec gazowa?

mko napisał: > Kto odpowiada za szczelność instalacji miedzy głównym > przyłączem do bloku a licznikami poszczególnych mieszkań > i NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ? Wspólnota jako ogół włascicieli. Ta część instalacji gazowej zaliczona jest do nieruchomości wspólnej wynika to z ustawy

Przegląd inst. gazowej c.d.

, należy przeprowadzić eksploatacyjną próbę szczelności." Prosiłbym o jakikolwiek przepis, na który można się powołać choćby z tego powodu, że zdarzają się instalacje w mieszkaniach, w których wypływ jest corocznie w innym miejscu. Wykonawcy nowych instalacji gazowych w części wspólnej starych budynków

dlaczego mamy pomagać kombinatorom?

własności lokali, to byś wiedziała, że masz obowiązek ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Instalacja gazowa to część wspólna instalacji budynku i nie ma znaczenia czy z niej korzystasz, podobnie jak np. windy.

Re: Oddawanie mieszkań

Byliśmy wczoraj na budowie a dokładnie w budynku B. W mieszkaniach pojawiły się wylewki. W innych częściach wspólnych jeszcze jest z tym różnie. Instalacje nie zoatały jeszcze podłączone. W jednej z klatek rozpoczynają od dołu montaż rurek gazowych. W niektórych mieszkaniach widzilismy zamontowane

Części wspólne?

Czy jakieś przepisy prawne, jesli tak to któe definiują części wspólne? np. że pion wod-kan to własność wspólnoty, albo instalacja gazowa jest własnoscia wspólnoty tylko do gazomierza. G

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Witam, czy możecie napisać czy wspólnota ponosi koszty przeglądów np. instalacji gazowej całego budynku łącznie z mieszkaniami czy tylko części wspólnej ( np do liczników) ? pomóżcie rozwikłać ten spór :)

Re: Kamienica- dwa wejścia z klatki- podział KW

wystarczy pisemna zgoda? (Właściciel jednego > lokalu jest poza granicami kraju) Na samo rozdzielenie w KW niekoniecznie (jeśli nie zmienia wielkości ich udziałów w częściach wspólnych), natomiast na przebudowę, jeśli miałaby ona jakikolwiek wpływ na konstrukcję budynku - tak. Na pewno na wszelkie

Re: Obowiązki administratora!!!POMOCY

Administrator odpowiada tylko za część wspólną instalacji gazowej.Jest to odcinek od zaworu głównego do licznika gazu, chyba że usytuowanie instalacji nie pozwala jednoznacznie określić np. licznik znajduje się w lokalu i w pewnej odległości od głównej nitki instalacji gazowej to wtedy

co wchodzi w przegląd pięcioletni

komplikuje się przy instalacji gazowej bo niby w lokalu nie jest już częścią wspólną ale ma jednak wpływ na bezpieczeństwo użytkowania całego budynku. Czy jest to gdzieś jasno powiedziane co z tym przeglądem (chodzi mi raczej o dokumenty a nie przemyślenia różnych osób) może są już na ten tamat jakieś

Sąsiad ukradł pralnię

należącą do części wspólnych budynku - i też nie ma na niego siły. Nie wpuszcza do pralni nawet inspektorów sprawdzających (podczas obowiązkowych okresowych przeglądów) stan substancji mieszkaniowej, instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej (które przez nią przechodzą). Czy ktoś

Re: Swiat arabski, Islam...c.d.1

. Amerykańskie władze podejrzewały go o udział w ataku na instalację gazową w Algierii, gdzie zginęło 38 obcokrajowców, w tym trzech Amerykanów. Wielokrotnie pojawiały się informacje, że terrorysta został zabity. Ostatnio chwaliły się tym libijskie władze w połowie czerwca. Nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście

Re: zgoda wspólnoty na remont (przebudowę) mieszk

przebudowę instalacji wod.-kan., gazowej itp. - to też są części wspólne. Podstawa prawna: art. 22.3 pkt 5 w związku z art. 3.2 ustawy o własności lokali. > Czy przegłosowanie zgody na taki remont (lub jego elementy) musi > być jednomyślne, czy wystarczy większość głosów? Jeżeli jest mniej, niż

Re: Proszę o opinie eksperta.

Rację ma agata203. Remont instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym należy zgłosić, a na rozbudowę lub przebudowę tej instalacji należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Nie ma powodu sądzić, że remont instalacji w twoim mieszkaniu spowodował nieszczelności w częściach wspólnych

Re: ktos ma jeszcze ... balkony, ...?

instalacja gazowa należy do części wspólnych - przynajmniej piony, do licznika, a w większości wspólnot az do odbiornika. Przegląd gazowy raz w roku też zobowiązany jest robić zarządca budynku, a nie każdy indywidualnie. Robicie coś takiego u siebie?.... Do tego przydaje się profesjonalny

Re: nieruchomość wspólna we Wspól.Mieszk.

sąsiada. Wspólnota ma prawo zarządzać tylko częścią wspólną. To co służy tylko jednemu właścicielowi to jest jego i on ponosi koszty utrzymania i remontu czy wymiany tych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności instalacji gazowe w lokalu zarząd ma obowiązek powiadomić zakład gazowniczy, który

Re: Bardzo proszę o radę..

Wisemmanku a nie pomyślałeś czasami ,że podjęto uchwałę o likwidacji instalacji gazowej i przejsciu na inne zasilanie np:centarlne? Instalacja wewnątrz budynku ,każda jedna ,czy gazowa czy elektryczna ,czy wodna należy do właściciela czyli wspólnoty, w każdym wykupionym na rzecz właścicieli

podłączenie gazu -zwykły czy "niezwykły" zarząd?

Witam, mam pytanie dotyczące zakresu zwykłego zarządu w małej wspólnocie. Stan faktyczny jest z grubsza taki, że ja pragnę podłączyć wew. istalację gazową do części wspólnej instalacji, a cześć z najlepszych sąsiadów uzależenia wrażenie zgody od różnych (mniej lub bardziej racjonalnych

Re: Uchwała o sposobie pokrywania kosztów NW

osobowych, przeglądów instalacji gazowej, ciepła > wspólnego, serwisowania instalacji co., wod-kan, gaz. oraz konserwacji i > napraw anteny zbiorczej i domofonów". > Pytanie 2: Na jakiej podstawie część właścicieli może być zwolniona z części > kosztów zarządu NW? A kto pokrywa koszt

Re: montaż pieca centralnego ogrzewania

nieużytkowany przez innego użytkownika) W kanale musisz zamontować wkład spalinowy z blachy kwasoodpornej. Jak się nie boisz wejść na komin to możesz to zrobić sama ale potrzebne są do tego dwie osoby. - zgoda wspólnoty mieszkaniowej (kominy są częścią wspólną) - warunki techniczne z gazowni itd. Koszt na oko

Re: Przeglądy gazowe i kominowe!

Nie mogę się w pełni zgodzić z Pani wypowiedzią, że sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wspólnota przeprowadza tylko w części wspólnej a nie sprawdza szczelności piecyków w lokalach. W mojej wspólnocie mamy tylko kuchenki gazowe i nikomu nie przyszło nawet na myśl by nie sprawdzać ich

Mam pytanie odnośnie okresowych przeglądów

Czy musze zlecac przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej w całym budynku to znaczy w poszczególnych lokalach też czy wystarczy że zrobie to w częściach wspólnych nie ingerując w to co się dzieje w poszczególnych lokalach?

Re: przeglądy budowlane

. Przeglad calosci instalacji bez wzgledu czy stanowi część wspólna, czy nie ; gdyz chodzi o bezpieczeństwo użytkowania części wspólnej. GrzesiekStumpf

Re: Moja mikro kuchnia

. Owszem klatka schodowa, instalacje itd. są w użytkowaniu wspólnym. Jeśli chodzi o przeróbki instalacji, przestawianie ścianek i wszelkie pozwolenia to wspólnota/ spółdzielnia muszą wyrazić zgodę, bo podczas załatwiania formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę czy zgłaszania remontu

Re: Wymiana instalacji gazowej - do czajnika5

WM. To dlatego walę taki tekst, jaki walę. Remont instalacji gazowej w kamienicy nie musi tu oznaczać remontu w mieszkaniu. Raczej dotyczy części wspólnej, a nie poszczególnych mieszkań (nie mogę odpowiadać za to, że ktoś wyraża się nieprecyzyjnie). Niechcący potwierdziła ten fakt również vikii2

a jak nie chce Ci się czytać całości - skrót

otoczenia. Najemca zobowiązany jest dbać o porządek w wynajętym lokalu, utrzymywać lokal w dobrym stanie technicznym, sanitarnym, oraz dbać o części budynku przeznaczone do wspólnego użytku (korytarze, klatka schodowa, winda, pomieszczenia zsypów, pomieszczenia gospodarcze). Najemca zobowiązany jest do

W czasie upałów myślą o zimie. Bo nie mają ogrz...

jako samodzielne i "samogospodarzące się". Pewne instalacje, np. przyłącza wodne oraz właśnie węzły cieplne są wspólne. Zatem w interesie każdej wspólnoty jest uniezależnienie się od pozostałych. Najlepiej, jeśli wszystkie wspólnoty skrzykną się i rozpoczną ze SPECem rokowania w kwestii

Re: PRZEGLĄDY TECHNICZNE

kaya66 napisała: > Witam, czy możecie napisać czy wspólnota ponosi koszty przeglądów np. > instalacji gazowej całego budynku łącznie z mieszkaniami czy tylko części > wspólnej ( np do liczników) ? pomóżcie rozwikłać ten spór :) Za caly budynek lacznie z mieszkaniami.

zgoda wspólnoty na remont (przebudowę) mieszkania

ingerencji w części wspólne. To byłoby: przesunięcie pionów wod i kan (tylko w obrębie mojego mieszkania) o 20cm, przeniesienie licznika prądu na klatkę schodową, przeniesienie licznika gazowego do piwnicy (wszystko na mój koszt). Zamierzam uzyskać zgodę wspólnoty na te rzeczy, ale wydaje mi się zupełnie

zgoda wspólnoty na remont (przebudowę) mieszkania

ingerencji w części wspólne. To byłoby: przesunięcie pionów wod i kan (tylko w obrębie mojego mieszkania) o 20cm, przeniesienie licznika prądu na klatkę schodową, przeniesienie licznika gazowego do piwnicy (wszystko na mój koszt). Zamierzam uzyskać zgodę wspólnoty na te rzeczy, ale wydaje mi się zupełnie

Re: Zmiana ogrzewania

Jeśli zmiana dotyczy sposobu ogrzewania mieszkania i nie odnosi się do części wspólnej to nie bardzo rozumiem po co ta zgoda. Jeśli jest to Twoja wlasność to tylko Ty decydujesz zgoda Wspólnoty dotyczy inwestycji w części wspolnej budynku. Jeśli masz już w mieszkaniu instalację gazową to nie

Uchwała o sposobie pokrywania kosztów NW

gazowej, ciepła wspólnego, serwisowania instalacji co., wod-kan, gaz. oraz konserwacji i napraw anteny zbiorczej i domofonów". Pytanie 2: Na jakiej podstawie część właścicieli może być zwolniona z części kosztów zarządu NW? "Uchwała obowiązuje od dnia 1 grudnia 2006 r". Pytanie 3: Czy uchwała może

Re: Nie ma konfliktu.Informuj się w spółdzielni .

jakikolwiek przegląd został wykonany. Oznakowanie wyłącznika to koszt niecała złotówka. Tyle kosztuje nalepka samoprzylepna ! Zwróćcie uwagę, czy w części wspólnej budynku instalacja gazowa jest spawana czy skręcana ? Jeśli skręcana należy domagac się wymiany na spawaną a nie czekać aż gaz zacznie się

Instalacja gazowa-remont

Ja jeszcze raz o C.O. Mamy wspólnotę składającą się z 8 właścicieli. 2 z nich odłączyło się od instalacji C.O. (za zgodą wspólnoty) i założyło własne gazowe ogrzewanie w tym jeden na bazie starych grzejników (nie wiem czy po powstaniu wspólnoty czy przed) drugi wymienił sobie całą instalację. 3

Re: problem z wynajętym mieszkaniem

-mieszkaniowym-zasobie-gminy-i-o-zmianie-Kodeksu-cywilnego-1_2_10.html "art. 6a 1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i

Re: Awaria centralnego ogrzewania a część wspólna

od wspólnoty. Co jest a co nie jest wspólne we wspólnocie, rzeczywiście powinno być ustalone przez wszystkich, jeszcze zanim coś się stanie. Genaralnie, np. w mojej spółdzielni mieszkaniowej piony instalacyjne, instalacje elektryczna, gazowa należy do części wspólnej, do indywidyalnej wszystko, co

Re: Opioła: Tory z Płocka do Modlina to "szklane

; fizyczna bliskość w niczym nie poprawia logistyki i nie generuje oszczędności.? Nie , nie tylko nie sadzę, ale nawet wiem jakie to są koszty. Również wiem, że transport ropy i płynnych oraz gazowych produktów jej przerobu jest najtańszym, najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem ich

Remedy

Remedy to pierwsza część serii gier przygodowych wspólnie nazwanych Carol Reed. Użytkownik wciela się w główną bohaterkę, która przyjeżdża do Szwecji na wakacje i przez przypadek jest wciągnięta w ogromną intrygę, morderstwo i cokolwiek co można jeszcze sobie wymarzyć.

Hope Springs Eternal

Hope Springs Eternal to druga część serii gier przygodowych wspólnie nazwanych Carol Reed. Użytkownik wciela się w główną bohaterkę, która przyjeżdża do Szwecji na wakacje i przez przypadek jest wciągnięta w ogromną intrygę, morderstwo i cokolwiek co można jeszcze sobie wymarzyć.

Time Stand Still

Time Stand Still to trzecia część serii gier przygodowych wspólnie nazwanych Carol Reed. Użytkownik wciela się w główną bohaterkę, która przyjeżdża do Szwecji na wakacje i przez przypadek jest wciągnięta w ogromną intrygę, morderstwo i cokolwiek co można jeszcze sobie wymarzyć.

AVIMux GUI

AVIMux GUI to program, z pomocą którego będziemy mogli połączyć strumień obrazu z dźwiękiem.

AVIMux GUI pozwoli nam połączyć materiał filmowy, dźwiękowy albo taki w postaci napisów w jeden wspólny plik bez żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o rozmiar. Aplikacja wspiera

Bard`s Tale Opowieści Barda

Bard`s Tale Opowieści Barda to gra w wersji demonstracyjnej, która pozwoli nam na przetestowanie tego nietuzinkowego RPG, co pozwoli podjąc decyzję o ewentualnym zakupie.

The Bard's Tale: Opowieści Barda to kolejna część The Bard's Tale, lecz ze swoimi poprzednikami nie ma

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - instalacja gazowa jako część wspólna

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Regulamin