Przeszukano 111 015 084 wypowiedzi na 4 105 forach

art. 23 kodeks pracy - pozostałe wpisy

Soruj: wg trafności wg daty

Art 23prim Kodeksu Pracy

Witam. Pracuję w dużej firmie A, która ma spółkę "córkę" B. Teraz firma A chce przenieść pracowników z pionu, w którym pracuję do firmy B. Ma być to w ramach art. 23prim Kodeksu Pracy bez wypowiedzenia i bez odpraw i w związku z tym mam kilka pytań. 1. Podobno pracodawca powinien o tym

Re: Art 23prim Kodeksu Pracy

Macie uklad zbiorowy, to zapewne sa i zwiazki - sadze, ze nalezy z nimi na ten temat rozmawiac. > 3. Co się stanie jak nie podpiszę tej informacji? > 4. Co się stanie jak podpiszę to pismo? Czy nadal będę mógł skorzystać z rozwąz > ania umowy o pracę w tych 2 miesiącach? Sadze, ze

Re: Umowa o pracę po zmianach z lutego 2016 r

Witam; aby odpowiedzieć na Pani pytania, trzeba zajrzeć do przepisów przejściowych ustawy zmieniającej Kodeks Pracy z dniem 22 lutego 2016 r., konkretnie do art. 14 tej ustawy. Wynika z niego, a konkretnie z art. 14 ust. 4, że Pani umowa na czas określony nie będzie miała szans przekształcić się w

Re: Popieram zeronapfron.pl!

zatrudniające głównie chorych P są potentatami na rynku dofinansowań, bo przy kodach UPEOC jest zwiększone dofinansowanie (+600 zł). I znowu dofinansowania, a ja nie o tym. O chorych P. Zacznijmy od tego: po co pracodawcom informacja o schorzeniu pracownika? Kodeks pracy (art. 22/1 par. 5) odwołując się do

Re: niedoszle wakacje

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Re: wycięte stare drzewa, parkingi pod oknami....

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ul. Kondratowicza 23A (data zamieszczenia: 12 grudzień 2016) Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j

Re: tajemniczy klient

Niedozwolone przepisami prawa jest instalowanie ukrytych urządzeń podsłuchowych bez wiedzy i zgody osób nagrywanych. • art. 47, art. 49, art. 51 Konstytucji RP, • art. 23 Kodeksu cywilnego, • art. 111, art. 221 Kodeksu pracy, • art. 1, art. 6, art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r

Re: biblioteka

w sprawie pracowników to są jeszcze zapisy kodeksowe kodeks.ws/pracy/art23-1.htm Moja ciotka tak miała i bardzo ważnym zapisem jest zakaz traktowania przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jako

Re: Genialny pomysl? (prosze o uwagi)

art. 2 ustawy o związkach zawodowych z 23 maja 1991 r. (Dz.U. nr 55, poz. 234). Należy wyraźnie zaznaczyć, iż osoby wykonujące pracę nakładczą, emeryci, renciści i osoby bezrobotne pomimo iż mogą być członkami związku zawodowego, to nie mają prawa go utworzyć. OO, dobierzemy kilku bezrobotnych

Re: minikamerka na opiekunkę

Zgodnie z art. 11 (2) Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany do poszanowania dóbr osobistych oraz godności pracownika. Przepis ten odsyła do regulacji kodeksu cywilnego dotyczących ochrony danych osobowych (art. 23, 24 k.c.). Przepisy kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych znajdą

Re: Czytam Twoj watek

Sejmu przewiduje karę (art. 23) - to, czy posłowie zachowywali się ?w sposób nieodpowiadający godności posła? (art. 145) może ocenić także Komisja Etyki Poselskiej na podstawie ?Zasad etyki poselskiej?. Konsekwencją może być udzielenie posłowi uwagi, napomnienia lub nagany (art. 147) - W opublikowanej w

Re: Ochrona wizerunku

, koszulek, pocztówek itp. przedmiotów, kompilowanie tych zdjęć, a także wykonywanie i sprzedaż grafik prezentujących jakiekolwiek postaci stanowi naruszenie dóbr osobistych zainteresowanej osoby podlegających ochronie na podst. art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, cytuję: art. 23 kc Dobra osobiste człowieka, jak

Re: Orły 2016 - gala - w ekspresowym skrócie

tematu i rozwiązanie twórczego problemu. Aktualny stan prawny Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), w zakresie w jakim odnosi się do ochrony dóbr osobistych

Re:Royal Wroclaw-agencja pracy znacie ją?

moj pracodawca przejal nas ponownie na podstawie art.23(1)Kodeksu Pracy.przyczyna przejscia:porozumienie zakladow.Skutkiem przejscia jest wejscie nowego wlasciciela w prawa i obowiazki nowego pracodawcy.czyli krotko powrot do wczesniejszego.Okres pracy w royalu jest wliczany do ogolnego i

Jakie fakty ukrywają Związki Zawodowe w Castoram!!

, które uniemożliwiają pracodawcy, bez zgody związków zawodowych, samodzielne ustalanie regulaminów wynagradzania, nagród i premiowania. Wniosek w tej sprawie złożyła w TK Konfederacja Lewiatan. Wniosek organizacji pracodawców dotyczy przepisów art. 772 § 4 Kodeksu pracy i art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja

wybory 2015

Sygn. akt III SW 66/15 UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych: Przewodniczący: Prezes

Re: Zwolnienia po przejęciu przez inną firmę - PO

Art. 23 ze znaczkiem 1a Kodeksu pracy.

Re: ---Polska-----Polityka-----Wodzowie---cz.3---

skierowany do sejmowych prac. Zgodnie z prawem ? po 18 stycznia Sejm może go uchwalić. Potrzeba do tego większości 2/3 posłów obecnych na sali. Tak więc posłowie opozycji raczej nie powinni wychodzić z sali obrad. O wariancie siłowym pisze na swoim blogu m.in. Janusz Wojciechowski, prawnik i polityk Pi

Re: ocynkownia(polimex częstochowa)

Jeśli chodzi o jakiekolwiek papiery to nikt nic nie dostanie do podpisania. Firma Seppeler kupiła zorganizowana część przedsiębiorstwa wraz z pracownikami. Oznacza to, że pracujesz na takich samych warunkach jak w Polimeksie - W myśl w art. 231 § 1 Kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy

Re: Regresing, regresing, regresing.

Poza podanymi artykułami kodeksu karnego może też mieć zastosowanie art.23 kodeksu cywilnego. Są jeszcze art. 212 i 216 kodeksu karnego jeżeli jesteśmy poddawani oczerniającemu działaniu ze strony tych, którzy chcą nas uciszyć pomówieniami i oczernianiu.Podkreślam, że nie feruję tu wyroków gdyż od

Racjonalne usprawnienia w zatrudnieniu ON

: Czy art. 23a ustawy o rehabilitacji należy do grupy przepisów dotyczących równego traktowania, o których pracodawca ma obowiązek informować pracowników zgodnie z art. 94 k.p.? Podpowiedź: Komentarze do Kodeksu pracy nie wspominają o art. 23a ustawy o rehabilitacji, natomiast nie wykluczają, iż ten

Umowa na 1 rok?

Na stronie tramwaji śląskich jest informacja, iż nastąpiło przjęcie pracowników w trybie art. 23 Kodeksu pracy, więc dlaczego "Zgodnie z zawartą umową PRZEZ ROK będą pracowały na takich samych warunkach i za te same pieniądze". Jesli nastąpilo przejęcie pracowników w trybie wpomnianego

Re: okres wypowiedzenia nietypowa sytuacja

Jeżeli nastąpiło przejście części lub całego zakładu pracy X na Y w trybie art. 23(1) kodeksu pracy to masz okres wypowiedzenia 3 miesiące. Jeżeli zwyczajnie wypowiedziałaś umowę (np. w drodze porozumienia stron) z X i zawarłaś nową z Y, to 1 miesiąc.

wniosek o zbanowanie tego kre..yna

naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy). - obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego); nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255

Re: Szpital jak tratwa. Salowe uparcie koczują w

Przejęcie pracowników w swój zasób kadrowy w związku z kontarktem zawieranym np. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie następuje na podstawie art. 23' Kodeksu pracy. Sugeruję odpowiednie lektury.

Dodatkowo

narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194 - 196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego); * nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego); * lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); * zawierają pomówienia - informacje obarczające niepotwierdzonymi

Re: pomównienie w szkole

Kodeks Karny: Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska

Re: Zanim odejdziesz z pracy

wypowiedzenia. Praca miała być rozpoczęta 1 marca 2011 r. Jednak firma znalazła lepszego kandydata i rozwiązała z dotychczasowym umowę. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie wskazano – w dniu zawarcia umowy. Tak wynika z art

Re: ZNP i Solidarność - razem w obronie przywilej

wymiar corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionych na cały etat wynosi (art. 154 kodeksu pracy): 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Dlatego nauczycielom nie spadnie z głowy korona

Re: dziecko samo w domu - od jakiego wieku?

Nieprawda, bo od 15-go, a właściwie - to zależy. Porzucenie małoletniego – przestępstwo z art. 210 Kodeksu karnego § 1. „Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca

Re: Fine Altech -Godzikowice

Na wstępie poprawnie powinnaś napisać: "Zostałam stamtąd zwolniona. Nie gó...ara i nie zdzira tylko była twoja przełożona, i nie straszyła tylko przekazywała informację od Koreana. Poza tym możesz zostać pociągnięta do odpowiedzialności z art. 23 KC, więc zastanów się następnym razem, czy

Re: histo(e)ryczne wycie

wolności. Stosownie bowiem do art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą

Sprywatyzują przychodnię przy al. Solidarności?

Dyrektor Pobojewski chyba nie zna kodeksu pracy! Art. 23 w ogóle nie określa terminu "gwarancji niepogorszenia warunków płacy i pracy" - skąd więc te 3 lata wspomniane w artykule? Czyżby to była kolejna zagrywka oszukująca pracowników? A pani redaktor powinna była trochę skrupulatniej

Kiedy można kontrolować pracowników?

uprawniony do wydawania wiążących poleceń dotyczących pracy. Pracownik jest zobowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne z prawem lub umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy, dalej k.p.). Wykonuje on zatem pracę podporządkowaną kierownictwu pracodawcy

To już bardak, a nie burdel

Internauta wypunktował: Łamanie prawa? Czy Tuska, Kopacz i innych rządowych polityków będzie można wsadzić na 10 lat do więzienia? Teoretycznie istnieje taka możliwość Zgodnie z art. 129 obowiązującego Kodeksu Karnego kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w

ciekawy cytat

Łamanie prawa? Czy Tuska, Kopacz i innych rządowych polityków będzie można wsadzić na 10 lat do więzienia? Teoretycznie istnieje taka możliwość Zgodnie z art. 129 obowiązującego Kodeksu Karnego kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obecnego

Re: szczególny przypadek rozwiązania umowy o prac

Chodzi o przejście zakładu pracy - Art. 23*1 par. 4 kodeksu pracy: W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje

Re: Jak wychowuje się dziecko bez pomocy rodziny?

/innej opieki na czas dalszy. Jehanette, nie masz racji. sa 2 dni w roku z tytulu tzw. opieki nad dzieckiem (art. 188 i art 188 z indeksem 1 Kodeksu Pracy), niezaleznie od tego, ile jest dzieci w rodzinie, to na wszystkie dzieci sa tylko te 2 dni do podzialu miedzy rodzicami. W danym momencie moze je wziac

Re: gps-samochod komórka-jakie prawo ma pracownik

jednak trzeba podkreślić, ze korzystanie przez pracodawcę z monitoringu musi się odbywać z poszanowaniem dóbr osobistych pracowników oraz ich prawa do prywatności. Wynika to m.in. z art. 5 i 30 Konstytucji RP, a takze z art. 11' Kodeksu pracy oraz art. 23 Kodeksu cywilnego. Ze względu na te przepisy

Re: okres próbny a ciąża i zasiłek

dobrze,że mi wyjaśniłaś bo byłam przekonana,że na podst.art 23 (1) kodeksu Pracy jest to jednak średnia z 12 m-cy również biorąc pod uwagę płatnika wczesniejszych składek. To jeszcze troszkę Cię pomęczę. Prace rozpoczęłam 16.07.2012 za lipiec otrzymałam 642 zł, za sierpień z kwotą wsparcia 1800 zł

Urlop po macierzyńskim

wychowawczy na 2,5 roku. Jestem zatrudniona na czas nieokreślony na umowę o pracę. Zgodnie z kodeksem pracy prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 153 § 2 k.p.). Czy warto się kłócić o 21 dni? proszę Was o pomoc! Z góry dziękuje!

Re: Prawo pracy - okres wypowiedzenia

weszłam w kodeks pracy - jest tam odnośnik do art 23, i nie wiem co dalej bo art 23 jest bodajże skreślony. Chciałabym zaznaczyć że trzech lat w jednej firmie nie pracuję tylko jest to mój łączny okres zatrudnienia,.

Re: Pierwsza praca i od razu problem

udowodnić fakt zaistnienia molestowania seksualnego. W tym przypadku pracodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za naruszenie przez niego obowiązku poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, wyznaczony przez Kodeks pracy w art. 11 oraz za niezapełnienie bezpiecznego środowiska pracy (art

Re: Zanim odejdziesz z pracy

nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczę > cia pracy, a jeżeli terminu tego nie wskazano – w dniu zawarcia umowy. Ta > k wynika z art. 26 kodeksu pracy. Do jego powstania nie jest przy tym konieczne > faktyczne rozpoczęcie pracy przez pracownika. > > W

Re: wypłata

Sprawdziłam w Kodeksie Pracy (Art.85). Ma być do 10, jeżeli jest dzień wolny to w dzień poprzedzający, czyli tutaj musiała być w piątek. Jeżeli pensja jest wypłacana wcześniej niż tego 10 to wtedy obowiązują regulaminy. -- Moje Promyczki kochane: ALICJA (15.03.2006) SZYMON (23.09.2008)

Re: śmierć pracodawcy a odprawy

. Nie ma to zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art.23 (1) kodeksu pracy. Dalej kodeks pracy mówi, że pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres

ŚWIADECTWO PRACY

JAKIE SWIADECTWO PRACY POWINNAM OTRZYMAĆ JEŻELI NA PODSTAWIE ART 23 KODEKSU PRACY NASTĄPIŁA ZMIANA PRACODAWCY. PO PÓŁ ROKU PRACY U NOWEGO PRACODAWCY ROZWIĄZAŁAM STOSUNEK PRACY NA ZASADZIE POROZUMIENIA STRON,( NIE BYŁO SWIADECTWA PRACY OD POPRZEDNIEGO PRACODAWCY)

Premier łamie prawo to skandal!

nie przewiduje bowiem takiej kary. Kara porządkowa na podstawie art. 108 kodeksu pracy może wynieść maksymalnie jedną dziesiątą część wynagrodzenia. Takich oto mamy rządzących w tym kraju !!! -- http://www.sztoudi.ovh.org/images/buzie/buz_23.gif

Re: Apropos Rafalali

temat naruszenia dóbr osobistych: Zgodnie z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dobrami osobistymi człowieka jest w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna

Re: firma - umiera właściciel, co dalej ?

zaległości-można je płacić na bieżąco, pracowników można przejąć w trybie art 23 kodeksu pracy w nowej działalności-tzn otworzyć nową firmę i dokonać przejęcia pracowników i majątku starej firmy

Re: poszukiwania pracy - błędy

osiągnąć) lub przetwarza dane osobowe, do których przetwarzania nie jest uprawniony, może narazić się na odpowiedzialność karną. W takim przypadku możesz zażądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny - mówi o tym art. 23 i 24 kodeksu cywilnego.

Re: Niania na podsłuchu

"Zgodnie z art. 11 (2) Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany do poszanowania dóbr osobistych oraz godności pracownika. Przepis ten odsyła nas, zatem do regulacji kodeksu cywilnego dotyczących ochrony danych osobowych (art. 23, 24 k.c.). Przepisy kodeksu cywilnego o ochronie dóbr

Re: Co wiadomo o zwolnieniach w PPS Społem? Grupo

> Co do zwolnień - jak wynika z kodeksu pracy- art. 23 ze znaczkiem 1 dokładnie z > § 6: Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może st > anowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Nie ma to uzasadnienia. PSS Społem

Re: Kiedy można kontrolować pracowników?

niefirmowego programu pocztowego np. w trakcie przerwy w pracy), na co wskazuje art. 23 k.c., który tajemnicę korespondencji wymienia jako jedno z dóbr osobistych każdego człowieka. Zagrożenie również tego dobra osobistego daje podstawę do wystąpienia przeciwko pracodawcy z roszczeniem o zaniechanie

Netykieta

określono sankcje w kodeksie karnym, a które: -Treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy). -obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194 - 196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu

Re: Niektóre pytania nie powinny padać

odpowiedzi na nie. Pytającemu za zadawanie pytania o plany powiększenia rodziny grożą konsekwencje prawne i odpowiedzialność karna za naruszenie dóbr osobistych (art. 23 i 24 kodeks cywilny). Można domagać się też zadośćuczynienia. Zdecydowanie łatwiej w takiej sytuacji jest udowodnić dyskryminację ze

Jak nie kasyno to bukmacher ;)

nansową, nie stosuje się przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz art. 413 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pózn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”. Przepis ten oznacza, że bank, który oferuje zawieranie zakładów wzajemnych

agnrek

choroby trwającej ponad 30 dni, nie oznacza, iż zachodzą przesłanki do przesunięcia urlopu na termin późniejszy w oparciu o art. 165 pkt 1 Kodeksu pracy. Jeżeli natomiast chodzi o określone w art. 229 par 2 Kodeksu pracy kontrolne badania lekarskie, to zgodnie z opinią Sądu są one przeprowadzane w celu

Re: dwa oblicza Turcji

(Pierwszą przewodniczącą partii politycznej – Tureckiej Partii Pracy została Behice Boran w 1970 roku, a pierwszą panią premier – Tansu Ciller w 1993 rok). Konstytucja Turecka gwarantują równość wszystkich ludzi bez względu na różnice języka, rasy płci, wyznania i przekonań politycznych (art. 10

Re: II DEBATA BURMISTRZOWSKA

spełnienia przedwyborczych obietnic. (zgodnie z art.919 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego) Składane w kampanii obietnice nie można traktować jak przyrzeczenie publicznoprawne, ponieważ to tylko wola składającego, ale bez zawarcia umowy z drugą stroną w tym wypadku z wyborcami precyzyjnie określającej skutek

Ekwiwalent za urlop a zmiana pracodawcy

.12 - więc 7 dni. Co z pozostałym urlopem (17 dni), czy wcześniejszy pracodawca ma obowiązek wypłacić mi ekwiwalent? Wiem, że nie chce tego zrobić i będą problemy. Jak napisać ewentualny pozew do sądu pracy? Dodam, że sporo art kodeksu pracy było naruszanych.

do kadrowych pytanie

Co oznacza zapis: Zgodnie z paragrafem 4 art. 23 kodeksu pracy, w terminie dwóch miesięcy od dnia połączenia przysługiwać będzie Panu prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia za 7 - dniowym uprzedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla Pana skutki jakie przepisy

Re: Starosta Jan Grabiec - tak się wydaje pieniąd

1 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, art. 24 i 23 kodeksu cywilnego oraz regulaminu portalu forum.chotomow.pl wzywam do niezwłocznego — w terminie 2 dni roboczych - od otrzymania niniejszego pisma drogą elektroniczną : 1. udostępnienia numeru IP oraz danych osobowych i adresów e

Re: Spadek bez testamentu.

testowania została wyrażona w art. 941 Kodeksu cywilnego a także w art. 926 § 1 KC. Stosownie do art. 941 KC, rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Natomiast art. 926 § 1 KC wskazuje, że powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Ustawodawca nie wprowadził

Re: SARP broni dworca PKS: koncepcja nie spełnia

wieczystym lub posiadaczem jest PKS Kielce, - umowy o pracę z pracownikami (przejście w trybie art.. 23` Kodeksu Pracy), Własność 28 autobusów oraz 3 pojazdów pomocniczych, - pozostałe rzeczy ruchome, w tym maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, pozostałe wyposażenie, - umowy dotyczące działalności

Re: Czy mam szansę na stypendium socjalne?

męża w ub. roku będzie wykazywać dochód, ale obecnie go nie ma. Jeżeli te dochody były z tytułów wymienionych w art. 3 pkt 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych (nie dotyczy umowy o dzieło), masz podstawę do wystąpienia z wnioskiem do komisji stypendialnej o uznanie utraty dochodu i uwzględnienia stanu

Re: Pytanie do UKE

cywilnego może Pan dochodzić roszczeń od osoby, która dopuściła się naruszenia Pana dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność

Re: Koleje Śląskie: Będą dodatkowe pociągi do Tyc

Kodeks pracy przewiduje w sprawie wypłat: Art. 85. § 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. § 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości

Re: Tutejszym tuzom piss_intelektu

rydzyk_smigly napisał: > Ustawa "Kodeks pracy" > > Art. 152. > > § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, > płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". > > panuprezydentowi ponadto ponadnormatyw darmowe

Re: zwolnienia w Żagiel S.A.

dla bezrobotnych i inne "przywileje". Pozcytajcie sobie art 23 ze znaczkiem 1 paragraf 4 i 5 kodeksu pracy. Piszecie tu o jakichś aneksach, a zapewne jest to informacja o warunkach zatrudnienia w spółce SCF, do przedstawienia których pracodawca ma obowiązek na 30 dni przed przejściem do

ciekawi mnie jedno Doćku....

.....pod warunkiem że firmy te przejmują całość pracowników na mocy art. 23` Kodeksu pracy co daje tym pracownikom szansę na pracę przez min. rok na dotychczasowych warunkach w nowej firmie a po roku gdy firmy zmieniają zasady zatrudnienia mogą odejść lub pozostać na nowych warunkach. Ale nie zostają bez pracy

Douglas + ludzie + rozsądek ... + prawo

pozwem o ochronę dóbr osobistych. Art. 23 Kodeksu cywilnego stanowi, że dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Dobrem osobistym jest oczywiście także cześć człowieka i jego nazwisko. Obelgi kierowane pod adresem osób o których wcześniej wspomniałam w sposób ewidentny dobra

Douglas + ludzie + rozsądek ... + prawo

osobistych. Art. 23 Kodeksu cywilnego stanowi, że dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Dobrem osobistym jest oczywiście także cześć człowieka i jego nazwisko. Obelgi kierowane pod adresem osób o których wcześniej wspomniałam w sposób ewidentny dobra te naruszają. W związku z tym

Re: poczta kurierska tez

doręczenia mu pisma. Podstawa prawna • Art. 52, art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). • Art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). RYSZARD SADLIK Autor jest sędzią Sądu Rejonowego w

Więcej wiemy..

godzinowa - 23,81 zł), a nominalny czas pracy - 168 godzin miesięcznie, to zgodnie z art. 151 1 § 3 podstawą wyliczenia dodatku do normalnej pensji jest 60 proc. wynagrodzenia. Wtedy wynagrodzenie pracownika wynosi: - przy jednym dodatkowym dniu pracy w godzinach nadliczbowych - 190,48 zł - dodatek za pracę

Re: Wierzycie mu jeszcze?

świadczeń pieniężnych." Kodeks Karny, art. 271: "§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5." "§ 2

Re: koniec umow ,ryzykowac?

Jeżeli była to już druga umowa na czas określony, trzecia, choćby znów formalnie została zawarta na czas określony, zgodnie z kodeksem pracy będzie umową na czas nieokreślony. Art. 25.1 § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem

Re: Uzasadnienie wyroku i pytanie o kontakty

wyroki i uchwały: 1. Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z 16 grudnia 1987r, III CZP 91/86: "Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i

Re: Widownia

efektu. W końcu ktoś zaczyna mówić i zachowywać się tak jak oni. Jedyna skuteczną obroną, oprócz działań administracyjnych, jest ignorowanie ich. Ich próby "obrażania" trafiają w próżnię. Poza tym, jednak nie każdy może nas obrazić. Piszą o tym w Kodeksie Honorowym :-) /.../Art. 23. CO TO JEST OBRAZA

Re: prawo pracy po macierzynskim - HELP!!!

pysiulek_79 napisała: > Niestety mogą – zgodnie z art.231 kodeksu pracy w razie przejścia > zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z > mocy prawa stroną w dotychczasowym stosunku pracy. Co oznacza, że > jeśli twoja firma właśnie sprzedała innej

Re: specjalistki od prawa pracy !!

jeżeli jest to przejęcie zakładu pracy na podstawie art 23 kodeksu pracy to nie jest to konieczne. w razie zmiany pracodawcy na podstawie art. 231 par. 1 k.p. następuje przejęcie przez nowego pracodawcę wszystkich, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych, praw i obowiązków wynikających z

Re: Nielegalny radny w Szczawnie?

. 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. natomiast USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY Miejsce zamieszkania Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego

Re: KOCHAM GOMME

art 23 1&4 do końca nie rozstrzyga tej kwestii....Z takiego zapisu kodeksu nie wynika jednak roszczenie pracownika o odprawę, określoną w art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Dz. U. Nr 90

Link2Europe - Opinie o firmie.

pracowników i kontrahentów spółki. Uprzejmie przypominamy, że stosownie do przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (opubl. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dobra osobiste podlegają ochronie prawnej, a osobie, której dobra naruszono przysługują m.in. roszczenia o

Kilka porad prawnych

, rozwijając jego tezy, poświęcić kilka słów dobrom osobistym oraz ich ochronie na płaszczyźnie Kodeksu cywilnego. Należy zacząć od stwierdzenia, że dobra osobiste nie posiadają legalnej definicji ani w Konstytucji, ani w samym kodeksie. Art. 23 KC przykładowo wymienia: zdrowie, wolność, cześć, swobodę

No, no, no... Nieźle, nieźle...

duchowny nie odpowiada. „Te informacje objęte są ochroną prawną przewidzianą w szczególności przez art. 23 i 24 kodeksu cywilnego jako należące do sfery mojej prywatności" – napisał w e-mailu. Latem zeszłego roku sąsiedzi księdza Andrzeja D. zwrócili uwagę na przebywające w jego posiadłości

Re: NIK ponownie potwierdza, że gminy nielegalnie

FCC?OpenDocument INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH VI kadencja w dniu 23 listopada 2007 r. nr 5/2007 (5) Komisja wyraziła opinię w sprawie rozpatrywanej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 19/06, która dotyczy wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z

uwaga na rady layman'a z postu wyżej

ech, nie ma to jak wyczytać coś w wikipedii. ludzie najpierw szukaja porady na forum, potem działają sami i do prawnika idą dopiero wtedy, gdy już jest za późno na cokolwiek. ale od początku: w stosunkach pracy podstawą prawną jest Kodeks pracy. Kodeks cywilny jest - na podstawie art. 300 k

Zerwanie umowy bez wypowiedzenia-pensja nie naczas

Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi na to pytanie: Art 55 Kodeksu Pracy ust. 1 mówi, że pracownik może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli pracodawca nie płaci pensji na czas. Czy jeżeli na 30 miesięcy pracy w firmie tylko 9 razy pensja była na czas czyli do 10 dnia

Sorki > to nie był"Kodeks" ino "Zasady etyczne"

. Art. 21 Członek PiS przestrzega Statutu, odnosi się z szacunkiem do statutowych władz partii i nie podejmuje żadnych działań dezorganizujących jej pracę. Art. 22 Członek PiS aktywnie uczestniczy w pracach partii, zarówno w ramach demokratycznego współdecydowania w jej strukturach, jak i realizując

odprawa chyba na tamten Świat

art 23 1&4 do końca nie rozstrzyga tej kwestii....Z takiego zapisu kodeksu nie > wynika jednak roszczenie pracownika o odprawę, określoną w art. 8 ustawy z 13 > marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków > pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Re: Co wiadomo o zwolnieniach w PPS Społem? Grupo

error_400 napisał: > > Co do zwolnień - jak wynika z kodeksu pracy- art. 23 ze znaczkiem 1 dokła > dnie z > > § 6: Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie moż > e st > > anowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku

Czy to jest zgodne z prawem?

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1) Rozdział 7 Zasady finansowania opieki nad zabytkami Art. 71. 1. W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności

Wymiar czasu pracy w 2013r.

pracy jest taka sama. Przez wymiar czasu pracy należy rozumieć liczbę dni i godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W myśl art. 130 K.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt K 27/11 (Dz. U

Re: Dopłata do wypoczynku a PIT ?

zawartymi w regulaminie ZFŚS. Zdaniem SN taki regulamin ma charakter pozaustawowego źródła prawa pracy na podstawie art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Podstawą rozstrzygnięcia SN jest pogląd, iż nie jest i nie może

Re: Będzie dwóch oficerów rowerowych w Krakowie.

1. Wymagania niezbędne (formalne): a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych; b) wykształcenie średnie lub wyższe; c) staż pracy: przy wykształceniu średnim co najmniej 4 lat, przy wykształceniu wyższym co

Re: Solid Security w Płocku

zlecenia wypełniał całkowicie znamiona art. 22 §1 kodeksu pracy, a więc był to stosunek pracy na czas nieokreślony. Faktycznie Guz pracował tylko w Grupie SOLID SECURITY Sp. z o. o., natomiast w pozostałych spółkach Guz zatrudniony był fikcyjnie, zmieniając co kilka godzin plakietkę z nazwą firmy. Dzięki

Re: Zerwanie umowy bez wypowiedzenia-pensja nie n

> Art 55 Kodeksu Pracy ust. 1 mówi, że pracownik może wypowiedzieć umowę bez > zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli pracodawca nie płaci pensji na czas art 55 mówi o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków wobec pracowników - gdzie nie płacenie na czas - jak najbardziej jest takim

Re: Mobbing w B i b l i o t e c e Uniwersyteckie

a teraz dokumenty: "Wrocław, 18 lutego 2010r. DK-1111-234/12877/10 Pan Jan Gromadzki kustosz Oddział Rękopisów Biblioteka Uniwersytecka Zawiadamiam Pana, że na podstawie art. 108 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy oraz art. 78 Regulaminu Pracy Uczelni, udzielam Panu karę porządkową nagany, za

Abit KN9S Bios 23

Sterownik Abit KN9S Bios 23 do pobrania za darmo. Sterownik Abit KN9S Bios 23 działa w systemie Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7. Sterownik Abit KN9S Bios 23 sprawi, że

Abit NF7 Bios 23

Sterownik Abit NF7 Bios 23 do pobrania za darmo. Sterownik Abit NF7 Bios 23 działa w systemie Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7. Sterownik Abit NF7 Bios 23 sprawi, że urządzenie

Abit IS7 Bios 23

Sterownik Abit IS7 Bios 23 do pobrania za darmo. Sterownik Abit IS7 Bios 23 działa w systemie Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7. Sterownik Abit IS7 Bios 23 sprawi, że urządzenie

Abit KV8 Bios 23

Sterownik Abit KV8 Bios 23 do pobrania za darmo. Sterownik Abit KV8 Bios 23 działa w systemie Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7. Sterownik Abit KV8 Bios 23 sprawi, że urządzenie

ABIT KV8 Pro BIOS 23

Sterownik ABIT KV8 Pro BIOS 23 do pobrania za darmo. Sterownik ABIT KV8 Pro BIOS 23 działa w systemie Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7. Sterownik ABIT KV8 Pro BIOS 23 sprawi, że

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - art. 23 kodeks pracy

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Regulamin