Sake

Sake

Przeszukano 114424465 wypowiedzi na 1319 forach

b髄e staw體 drzenie mi甓ni zawroty g硂wy - pozosta砮 wpisy

Soruj: wg trafno禼i wg daty

os砤bienie, duszno禼i, b髄 mi甓ni, zawroty g硂wy

Wiek? Wyniki badania krwi w normie? Spirometria? Zas砤b砮 w pracy. Czy mo縧iwe, 縠 z powodu du縠go stresu?

b髄 mi甓ni, staw體 g硂wy, gor眂zka - prosz o rad

Od 3 dni m阠z mnie b髄e mi甓ni plec體, gor眂zka do 38,5 st, b髄 g硂wy przy poruszaniu si, b髄 staw體 n骻, szczeg髄nie kolan i w mniejszym stopniu d硂ni - nadgarstk體 i palc體. Dodatkowo mam mniejszy apetyt, os砤bienie i og髄ne z砮 samopoczucie. Mo縠 ma znaczenie, 縠 mam nisk warto舵 krwinek

Re: b髄 staw體, mi甓ni, ko禼i:(

robi砤m test na bolerioze ijest ujemny. My秎a砤m, 縠 to pewne. Stwierdzono u mnie natomiast fibromialgie. Mam zam阾 w g硂wie

Re: os砤bienie, duszno禼i, b髄 mi甓ni, zawroty g

22 lata. Mia砮m dwa razy robione badania krwi i wszystko w normie. Spirometria pierwsza wysz砤 kiepsko, dosta砮m lek o nazwie jak dobrze pami阾am Salmex. Po 2 tygodniah zglosi砮m si na kontrol i juz byla duza poprawa. Aktualnie bior magnez i witamin B. B髄 mi甓ni nog nawet podczas siedzenia

Objawy po odstawieniu akkoholu...

No w砤秐ie - czy jakie wystepuj, tak jak po narkotykach? Mam na my秎i np. b髄e mi甓ni i staw體, zawroty g硂wy, migreny, zwi阫szone pragnienie... Czy mo縠 inne ?

bolerioza a obrz阫 mi甓ni

硂kciowego,b髄e mi甓ni,zawroty g硂wy, stany podgor眂zkowe, zaburzenia widzenia, brak koncentracji , oraz towarzysz眂e mi ci眊le uczucie zm阠zenia. Trafi砤m do szpitala 2- krotnie na przeczelenie. Z tym, 縠 moje leczenie trwa硂 tylko 4 tygodnie, za ka縟ym razem. Po pierwszym pobycie w szpitalu doszed

B髄e i/lub sztywno舵 mi甓ni i/lub staw體

B髄e i/lub sztywno舵 mi甓ni i/lub staw體 to dolegliwo禼i stawowo - mi甓niowe w przebiegu Hashimoto. RZS wykluczony – tak brzmia砤 diagnoza lek. reumatologa. Z powodu uczucia sta砮go “uderzenia” w g硂wie, po wynikach z 16.06.09 zmniejszy砤m dawk Euthyroksu do 156,25 i to mi

Re: szczepionka Verorab - wiecie co o dzia砤niu?

Wg ulotki. Dzia砤nie: cz硂wiek wytworzy przeciwcia砤 zanim zacznie si choroba. Uboczne: b髄e g硂wy, zawroty g硂wy, b髄e mi甓ni i staw體, gor眂zka. O alkoholu i s硂馽u nic nie ma.

mrowienie i b髄e g硂wy

czy podczas leczenia u Was wyst阷uj nast阷uj眂e objawy: -mrowienia na ca硑m ciele g丑wnie r阠e g硂wa i twarz -uczucie drgania 縴(przep硑waj眂ej w niej krwi) -b髄 g硂wy taki jakby delikatny ucisk raz po bokach, z ty硊 innym razem z przodu g硂wy -szarpni阠ia mi甓ni ? Narazie kuracja

Re: Czy moim problemem s睜wog髄e choroby bakteryj

Zenobek, moim najwi阫szym problemem s nudno禼i, rozpieranie w 縪潮dku, kolki pod lewym i prawym 縠brem, os砤bienie, zawroty g硂wy, b髄 staw體, mi甓ni...

B髄e karku g硂wy dretwienie r眐 n骻 b髄e miesni!

Witam Mam 19 lat A o to moje b髄e: b髄e staw體 b髄e mi甓ni b髄e g硂wy ot阷ia砮 z tylu albo w jednym miejscu szumy w uszach stany podgoraczkowe uczucie jakbys cos sta硂 w gardle Najczesciej b髄e staw體 i miesni s po lewej stroni tak samo g硂wy jak i karku Niech ktos mi pomoze Zrobi砤m

b髄e mi甓ni, staw體, przem阠zenie i nie tylko. 21l

niedowag i by砮m mizerny, w miar cz阺to chorowa砮m. Objawy kt髍e si pojawi硑 to b髄e mi甓ni, staw體, plec體 oraz szyi, w體czas t硊maczono mi, 縠 jest to zwi眤ane z okresem dojrzewania i jest to ca砶owicie normalne, zaufa砮m lekarzom i zbagatelizowa砮m te objawy, z czasem b髄e sta硑 si codzienno禼i nie

Re: B髄e przyczep體 mi甓ni przy stawie biodrowym?

. Nie mia砮m np 縜dnych objaw體 obecno禼i pierwotniak體. Ale po rozpocz阠iu leczenia tego rodzaju patogen體 nagle objawy wyst眕i硑: a to trudno禼i w z砤paniu oddechu - ci昕ki oddech, a to b髄 g硂wy, dreszcze, poty nocne i inne. W miar up硑wu leczenia objawy ust阷owa硑. Nie analizuj tego wszystkiego tak

Re: punktowe b髄e mi甓ni,ko禼i,staw體-jaka koinfe

prawie do zera, czuj wi阠ej szpili w g硂wie. zm阠zenia nawet po intensywnym dniu ju nie mam. nadal ci眊n zestaw na babesi i bb. -- adres kontaktowy reni555@wp.pl

B髄 staw體 policzk體 i szcz阫i

. No i nie wiem co robi. Samo przejdzie, posmarowa jak倍 ma禼i czy i舵 do lekarza (chirurga szcz阫owego)? Martwi si bo niedawno pozby砤m si b髄u mi甓ni 縰chwy (3 miesi眂e: fizjoterapia i szyna). Nie wiem co mi strzeli硂 do g硂wy, 縠by zrobi tak g硊pot. Ratunku.

Re: Ile cukru jest w Coca-Coli?

Dolegliwo禼i kt髍e mo縠 powodowa aspartam: B髄e g硂wy / migreny, zawroty g硂wy, napady epilepsji, nudno禼i, dr阾wienia, skurcze mi甓ni, przybieranie na wadze, wysypki, depresje, zm阠zenie, dra縧iwo舵, cz阺toskurcz serca, bezsenno舵, problemy z widzeniem, utrata s硊chu, palpitacje serca, trudno禼i

Czy to poprawne leczenie?

Od 10 dni bior 200x2 doxy. Po kilku dniach mia砤m pogorszenie wszystkich moich skromnych objaw體 (b髄e staw體, mi甓ni, g硂wy, zawroty, ko砤tanie serca, zm阠zenie). Teraz pozosta硑 mi znikome zawroty g硂wy, 秎adowe b髄e staw體 i mi甓ni i zm阠zenie po najmniejszym wysi砶u. Teraz jedynie

Nasilone b髄e staw體 herxem?

si r體nie b髄 barku. Obecnie jest gorzej ni przed rozpocz阠iem leczenia. Przy w潮czaniu kolejnych zi蟪 mia砮m b髄e g硂wy, zawroty g硂wy czy uczucie przezi阞ienia (wszystko ust眕i硂) wi阠 to odczytywa砮m jako swoistego herxa. Pytanie brzmi czy nasilone b髄e staw體 mog by herxem i czy kto

Re: wyniki - dodatni p39 IgM

Moje objawy to b髄e i os砤bienie mi甓ni. Mrowienia, dr阾wienia ko馽zyn. Czasem b髄e staw體, ko禼i. Trudno禼i z koncentracj, pami阠i, Zawroty g硂wy, uczucie niestabilno禼i, zapadania si, bujania, bycia "pijanym", odrealnienie. Mega os砤bienie, czasem l阫i, niepok骿, nier體ne bicie serca.

Re: Samopoczucie przy hasi - por體nania, opinie

U mnie wygl眃a to tak: -zm阠zenie -b髄e mi甓ni i staw體 -problemy z koncentracj -ot阷ienie -problemy z pami阠i -os砤bienie -obni縪na temp. cia砤 -odrealnienie! -problemy z oczami: przewlek砮 秐ie縠nie -zawroty g硂wy -b髄e g硂wy w tym migreny Mam pytanie o zawroty: u mnie to takie

Re: czy縝y b髄 g硂wy typu napi阠iowego ??

Ja s硑sza砮m kiedy, 縠 ten b髄 napi阠iowy to jest typowe na tle nerwicowym. U mnie to mo縧iwe. Do tego uczucie jakbym mia za chwil mie zawroty g硂wy. Ale w zasadzie tych zawrot體 prawie nie ma obecnie. Zauwa縴砮m te jakby mi puch硑 nogi, takie jakby napi阠ie mi甓ni n骻. Magnezu nie

Re: zawroty g硂wy - kregos硊p szyjny?

Choroby te znam z autopsji, dlatego umiem odr罂ni objawy b酬dnikowe od objaw體 wyst阷uj眂ych przy dyskopatii szyjnej.R罂ni si od siebie. Najcz甓ciej do uszkodzenia b酬dnika dochodzi po nie doleczonym przezi阞ieniu z zapaleniem ucha. Potem dochodz szumy, niedos硊ch, zawroty g硂wy, b髄e

b髄e staw體

) trwaj max kilka godzin, czasem kilka staw體 na raz. Niekiedy s do舵 砤godne, innym razem nie pozwalaj zasn辨. Nie mam 縜dnych obrz阫體, tylko b髄. Do tego 糽e si czuj w swoim ciele ;) Rano jestem ca砤 "sztywna", g丑wnie mi甓nie, nogi mam jak ko砶i. Szybko si m阠z, mam s砤be r阠e i dziwne odruchy

Re: Wyzdrowia砮m pisze dla pocieszenia innych

Na grzybice bra砮m: - ketokonazol - flukonazol - daktarin - nyststyne objawy: - bardzo podobne do boreliozy - zawroty g硂wy - zm阠zenie - gorsze widzenie - b髄e staw體 i mi甓ni objawy grzybicy s bardzo podobne do boreliozy ale oczywi禼ie nie wszystkie.

Bule staw體 i mi甓ni - czy to choroba tropikalna?

. Atak trwa oko硂 1-3 mie migruje np 2-3 tyg prawe biodro potem lewe itd. raczej rzadko kilka miejsc na raz. Czasami lekki b髄 g硂wy przez tydzie dwa. Raz mia砮m silny atak bola硂 mnie wszystko ca砮 cia硂 wszystkie stawy + gor眂zka 38-39 to trwa硂 tydzie i si wycofa硂, nigdy wi阠ej si nie

Re: wasze objawy w neuroboreliozie

Nie napisa砤m w po禼ie powy縠j o innych objawach (skleroza boreliozowa) ;) Od pocz眛ku choroby mia砤m silne zaburzenia r體nowagi i zawroty g硂wy, kt髍e narazie praktycznie ust眕i硑. B髄 sk髍y przy dotyku r體nie poszed w zapomnienie. Okresowo miewam silne ataki b髄u mi甓ni n骻 oraz staw體.

Straszne b髄e mi甓ni n骻 i kurcze n骻? Pomocy!

Witam i bardzo prosz o pomoc,bo nie wiem ju co robi.M笨 od ok. 2 miesi阠y ma problemy z b髄em n骻 i mi甓ni n骻.By ju u r罂nych lekarzy tzn.internista,okulista,neurolog,ortopeda i jak na razie nikt nic nie wie jaka przyczyna.Neurolog da砤 skierowanie na rezonans magnetyczny g硂wy poniewa

b髄e ko馽zyn, os砤bienie mi甓ni - co to mo縠 by?

zacz瓿a si za to ok. 6 tygodni temu - po przebudzeniu czuj taki ucisk na 縠bra jakby mi kto klatk piersiow mocno 禼iska, to szybko przechodzi, w ci眊u dnia pojawia si przy bardzo mocnym wydechu. Do tego dochodzi takie jakby os砤bienie mi甓ni, np. gdy wchodz po schodach bol mnie mi甓nie

Re: Zawroty i dzwonienie

Ja mam lellie zawroty i straszn niepewno舵 st眕ania;b髄 ty硊 g硂wu i oczu;uszu-strasznie cisnie w uszach od 秗odka i..strasznie szumi..W czasie herx體..Jak si zacznie leczenie..moznawejsc w faz herxa kilkumiesi阠znego..Bol popuchniete w陑硑 ch硂nne podszcz阫owe;strasznie szumi w g硂wie

Re: t昕yczka a bolerioza

zawroty g硂wy, b髄e mi甓ni i brzucha, czasami silne b髄e g硂wy

Grypa, b髄e 硑dek, zapalenie mi甓ni?

. Kuracja tym antybiotykiem trwa砤 7 dni. Dziecko wydawa硂 si w pe硁i zdrowe, wr骳i砤 do szko硑, by砤 normalnie aktywna. Po ok. tygodniu, dok砤dnie w nocy z 24-25 marca (w ten weekend) ponownie dosta砤 wysokiej gor眂zki, z dreszczami, b髄em i zawrotami g硂wy, suchym kaszlem. Temperatura przekracza砤

Re: wysoka goraczka,b髄e mi甓ni.Co robic.???Pomoc

Bia砶o i krew wskazuje na infekcj w obr阞ie uk砤du moczowo-p砪iowego. Biegunk si nie martw, bo mo縠 by z ca砶iem b砤hej przyczyny, b髄 g硂wy tak縠. A rozbicie przy chorobie to tak縠 normalny objaw. Po antybiotyku powinna ust眕i gor眂zka. Dobrze, 縠 stawy przesta硑 bole. OB czy CRP mia

Nawracaj眂e b髄e plec體, dr縠nia mi甓ni, nudno禼i

szybko r體nie znika硑. Opr骳z tego bez przerwy odczuwam r體nie dr縠nia mi甓ni. Dr縠nia te pojawiaj w r罂nych cz甓ciach cia砤 i takie dr縠nie trwa na og蟪 30sek do minuty potem zanika a potem znowu za jaki czas pojawia si i tak bez przerwy. Mi阣zyczasie w 2013 roku mia砮m dwa kolejne epizody

Bruksizm - b髄 g硂wy - rozwi眤anie

,ch硂dz眂e,balsam kr阦owy,TENS,szyna relaksacyjna, blokady przeciwb髄owe, tabletki zwiotczaj眂e,na padaczke,przeciwdepresyjne. Nic kompletnie mi nie pomaga硂 na b髄 g硂wy(szyna r. i ciep砮 ok砤dy pomog硑 na mi甓nie 縲acze jedynie), dopiero 鎤iczenia izomeryczne na mi甓nie szyi, kt髍e wykonuje od prawie dw骳h tyg. daj

Masa縠 - rwa kulszowa, lubago, b髄e mi甓ni itp.

opisy masa縴 oraz szczeg蟪owy cennik. Gwarantuj, 縠 dobior odpowiedni rodzaj masa縰 do pani/pana schorzenia. Oto lista przyk砤dowych schorze w kt髍ych masa znajduje zastosowanie: rwa kulszowa lumbago zesp蟪 b髄owy krzy縜 b髄e mi甓ni i staw體 b髄e kr阦os硊pa zwyrodnienia PHS (zesp蟪

Re: Prosze o pomoc

Objawy :zawroty g硂wy, problemy z chodzeniem,brak r體nowagi, b髄e g硂wy, piski,bol uszu, rwace bole mi甓ni, bol staw體, parali bella, dretwienia,sztywno舵, dretwienie j陑yka,oslabienie, fascykulacje, wedrujace b髄e, wzrok siad,problemy z sercem i z hormonami. I jeszcze inne, hmmm fajnie nie jest

silne b髄e staw體 - temp.35st

Prosz o rad/pomoc. Od ponad 2 tygodni czuj si "grypowato" - tzn. mam silne b髄e mi甓ni/ staw體 bez dodatkowych objaw體 grypy. Z ka縟ym dniem b髄e si nasilaj. Ju nie pomagaj ibupromy, aleve i inne dost阷ne przeciwb髄owe. Temperatur mam oscylujac wok蟪 35st. Jestem os砤biona, ledwo

Re: Starsza osoba - zawroty i b髄e g硂wy, md硂禼i

Pomijaj眂 przyczyn pierwotn to im wi阠ej b阣zie le縠, tym b阣zie s砤bsza, bo przy le縠niu mi甓nie zanikaj, serce przyzwyczaja si do mniejszych obci笨e. Przy wstawaniu krew odp硑wa z g硂wy i to te powoduje zawroty g硂wy.

Zaburzenia stawu skroniowo - 縰chwowego.

nerwy i naczynia krwiono秐e s uci秐i阾e, ca砤 struktura jest wytr眂ona z r體nowagi, co wp硑wa na nerwy, wi陑ad砤 i mi甓nie g硂wy, szyi i twarzy. Przemieszczony staw powoduje b髄 i inne objawy, co wp硑wa na zdrowie i osobist jako舵 縴cia. Mi甓nie, kt髍e nie pozostaj w r體nowadze mog by

staw barkowy - niestabilno舵

W obydwu stawach barkowych na skutek przero秐i阠ia g硂wy ko禼i ramiennej dochodzi do wyskakiwania 禼i阦na mi甓nia dwug硂wego ramienia z bruzdy tej縠 ko禼i. Nie towarzy temu b髄 ani stan zapalny mimo codziennego wykonywania setek ruch體 kt髍emu towarzyszy "przeskakiwanie" w stawach. Nigdy nie doszlo

Re: SM,lekarze,gdzie?

Mam typowe dla sm objawy(chocia moga te dotyczy innych schorze),takie jak m.in.: dr阾wienia,mrowienia,b髄e staw體,os砤bienie mi甓ni,zaburzenia widzenia,zawroty g硂wy(...), do tego problemy z p阠herzem(badanie urodynamiczne).Badanie neurologiczne o.k. A jak u Ciebie?

Re: natralnie na b髄 g硂wy

Aby dowiedzie si, co wywo硊je u nas b髄e m. in. g硂wy, brzucha, czy problemy zwi眤ane z anemia, zawrotami g硂wy czy b髄ami staw體 polecam wykonanie testu obci笨e w Ma硂polskim Centrum Promocji Zdrowia. B髄e te mog by wywo砤ne przez r罂nego rodzaje bakterie, wirusy, grzyby itd. polecam

herx a 縪潮dek

Wczoraj mia砤m du縠 pogorszenie, jestem w trakcie brania tinidazolu. Oko硂 1,5 h po wzi阠iu tabletki pojawi硑 si b髄e staw體, mi甓ni, dreszcze, zawroty g硂wy, gor眂zka. Po kilku godzinach dreszcze min瓿y, ale pojawi硑 si md硂禼i (bez wymiot體) i bardzo silny b髄 縪潮dka. B髄 縪潮dka trwa nadal

Re: wysoka goraczka,b髄e mi甓ni.Co robic.???Pomoc

,5,ale dalej zle sie czuj,boli go g硂wa i ma rozwolnienie.Dostawa ca硑 czas kropl體ki,dzisiaj go od潮czyli i dali antybiotyk o szerokim dzia砤niu (tak troch w ciemno,bo jak pisa砤m nie znalezli jeszcze przyczyny).Stawy przesta硑 go bolec... tylko ta g硂wa i og髄ne rozbicie...boje sie o niego:(

Re: Czy p骿禼ie z dzieckiem do przychodni...

dziecko mia硂 gor眂zke, b髄 g硂wy, mi甓ni, staw體, wymiotowa硂, mia硂 zawroty g硂wy itd, ale tu mamy do czynienia z kaszlem i tylko kaszlem.

Re: Mrowienie cia砤,b髄 ko禼i i staw體, b髄 g硂wy.

kawa砮k cz甓ci np. r阫i, - zawroty g硂wy, - b髄e g硂wy (od trzech dni), - b髄e mi阺ni, kt髍e przesz硑 po czeterech dniach, teraz mam b髄e ko禼i i staw體 najbardziej dokuczaj nad ranem ca砮 nogi. Obudzi砤m si nocy ze zdr阾wia硑m cia砮m, by砤m tak przera縪na 縠 pojecha砤m na pogotowie. Zbadali mi

Re: wynik badania CD 57 - i co dalej....

M阾y mam, zmian nie mam. By砤m w砤秐ie niedawno u okulisty, wszystko jest ok. B髄e g硂wy i staw體 by硑 ale w czasie leczenia min瓿y. Dr縠nia mi甓ni - tylko uda - mniej ni kiedy. Na bb mia砤m WB - IGM + IGG - . Teraz najbardziej doskwiera mi uczucie pieczenia, rozpychania czaszki

Re: wasze objawy w neuroboreliozie

miewam silne atak > i b髄u mi甓ni n骻 oraz staw體. u mnie praktycznie od tych objaw體 w 2005 si zacz瓿o

Czyby napi阠iowe b髄e g硂wy czy migrena?

wodzie z 40 minut to b髄e i zawroty przechodz natychmiast.Zauwa縴砮m e jak mi si mi甓nie rozlu糿iaj po k眕ieli albo po 秗odkach uspokajaj眂o-nasennych to mnie nic nie boli i czuj si 秝ietnie.Czy縝ym mia w takim wypadku napieciowe b髄e g硂wy?Bo skoro kto mnie masuje i mi甓nie s lu糿e to b髄e

Re: Zm阠zenie, zawroty g硂wy... itp.

Dzi阫i za zainteresowanie. Poczyta砮m o boreliozie i raczej wydaje mi si to ma硂 prawdopodobne. Nie mia砮m kleszcza, nie mam te objaw體 typu b髄e staw體, g硂wy, itp. Generalnie czuje si dobrze poza os砤bieniem. Jednej rzeczy zapomnia砮m doda. Objawy si pojawi硑 po dwudniowym, wzmo縪nym

B髄e kr阦os硊pa, ko禼i, staw體 przed miesi眂zk...

Wyj眛kowo dokuczaj mi w tym cyklu b髄e staw體, ko禼i, i ca砮go kr阦os硊pa. B髄 w阣ruje od g髍y do do硊 lub na odwr髏. Promieniuje do 硂kci i r眐. Masakra. Ju sama nie wiem, czy to od okresu, czy co si dzieje. Do tego b髄 bioder. Ledwo chodz. I tardycyjne zawroty g硂wy i s砤bo舵. Niestety

Re: kr阦os硊p szyjny - zawroty i b髄 g硂wy

. B髄e g硂wy to u mnie standard. wystarczy, 縠 d硊縠j posiedz za biurkiem i wszystko si zaczyna. B髄e, zawroty + mam wra縠nie ze ca硑 organizm 糽e przez to funkcjonuje. my秎, 縠 tabletki tutaj nie pomog. nie wyprostuj Ci kr阦os硊pa a jedynie u秏ierz b髄. Musisz du縪 鎤iczy. Rusza si jak

B髄e mi甓ni i 禼i阦ien ci眊 dalszy

moja wydolno舵. Chocia ch骴 poprawi si, jest elastyczny i swobodny, to tylko na kr髏kich dystansach, po przej禼iu odleg硂禼i ok. 1 przystanku narastaj szybko silne b髄e 禼i阦ien, potem mi甓ni i robi si sztywna, czasem z trudem wracam do domu ze sklepu. Utrzymuj si dr阾we, sztywne i bolesne

Re: Zawroty g硂wy i omdlenia w hashimoto

U mnie pojawi硑 si zawroty oraz zawirowania, falowania itp. Nie mam poj阠ia czy mozna to wi眤a z hashi...Jest to uci笨liwe i m阠z眂e...A hormony unormowane. Mia硂 byc tak pi阫nie, bezobjawowo i wspaniale po uregulowaniu hormon體, a tak nie jest. Bol mi甓nie, stawy, tarczyca pobolewa od czasu do

Re: Straszne b髄e ko禼i i mi甓ni

antybiotykami na helicobacter.Mialam b.silna infekcje,plus stan zapalny zoladka.Wiem,ze w takim wypadku,jest zle wchlanianie b12,a ja z objawami jakie niosa za soba helicobacter przechodzilam pare lat.Mdlosci,wzdecia. Mam tez czesto zawroty glowy,a w sumie wrazenie ,ze za chwile poprostu upadne!Nagly brak sil

Re: Sztywno舵 poranna staw體

Pytam serio. Mam koleg, kt髍a takie objawy A wszystkie "zapalne" badania w normie. Brak ANA. Opr骳z tego ma m阠zliwosc mi甓ni, b髄e g硂wy, mrowienie, straszliwe zm阠zenie. Z morfologii zawsze za ma硂 limfocytow procentowo, czasem podwy縮zone ASO i chyba ketaze keratynowa.

Od miesi眂a mam codzienne b髄e g硂wy...

Codziennie boli mnie g硂wa, b髄e s t阷e i k硊te, czasami czuj ucisk w cz甓ci potylicznej... B髄e si przemieszczaj, mam je po obydwu stronach na ca砮j g硂wie, czasem czuj jakbym mia砤 opask na g硂wie :( Przy tym szumi mi troch w uszach, bol mnie stawy i pulsuj mi甓nie. EEG g硂wy

Re: Ci眊硑 b髄 mi甓ni, kr阦os硊pa, dr阾wienie r眐

(neuroortoped): Ta pozornie niedu縜 wypuklina centralna uciskaj眂a worek oponowy mo縠 skutkowa naprawd silnymi dolegliwo禼iami typu mrowienie, dr阾wienie ko馽zyn g髍nych, b髄ami tej縠 okolicy, czasem nawet zawrotami g硂wy. Nie kwestionuj眂 kompetencji rehabilitanta uwa縜m, 縠 analiza rezonansu przez

Re: gwa硉owne b髄e i zawroty g硂wy,uciski ko禼i t

Na b髄e staw體 bra砤m arthroStop Rapid (Wallmarku). Bardzo mi pomog硂, jednak mam wra縠nie, podobnie jak w潮czenie wapnia (w proporcji 2 dawki wapnia- jedna magnezu) B髄e g硂wy, zawroty g硂wy by硑 zwi眤ane odpowiednio ze spo縴waniem glutenu i hipoglikemi. Od czasu do czasu mam jeszcze

Nieznana diagnoza - 眘k - b髄 staw體, dr縠nie

zacz瓿y by dr縠nia mi甓ni oraz r眐 i n骻. Dr縠nia r體nie w阣ruj眂e. Dodatkowo os砤bienie, ci眊砮 zm阠zenie, problemy ze wzrokiem - nadwra縧iwo舵 na 秝iat硂, rozmazany obraz, gdy patrz na 秝iat硂. Dodatkowo pr眃y w r罂nych miejscach cia砤, mrowienie, pieczenie... Odwiedzi砤m ju 2 neurolog體, 2

Re: Niesamowite b髄e n骻+koszmarne zawroty g硂wy

mnie a tak te stawy nie dokuczaj - zauwa縴砤m 縠 g丑wnie przed okresem si to pojawia. Wit D zacz瓿am bra od wczoraj 4000. Najgorsze z tym spaniem bo ja nie wiem czy to moja nerwica postanowi砤 akurat teraz sobie poszale czy tarczyca (cho wyniki mam 砤dne) czy jakie niedobory. A niestety

Re: czy縝y b髄 g硂wy typu napi阠iowego ??

bol mnie palce - stawy u r眐, czasami do舵 mocno. Bol mnie r體nie mi甓nie, prawie wszystkie. Szczeg髄nie kiedy d硊go pozostaj w jednej pozycji. Mam uczucie bezw砤du i b髄u. Odk眃 za縴wam magnez jest lepiej.

Re: gwa硉owne b髄e i zawroty g硂wy,uciski ko禼i t

Ja te biore Arthrostop Rapid na moje "reumatoidalne" b髄e staw體. Prosze napisz jakiej firmy wap zapodajesz i w jakich dokladnie (gramowo) dawkach. Pewnie tez wdro筷 obok Arthrostopu Rapid.

Dodam jeszcze mo縧iwe skutki uboczne Atroxu

, niepami赕, parestezje. B髄e mi甓ni i staw體, os砤bienie, b髄 w klatce piersiowej, b髄 plec體, obrz阫i obwodowe." Absolutnie nie powinna oczywi禼ie przerywa stosowania tych lek體. Jednak powinna przedyskutowa ich dzia砤nie ze swoim lekarzem. -- Profesjonalna bra

Wirus jaki czy co?

Przed wczoraj strasznie bola砤 mnie g硂wa a do zawrot體. Wczoraj nudno禼i i stan podgor眂zkowy. Wieczorem dziwne skurcze 縪潮dka i os砤bienie. Przy tym b髄e staw體 i mi甓ni. Dzi rano temperatura normalna ale czuj si jak "z krzy縜 zdj阾a" no i ten 縪潮dek. Nigdy czego takiego nie mia砤m

brak diagnozy od czerwca 2014 - b髄e,k硊cia mi甓ni

Witam, Mam takie pytanie, od roku czasu zmagam si z pewn dolegliwo禼i. K硊j mnie mi甓nie na ko馽zynach wszystkich + czasami j陑yk + czasami co na plecach. Czasami r體nie bol mnie stawy, np bez powodu zacz瓿a mnie bole kostka i trwa硂 to 7 dni, teraz od 3 dni boli mnie dosy mocno krzy

gwa硉owne b髄e i zawroty g硂wy,uciski ko禼i twarzy

kilkunastu sekund, uciski ko禼i twarzy, szczeg髄nie szczeki i zuchwy, tak jakby w stawach, zaburzenia czucia na skorze twarzy, glownie tam gdzie wystepuja te uciski i rowniez gwaltowne i niespodziewane zawroty glowy, tez zwykle krotkotrwale. Dodam, ze 2 lata temu robilam tomografie glowy - bez zmian

Nadal brak diagnozy

jedna zmiana w m髗gu po硂縪na przykomorowo inne podobno rozsiane zmiany naczyniowe i obecne pr眤ki oligoklonalne w p硑nie m髗gowo -rdzeniowym.Lekki niedow砤d lewostronny,b髄 oka z granicznymi warto禼iami w grubo禼i w丑kien nerwowych siatk體ki,pogorszenie ostro禼i widzenia,b髄e i skurcze mi甓ni,b髄e

ankieta - objawy

oddech, kaszel palpitacje serca, skoki pulsu, bloki serca - problemy ze szmerami na sercu i zastawkami - b髄e i obrzmienia staw體, poda stawy ..... - sztywne stawy, szyja, kark - b髄e i kurcze mi甓ni - tiki mi甓ni twarzy lub innych mi甓ni, poda jakich ...... - b髄e g硂wy - trzeszczenie szyi

Re: Objawy Babeszjozy

dr Singleton: - dreszcze, - zm阠zenie i cz阺to nadmierna senno舵, - wysoka gor眂zka na pocz眛ku choroby, - nocne poty, cz阺to obfite, - silne b髄e mi甓ni, szczeg髄nie - du縴ch mi甓ni u n骻, - neurologiczne objawy cz阺to opisywane jako przypominaj眂e zawroty g硂wy (uczucie braku r體nowagi

Re: Ankieta- wymien kolejno swoje 3 najgorsze obj

b髄 g硂wy i karku - uczucie cierpni阠ia przez ca砮 tygodnie b髄 staw體 i mi甓ni uczucie dopadaj眂ej grypy

Re: ci眊le jestem senna

mam niestety to samo, do tego ci眊硑 ,uci笨liwy b髄 mi甓ni,staw體, cz阺te b髄e g硂wy...zwariowa mo縩a

Re: natralnie na b髄 g硂wy

wkaska89 napisa(a): > Aby dowiedzie si, co wywo硊je u nas b髄e m. in. g硂wy, brzucha, czy problemy > zwi眤ane z anemia, zawrotami g硂wy czy b髄ami staw體 polecam wykonanie testu ob > ci笨e w Ma硂polskim Centrum Promocji Zdrowia. B髄e te mog by wywo砤ne przez

co na przezi阞ienie w 33 tc?

witam - z katarem i potwornym b髄em mi甓ni, staw體, ko禼i, g硂wy... porad糲ie - co mog bezpiecznie 硑ka na t infekcj - by szybko wyzdrowie i nie zaszkodzi Male駍twu?

Re: Pomocy!!! Jest mi ci眊le s砤bo, mam zawroty g

mi甓nie, stawy, ko禼i, dr阾wiej palce u r眐 i n骻, b髄e w阣ruj z jednego miejsca w drugie; gdy przestanie bole g硂wa, zaczyna dokucza serce itd.

Nieprzerwany b髄 g硂wy - herx ? Czy co innego..

lekarza zakaznika. Miesi眂 czasu. Po 4 miesi眂ach od leczenia bardzo 糽e samopoczucie, brak si, b髄 mi甓ni i staw體, problemy z oczami, mroczki i inne. Podj瓿am kolejne leczenie tym razem doxycyklina - 8 tygodni leczenia, w tym 4 dni w tygodniu metronidazol w rzutach. Pani Doktor postanawia przerwa

dziwne b髄e

drogi Akowniku, mo縠 Ty mi pomo縠sz, od kilku miesi阠y mecz mnie dziwne b髄e brzucha a dok砤dniej nadbrzusze z prawej strony, plecy (opasaj眂y b髄 dooko砤 ca砮go tu硂wia) dodatkowo t.z.w. lu縩e stolce, niestrawno禼i (lekarze zwi to zespo砮m dra縧iwego jelita), b髄e i zawroty g硂wy (na

Re: prosba o interpretacje wynik體

Masz niski poziom hormon體 tarczycy. Zr骲 badanie przeciwcia aTPO i aTG plus usg tarczycy i z wynikami odwied endokrynologa. Mo縠sz mie te (jako bonus od 縴cia) zaka縠nie jak倍 bakteri, albo i kilku r罂nymi. Skacz眂e b髄e staw體, mi甓ni, zawroty g硂wy, poty, stan podgor眂zkowy itp. to

Re: Controloc 40 a md硂禼i

, sucho舵 w jamie ustnej), wysypka, rumie, 秝i眃 sk髍y, os砤bienie, zm阠zenie i z砮 samopoczucie, zaburzenia funkcji w眛roby, zaburzenia snu. Rzadko: zaburzenia widzenia, niewyra糿e widzenie, b髄e staw體 i/lub mi甓ni, zwi阫szone st昕enie lipid體. Wyst阷owanie po zastosowaniu preparatu takich dzia砤

Tussi? Nie, dzi阫uj :/

Trz阺眂e si r阠e, zawroty g硂wy, szybkie bicie serca, bol眂y 縪潮dek (i przy okazji zniszczony), ogromna hu秚awka nastroj體, b髄 mi甓ni, uzale縩ienie... Ko馽z z tym!! To jest straszne 秝i駍two. Nikomu nie polecam... -- The show must go on...

Re: Niesamowite b髄e n骻+koszmarne zawroty g硂wy

. Stapelio_masz tak wit D jak ja. To s砤by wynik. Te bior teraz 2tys jednostek ale do tego wapno forte. Tak mi przepisa砤 moja neurolog od t陑yczki. Je秎i wit D nadal nie b阣zie rosn辨, trzeba b阣zie odstawi wapno, a wit D bra wi阠ej. Nogi mnie nie bol ale mam w阣ruj眂e b髄e staw體. Teraz przy

jak korzysta z klimy

Kupi砮m dwa tygodnie temu Focusa C.X z klim i chyba nie wiem jak z niej korzysta w砤禼iwie \. Na drugi i trzeci dzie og髄ne b髄e mi甓ni staw體 i zawroty g硂wy. Oczywi禼ie klima na full. Czy nie nale縜硂 by w潮cza klime razem z nawiewiem ciep砮go powietrza w takim stosunku aby powietrze

Re: jak d硊go leczyli禼ie BLO-Bartonell

Moje objawy: b髄e podeszw st髉,szczeg髄nie rano,albo po odpoczynku, zawroty, b髄e i uciski g硂wy, b髄e mi甓ni n骻 (jak zakwasy), spadek koncentracji, os砤bienie, pocenie nocne, przerywany sen. Wszystko os砤b硂...mi甓nie n骻 prawie nie bol.

Re: TAK TO SOBIE

KR蔊I I WORKI POD OCZAMI,B覮 GWY, NIEIE痀 ODDECH, PROBLEMY SK覴NE, B覮 PRZY WYPR盈NIANIU, B覮 STAW覹 I MI师NI ORAZ WIELE INNYCH DOLEGLIWOI JEST SKUTKIEM INFEKCJI PASO痀TNICZYCH

Re: O ZAWROTACH GWY I INNYCH... RAZ JESZCZE

Witam.Widze ze forum za硂縠 dawno temu. Wesz砤m przez przypadek i w koncu poczu砤m si jak w domu,w koncu mam swiatelko w tunelu ze jednak nie zwariowa砤m i kto inny te ma takie objawy. Poprostu wdzystko co piszecie jest o mnie ,od "pijanej" g硂wy, b髄u mi甓ni i staw體 po dr阾wienie koniuszk體

Czy takmog wygl眃a herxy?

GRYPOPODOBNE, STA ZM蔆ZENIE, POTLIWOζ, I CI UCZUCIE OT蔖IENIA W GWIE. TAK BY PRZEZ OKO MIESI, LECZ OSTATNIO WR覥I INFEKCJE GARD, B覮E KR蔊OSPA, STAW覹 I MI师NI, PONOWNIE WR覥I MG UMYSWA. DODAM, 疎 DO!CZYM OD 3 DNI SIDA ACUTA I GOTU COLA NA UMYS I KR蔊OSP BOLI MNIE CO CHWIL I

Re: Pozytywny ana hep 2

Moje objawy: strzelanie w kolanach, trzeszczenie, czasem b髄. Problem ze stawem skroniowo-縰chwowym. Wypadaj眂e w硂sy, zaczerwienienia twarzy. Drganie mi甓ni, drganie powieki, brak energii, ospa硂舵, zawroty g硂wy (rzadko), og髄nie moje fizyczny-psychiczne samopoczucie jest podobne do nerwicy albo

Re: O ZAWROTACH GWY I INNYCH... RAZ JESZCZE

wojciech,a jak niski ? bo ja tez kiedy mia砤m troch zanizony, ale mi endo powiedzia, 縠 to niewielkie wahania i tak mo縠 by; R罂ne inne objawy tzn co ? ?? Ja mia砤m ostatnio okropne b髄e , szczeg髄nie karku i mi阺ni , staw體.... Bola硂 mnie pod lew 硂patk, sama nie wiem co. Ale ju kiedy

Re: Znowu mam zawroty glowy

przelatuj眂ych przez g硂w". Z tego co dowiedzia砤m si, zawroty g硂wy mog by wynikiem upo秎edzonego kr笨enia krwi w okol. g硂wy, spowodowanego w砤秐ie uciskiem napi阾ych mi甓ni na naczynia szyjne. Mog te by szumy w uszach, gorsze widzenie itp.Jest to szeroki temat do przemy秎enia i odczucia swego

Jeszcze raz o zawrotach

Witam Chcia砤m z Wami podzieli si informacjami jakie znalaz砤m na temat zawrot體 g體y. Wiem, 縠 niekt髍ym to te utrudnia 縴cie tak jak ostatnio mnie. Dosz砤m do wniosku, 縠 wi笨 si one u mnie z b髄ami mi甓ni plec體 i szyi. Mimo w miar unormowanych hormonk體, nie mijaj. Wi阠 jest tam jaki

Re: Ankieta- wymien kolejno swoje 3 najgorsze obj

U Oli: 1.potworne b髄e wszystkich staw體, mi甓ni, os砤bienie si硑 mi甓niowej 2.przewlek砮 zm阠zenie 3.straszne b髄e g硂wy, zaburzenia widzenia Ale to ju by硂, i nie wr骳i wi阠ej ;) Teraz Ola po 2 miesi眂ach leczenia na pytanie "jak tam stawy?" odpowiada: "jakie stawy?"

Re: Znowu mam zawroty glowy

obmacuj眂 odpowiednie okolice, nie tylko wi阫szych partii mi甓ni ale i tych mnniejszych, po硂縪nych g酬biej wzd硊 kr阦體 szyjnych i z przodu szyi, obok krtani i tchawicy. Wa縩e s napi阠ia mi甓ni 縰chwy, policzk體, ust, wok髄 uszu, czo砤 i sk髍y g硂wy-tam te jest bardzo du縪 mi甓ni. Niech kto z

Re: gwa硉owne b髄e i zawroty g硂wy,uciski ko禼i t

zwiazek kregos硊pa z b髄ami g硂wy. Teraz miewam tez lepsze dni, mniej kreci mi sie w g硂wie, mniej ona boli, s dni bez mrowien, sztywnienia szczeki i staw體 a nawet mniejsze oslabienie. Na zawroty bior Betaserc24 przepisany przez neurologa i zaczynam leczyc candide. Pochodze jeszce po kilku

Pogorszenie wzroku, os砤bienie mi甓ni

Mam k硂pot, z kt髍ym nikt nie potrafi sobie poradzi. W skr骳ie: od ponad roku mam k硂poty ze wzrokiem oraz os砤bienie si硑 mi甓niowej, czemu towarzysz objawy takie jak mrowienie, dr阾wienie, dr縠nie, b髄e mi甓ni i staw體. By砤m diagnozowana pod k眛em SM, kt髍e na szcz甓cie wykluczono. Niestety

Re: B髄 i dr阾wienie r眐 - kr阦os硊p szyjny

Mia砤m co z szyjnym, objawy dr阾wienie r眐 po przebudzeniu, b髄e g硂wy w ci眊u dnia i zawroty g硂wy, gdy zmienia砤m pozycj. Lekarz zaleci rehabilitacj, ale na NFZ to u nas za p蟪 roku, wi阠 posz砤m prywatnie. Polecili jakie impulsy kt髍ych kompletnie nie czu砤m, pr眃y kt髍e czu砤m jak skurcze

ospa u doros硑ch

Witam, chcia砤bym spyta specjalist o niepokoj眂e objawy podczas ospy. Ot罂 mam b髄e g硂wy kt髍e sie nasilaj, b髄e staw體 i mi甓ni a dzisiaj jeszcze doszed b髄 gard砤, i k硊cie w okolicy serca. Czuje sie strasznie. A m骿 lekarz m體i 縠 jestem przewra縧iwiona co mam robi, zaczynam sie ba

Re:Neuroborelioza

,rozdra縩ienie,p硑tki sen,brak tchu i ko砤tanie serca nie pozwalaj眂e zasn辨,l阫i przed wyj禼iem z domu,zaburzenia pami阠i,b髄e jakby korzonk體,s砤be mi甓nie,stany depresyjne.Przesz硑 mi natomiast te straszne b髄e staw體 ca砮go cia砤 i mi甓ni.Czy neuroborelioz leczy sie inaczej ni borelioz?B砤gam pom罂cie!